lördag, maj 31, 2014

Extra stöd till kvinnojourer och etablera en hatbrottsjour i Göteborg

Att slippa utsättas för våld och hot är en mänsklig rättighet. Sverige kan aldrig bli ett jämställt land så länge hemmet är den farligaste platsen att vistas för många kvinnor. Kvinnojourer kan vara skillnaden mellan liv och död för kvinnor. Därför föreslår vi en förstärkt tilldelning av medel till stadens kvinnojourer i budgeten för 2015.

Hatbrott är resultatet av bristande respekt för människors lika värde och ett mycket allvarligt brott. Judar, muslimer, romer, afrosvenskar och HBTQ-personer vittnar alla om attacker och hat. Alla individer i Göteborg ska känna sig trygga och måste känna att samhället reagerar mot hatet och bekämpar hatbrotten. Vi vill etablera en hatbrottsjour, som ett pilotprojekt, inom ramen för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Vi ser ett samband mellan bristen på en hatbrottsjour och få anmälda brott.
Vi får aldrig ge efter för hat, hot eller våld. Vi måste göra mer för att förebygga, motverka och stödja de dom utsätts. Trygghetspaketet i budgeten är 5 miljoner.

onsdag, maj 21, 2014

Nu krävs en rejäl översyn av HjärntorgetFör två år sedan granskade Stadsrevisionen grundskolornas hantering av känslig information i it-systemet Hjärntorget. Granskningen då visade på risker för att skolorna bröt mot offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen. Dessutom förekom känsliga personuppgifter i systemet.

I dag presenterade revisionen en ny granskning av Hjärntorget och situationen har inte blivit bättre! Samma brister kvarstår och några gemensamma riktlinjer är ännu inte klara. Det är inte acceptabelt och man kan fråga sig varför inget har hänt. 


I ett första läge behöver man säkerställa att skolor inte bryter mot sekretesslagstiftningen och personuppgiftslagen och en gallring av känsliga uppgifter måste genomföras.
 

Men det krävs mer. En översyn av Hjärntorget behövs också ur användarperspektiv. Jag möter allt för ofta elever, föräldrar och framförallt skolpersonal som inte är nöjda och som upplever ett system som krånglar. Göteborg behöver givetvis ett gemensamt IT-system för skolan, som både klarar lagstiftningen och som underlättar för skolan, föräldrar och elever.