onsdag, juni 28, 2006

Mer statistik hjälper inte mot utanförskapet!

Den 8:e juni skrev Mikael Janson, Kjell Björkqvist och jag en debattartikel i GP om en integrationsstrategi för Göteborg. Göteborg är Sveriges kanske mest segregerade stad. Ändå är det märkligt tyst om det. Därför lade vi i höstas ett förslag om en samlad integrationsstrategi för hela Göteborg. Av vårt förslag om en samlad integrationsstrategi för Göteborg bidde inte ens en tummetott. Svaret från s, v och mp blev att hitta på ännu ett så kallat balanserat styrkort. Du kan läsa hela artikeln här

Vi efterlyser konkret handling - inte mer statistik.

Vi vill ha en aktivitetsgaranti där alla arbetsföra bidragsberoende erbjuds och avkrävs deltagande i aktiviteter som varvar sysselsättning, utbildning och aktiv jobbmatchning. En variant är företagsförlagda lärlingsutbildningar för arbetssökande kombinerat med yrkesinriktad språkinlärning.

Vi vill ha en kunskapsgaranti i skolan utformad som en läsa-skriva-räkna-garanti med tidig uppföljning genom hela skolsystemet för tidiga stödinsatser. I utsatta områden behövs attraktiva magnetskolor med extra resurser. Även barn som kommer sent till Sverige ska omfattas av garantin genom en inledande intensiv insats i svenska.

Vi vill ha ett mer varierat byggande och möjligheter för människor att själva ta över sina hyresrätter. Villor, eget ägande och att-raktiva miljöer i utanförskapsområdena är bästa sättet att ge människor vardagsinflytande och möjligheter till boendekarriär.

Vi vill se till att få fler närpoliser som tillsammans med skolan och det sociala lär känna ungdomar och kan föra en trygghetsskapande dialog med de ordningsamma människor som vi aldrig får glömma utgör den stora majoriteten.

Vi vill föra in mångfalden som ett viktigt ledningsverktyg i hela kommunen och avidentifiera alla jobbansökningar för att ge alla samma chanser till anställning oavsett efternamn.

Vi vill också skärpa kraven på antidiskriminering i olika sammanhang.

Vi har fler förslag och är övertygade om att andra också har det. Det är då med häpnad vi ser vänsterkartellens svar på vår propå. Det bidde inte ens en tummetott! Svaret från s, v och mp är att vi ska hitta på ännu ett så kallat balanserat styrkort för integrationen, det vill säga ett sammanvägt statistiskt mått som visar på hur - illa - det är.

Vi frågade efter en aktiv strategi, inte än mer passiv statistik! För oss liberaler är det viktiga att se de människor som ställs utanför, utan möjligheter att påverka sin egen situation. Inte bara stanna vid sammanvägda balanser som snarare döljer än lyfter fram verkligheten. Tala om att gå vilse i en styrmodell utan styrning.

Låt oss i stället göra något aktivt tillsammans för att med högsta prioritet skapa ett kraftfullt integrerat integrationsarbete över hela staden. Alla ska med - så enkelt är det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar