måndag, mars 12, 2007

Krokben?

I söndagens GP finns ett referat ifrån moderaterans kommundagar och ett seminarium om regeringsmakt men fortsatt i opposition. I artikeln beskrivs den frustration många kommunpolitiker känner av att vara i opposition när vi faktiskt fick en alliansregering. Agneta Granberg, kommunalråd (m) tänker högt "Hur kan vi lägga krokben för socialdemokraterna ändå?"

Måste faktiskt erkänna att jag sätter kaffet i halsen men läser vidare:
"Vi vill ju att regeringspolitiken ska få genomslag även i Göteborg. Nya lagar genomförs men andra delar av politiken blir inte genomförda, säger Agneta Granberg."

Helt sant, den frustrationen känner jag igen!

Agneta Granberg deklarerade att m, kd, c och fp kommer att köra allianspolitik i Göteborg och ständigt fundera över hur man kan lägga krokben för socialdemokraterna.

VA?

Som exempel nämnde hon turbulensen vid tillsättandet av ordförandeposten i Göteborgsregionens politiska styrelse. 10 av regionens 13 kommuner drivs av alliansen och samarbetet över kommungränserna ledde till att Göran Johansson (s) tvingades lämna över ordförandestolen till Jan Hallberg (m)"

Stopp!
Blanda inte ihop äpplen och päron nu.
En majoritet av Göteborgarna valde en alliansregering men de valde också att rösta kvar Göran Johansson i Göteborg (inte nödvändigtvis samma personer...)
Vi måste alltid respektera väljarna. Och det var just därför som Jan Hallberg valdes till ny ordförande i Göteborgsregionen (och jag till ordförande i GR Utbildning...) i december - en majoritet av väljarna i GR-området valde alliansen.

Men det som gör mig riktigt irriterad är Granbergs påstående om att vi i alliansen ständigt funderar över "hur man kan lägga krokben för socialdemokraterna". Några sådana diskussioner har inte existerat!

Min utgångspunkt är Göteborgarna. Vi är valda att representera dem. Det som driver mig är att göra det så bra som möjligt och så långt det går få gehör för folkpartiets och alliansens politik. Drivkraften kan aldrig bli att "lägga krokben för" eller "slå emot socialdemokraterna". Då har man ju helt tappat perspektiven.

Det jag funderar mest över nu är hur vi ska få Göteborgarna att välja folkpartiet och alliansen även i Göteborg 2010. De ska göra det på vår politik, exempelvis:
  • Bort med kön och färre barn i grupperna i förskolan,
  • Rejäl satsning på kunskapsskolan med tidiga insatser och nya utmaningar till alla elever
  • De äldres rätt till stöd och val av boende
  • Ge hemlösa tak över huvudet
  • Jobb och utvecklingsgaranti för att förverkliga integrationen

Att Göteborg inte bara ska kännas igen som en stad som är skicklig på att arrangera evenemang. Vi ska vara en attraktiv stad att leva och bo i, att studera och arbeta i. Och jag tror att det kommer att lyckas eftersom vi är ett lyssnande alternativ till de som idag styr staden.

torsdag, mars 08, 2007

Kvinnodagen - behövs den?

I dagens skriver jag en debattartikel med anledning av internationella kvinnodagen.

Då och då hörs i debatten att Sverige redan uppnått jämställdhet så varför uppmärksamma internationella kvinnodagen? Sverige framhålls som jämställdhetens paradis och visst har vi det bättre än i Albanien. Ser man utvecklingen i det långa, historiska, perspektivet har kvinnor vunnit mark på de flesta områden. Vi har numera allmän och lika rösträtt, jämställdhetslag, jämställdhetsplaner och strategier med mycket konkreta mål. Så behövs verkligen en kvinnodag? Låt mig bara ta några exempel.

LIKA LÖN FÖR LIKVÄRDIGT ARBETE? En självklarhet kan tyckas, men nej. Vi har fortfarande lön efter kön. En undersökning visar att det kommer att ta en mansålder (!) innan vi uppnår likalön. Att man använde ordet mansålder är ju en smula ironiskt i sig, men man menade 60 år. Så visst behövs kvinnodagen.


Det råder i praktiken yrkesförbud för kvinnor. Inom vård- och omsorgsyrken, där kvinnor är helt dominerande, vägrar socialdemokrater, miljö-/vänsterpartister i Göteborg kvinnor att starta eget, att få bli sin egen chef. Därför behövs kvinnodagen.

FÖRSKOLEKÖN! Göteborg har inte någon gång på 12 år levt upp till barnomsorgslagen där föräldrar ska erbjudas plats inom 4 månader. Vem är det som oftast får stanna hemma och i värsta fall säga upp sig när man inte får en förskoleplats? Om föräldrar inte kan tala om för sin arbetsgivare när de kommer tillbaka i tjänst är ett hot mot jämställdheten. Därför behövs kvinnodagen.

För 2 år sedan beslutades att Göteborg skulle göra något åt den låga andelen kvinnliga förvaltnings- och bolagschefer i staden. Målet blev att öka andelen kvinnliga toppchefer till 40% år 2010. Mycket ambitiöst men trots att alla är överens om målet går det långsamt. För långsamt. I rekrytering efter rekrytering är tendensen tydlig: Slutkandidaten är påfallande ofta en medelålders man som påminner väldigt mycket om den tidigare (manlige) chefen. Därför behövs kvinnodagen.

Fler pappor än tidigare tar föräldraledigt. Det är bra, både för dem och för barnen. Föräldraledigheten är en förhållandevis kort period i yrkeskarriären. Ändå omplaceras ofta kvinnor och halkar efter i karriären vid föräldraledighet, vilket sällan händer en föräldraledig man. Därför behövs kvinnodagen.

Manliga feminister behövs! De flesta män är för jämställdhet i teorin, men, när en del av dem inser att det är de själva och deras kompisar som måste ge plats till kvinnorna och avstå löneökningar och förmåner är de inte lika ivriga längre...

Så, varför kvinnodag?
Därför att jämställdhetsarbetet går för långsamt! Männen har 364 andra dagar om året då de står i fokus, så sluta gnäll över kvinnodagen, gör istället mer för jämställdheten!

Helene Odenjung, kommunalråd (fp)

-------------------

intressant?

kvinnodagen, lön,jämställdhet,föräldraledighet

måndag, mars 05, 2007

Elever vill ha mer ordning!

Eleverna vill ha lugn och ro i skolan. Och de tror också att ordningsomdömen kan vara ett sätt att få det. Ja, det är väl det tydligaste beskedet utifrån GT/TV4's stora opionsundersökning. Du kan läsa artikelarna här.

Folkpartiet har starkt stöd för sin politik om bättre arbetsro i skolan och för kravet på skriftlig information till föräldrarna. I morse debatterade jag ordningsomdömen med Ann Lundgren (s) i TV4 morgonprogram.
Du kan se inslaget här