lördag, maj 31, 2014

Extra stöd till kvinnojourer och etablera en hatbrottsjour i Göteborg

Att slippa utsättas för våld och hot är en mänsklig rättighet. Sverige kan aldrig bli ett jämställt land så länge hemmet är den farligaste platsen att vistas för många kvinnor. Kvinnojourer kan vara skillnaden mellan liv och död för kvinnor. Därför föreslår vi en förstärkt tilldelning av medel till stadens kvinnojourer i budgeten för 2015.

Hatbrott är resultatet av bristande respekt för människors lika värde och ett mycket allvarligt brott. Judar, muslimer, romer, afrosvenskar och HBTQ-personer vittnar alla om attacker och hat. Alla individer i Göteborg ska känna sig trygga och måste känna att samhället reagerar mot hatet och bekämpar hatbrotten. Vi vill etablera en hatbrottsjour, som ett pilotprojekt, inom ramen för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Vi ser ett samband mellan bristen på en hatbrottsjour och få anmälda brott.
Vi får aldrig ge efter för hat, hot eller våld. Vi måste göra mer för att förebygga, motverka och stödja de dom utsätts. Trygghetspaketet i budgeten är 5 miljoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar