onsdag, maj 21, 2014

Nu krävs en rejäl översyn av HjärntorgetFör två år sedan granskade Stadsrevisionen grundskolornas hantering av känslig information i it-systemet Hjärntorget. Granskningen då visade på risker för att skolorna bröt mot offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen. Dessutom förekom känsliga personuppgifter i systemet.

I dag presenterade revisionen en ny granskning av Hjärntorget och situationen har inte blivit bättre! Samma brister kvarstår och några gemensamma riktlinjer är ännu inte klara. Det är inte acceptabelt och man kan fråga sig varför inget har hänt. 


I ett första läge behöver man säkerställa att skolor inte bryter mot sekretesslagstiftningen och personuppgiftslagen och en gallring av känsliga uppgifter måste genomföras.
 

Men det krävs mer. En översyn av Hjärntorget behövs också ur användarperspektiv. Jag möter allt för ofta elever, föräldrar och framförallt skolpersonal som inte är nöjda och som upplever ett system som krånglar. Göteborg behöver givetvis ett gemensamt IT-system för skolan, som både klarar lagstiftningen och som underlättar för skolan, föräldrar och elever.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar