fredag, juni 30, 2006

Låt Smilla få skolskjuts!

Ibland blir jag riktigt arg. Som när jag läste i GP om lilla Smilla, 3 år, som nekas skolskjuts från Härlanda där hon bor till Högsbo där specialförskolan för hörselskadade ligger. Lagen kräver inte av kommunen att man måste ordna skolskjuts förrän Smilla ska börja förskoleklass. Hade hon däremot bott i grannstadsdelen så hade hon fått det - för där tolkar man hörselskadades behov annorlunda. Härlanda försvarar sig med att man inte bryter mot lagen... Läs här

Vad som är lagligt är en sak - lämpligt en helt annan! Självklart ska Smilla få skolskjuts!

onsdag, juni 28, 2006

Göran Johansson svarar... och får mothugg!

tillsammans med Kia Andreasson (mp) och Eva Olofsson (v) på GP-debatt den 21/6.
Deras svar kan du läsa här

Vi fick inte möjlighet att kontra i GP på den repliken men idag fick vi stöd på fria ord!

Integration måste skapas aktivt

I GP den 8/6 gjorde tre folkpartister en insiktsfull analys av den etniska segregationen i Göteborg och kom med konkreta förslag på hur den kan mötas.

I GP 21 juni gick kommunalråden Göran Johansson (s), Eva Olofsson (v) och Kia Andreasson (mp) till angrepp och beskyllde folkpartiet för att inte främja integrationen.

Vad har då Göteborgs stads styrelse själv att komma med? Jo, man har ett förslag. Man skall utveckla ett "balanserat styrkort" - alltså ett abstrakt, byråkratiskt system för kommunens budgetarbete.
Inte ett ord säger de om samhällsplanering, om bostadsplanering. Inte ett ord om hur de allt vanligare rasistiska attityderna skall mötas, hur diskriminering på bostads- och arbetsmarknad och krogar skall bekämpas. Inte ett ord om hur vi skall få bukt med arbetslösheten eller hur vi skall ta vara på de många högutbildades kunskaper.

1990 sa Göran Johansson att segregationen var "ett stort problem, som var svårt att lösa". Redan då var bostadssegregationen påtaglig. I Bergsjön och delar av Angered var andelen med icke svenskt ursprung 25 procent. Nu är motsvarande procenttal 80. Och Göran Johansson säger alltjämt samma sak.
Göran Johansson och hans medkommunalråd skriver att integrationsarbetet skall vara en ständigt levande process. Förvisso är det så.

Men problemet är att under deras ledning av staden har integrationsarbetet varit dött. På alla områden har segregationen ökat kraftigt. En fjärdedel av Göteborgs befolkning bor segregerat, är arbetslösa och lever på socialbidrag i oerhört mycket större utsträckning än övriga invånare. Deras hälsa är sämre. Deras barn klarar inte skolan. Diskriminering är vardag.

Ledningen i Sveriges näst största stad tror att detta vårt samhälles sannolikt största problem kan lösas med ett balanserat styrkort. En sådan hjälplöshet kan te sig komisk. Men för alla de människor som saknar jobb, vettig skolgång och inte får bo var de vill är det allt annat än lustigt.

Jan Molin
F d chef för Göteborgs invandrarförvaltning
och f d socialdemokrat

Mer statistik hjälper inte mot utanförskapet!

Den 8:e juni skrev Mikael Janson, Kjell Björkqvist och jag en debattartikel i GP om en integrationsstrategi för Göteborg. Göteborg är Sveriges kanske mest segregerade stad. Ändå är det märkligt tyst om det. Därför lade vi i höstas ett förslag om en samlad integrationsstrategi för hela Göteborg. Av vårt förslag om en samlad integrationsstrategi för Göteborg bidde inte ens en tummetott. Svaret från s, v och mp blev att hitta på ännu ett så kallat balanserat styrkort. Du kan läsa hela artikeln här

Vi efterlyser konkret handling - inte mer statistik.

Vi vill ha en aktivitetsgaranti där alla arbetsföra bidragsberoende erbjuds och avkrävs deltagande i aktiviteter som varvar sysselsättning, utbildning och aktiv jobbmatchning. En variant är företagsförlagda lärlingsutbildningar för arbetssökande kombinerat med yrkesinriktad språkinlärning.

Vi vill ha en kunskapsgaranti i skolan utformad som en läsa-skriva-räkna-garanti med tidig uppföljning genom hela skolsystemet för tidiga stödinsatser. I utsatta områden behövs attraktiva magnetskolor med extra resurser. Även barn som kommer sent till Sverige ska omfattas av garantin genom en inledande intensiv insats i svenska.

Vi vill ha ett mer varierat byggande och möjligheter för människor att själva ta över sina hyresrätter. Villor, eget ägande och att-raktiva miljöer i utanförskapsområdena är bästa sättet att ge människor vardagsinflytande och möjligheter till boendekarriär.

Vi vill se till att få fler närpoliser som tillsammans med skolan och det sociala lär känna ungdomar och kan föra en trygghetsskapande dialog med de ordningsamma människor som vi aldrig får glömma utgör den stora majoriteten.

Vi vill föra in mångfalden som ett viktigt ledningsverktyg i hela kommunen och avidentifiera alla jobbansökningar för att ge alla samma chanser till anställning oavsett efternamn.

Vi vill också skärpa kraven på antidiskriminering i olika sammanhang.

Vi har fler förslag och är övertygade om att andra också har det. Det är då med häpnad vi ser vänsterkartellens svar på vår propå. Det bidde inte ens en tummetott! Svaret från s, v och mp är att vi ska hitta på ännu ett så kallat balanserat styrkort för integrationen, det vill säga ett sammanvägt statistiskt mått som visar på hur - illa - det är.

Vi frågade efter en aktiv strategi, inte än mer passiv statistik! För oss liberaler är det viktiga att se de människor som ställs utanför, utan möjligheter att påverka sin egen situation. Inte bara stanna vid sammanvägda balanser som snarare döljer än lyfter fram verkligheten. Tala om att gå vilse i en styrmodell utan styrning.

Låt oss i stället göra något aktivt tillsammans för att med högsta prioritet skapa ett kraftfullt integrerat integrationsarbete över hela staden. Alla ska med - så enkelt är det.

måndag, juni 26, 2006

Jag har fått klagomål!

Helt berättigat är det också... min blogg är försummad å det grövsta. Finns bara en sak att göra. Be om ursäkt och blogga på!

Så: FÖRLÅT!
- nu fortsätter jag...

PS. Tack för de finkänsliga pikarna!