torsdag, januari 28, 2016

Sjukfrånvaron bland stadens förskolelärare och barnskötare är oroande

I dag på eftermiddagen debatterade kommunfullmäktige min interpellation om arbetsmiljön och den ökande sjukfrånvaron bland stadens förskolepersonal. Tyvärr är frågan inte ny. Sedan 2010 har utvecklingen av den totala sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare ökat kraftigt. Det är en oroande utveckling som måste tas på största allvar.

Den totala sjukfrånvaron bland stadens förskolelärare är 9,2 % respektive 10,1 % för barnskötare. Det motsvarar över 500 tjänster. Det är väldigt mycket kompetens, erfarenhet och händer som förskolan saknar.

Förslitningsskador, stress, hög arbetsbelastning och höga ljudnivåer är vanligt förekommande arbetsmiljöproblem som leder till ohälsa. Allt större barngrupper, längre vistelsetider och öppettider, brist på utbildade vikarier och vikarieanskaffningen är bara några faktorer som påverkar att allt fler förskolelärare och barnskötare i Göteborg är sjukskrivna.

Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna har gång på gång påtalat situationen, krävt handling och lagt fram olika förslag.

Fullmäktiges rödgröna partier har sagt nej. Först sa de nej till att bygga ut förskolan, sen var det nej till att erbjuda andra alternativ, sen var det nej till att barngrupperna blev större, nej till att öronmärka förskolans pengar, nej till att införa maxtak på barngrupperna och nej till att införa barntal.  När kommunstyrelsen beslutade att ta bort ramtiderna för förskolans öppettider, för bara några månader sedan, sa rödgröna nej till att följa upp vad det kan få för konsekvenser.

Det har varit nej, nej och nej.

När små barn blir dåligt behandlade så ställer de sig inte upp och marscherar mot barrikaderna. De strejkar inte. De kräver inga politikers avgång. De startar inte facebookgrupper. De gråter kanske en skvätt och sover lite sämre. Förskolan i Göteborg förtjänar bättre. Barn och förskolans personal måste få en bättre arbetsmiljö. S, MP, V och FI är ansvariga och när det gäller förskolan så har de inte tagit det ansvar. Göteborg behöver en ny förskolepolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar