fredag, januari 22, 2010

Hyresgästerna ska inte betala för Shanghai!

Den senaste tiden har media i granskat Göteborgs stad satsningar i Kina och inte minst den inför världsutställningen som äger rum i Shanghai senare i vår. I en ledare i GT skriver Jimmy Fredriksson att politiker i Göteborg aldrig skulle drömma om att kritisera Kina. Det är inte helt sant. Folkpartiet har både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid ett flertal gånger kritiserat både satsningarna och världens största diktatur, trots att socialdemokraterna bara har hänvisat till UD. Kommunstyrelsen har just nu på sitt bord en motion från Mikael Janson (FP) och Piotr Kiszkiel (FP) om att erbjuda utbildning i mänskliga rättigheter till personal och politiker.

Jag kritiserade beslutet som togs på BRG styrelsemöte och antecknade min avvikande mening till protokollet redan när vi för första gången hanterade frågan om medverkande vid världsutställningen. Styrelsen fattade beslut om att 4,5 miljon skulle BRG stå för och söka medfinansiärer.

Det är även sagt att flera kommunala bolag ska medverka i finansieringen, bland annat Framtiden där jag är vice ordförande, vilket jag inte alls tycker är en god idé. Så här kommenterade jag det i GP:

- Jag är undrande inför budgetförslaget. Det är väldigt otydligt. Jag har opponerat mig förut och tycker fortfarande det känns oklart hur Shanghai-satsningen ska finansieras, säger hon. Enligt Helene Odenjung har inget beslut om bidrag fattats av politikerna i Framtidens styrelse. Och hon tycker inte det finns skäl för allmännyttan att medverka i Kina. – Jag vet inte hur övriga bolag resonerar, men för egen del har jag svårt att motivera hur det skulle gagna hyresgästerna, säger Helene Odenjung.


Det är min inställning inför mötet ikväll också!

Lika villkor - förskole- & skolpeng är bästa lösningen!

Innan årsskiftet beslutade kommunstyrelsen om ersättningsbelopp för enskild och fristående verksamhet som ska gälla under 2010. När beslutet fattades konstaterade vi i Alliansen att vi fått rätt i vår kritik kring hur S, MP och V's resursfördelningssystem fungerar på alla punkter.

Med vår skolpengsmodell, som vi vill införa efter valet, hade det varit lättare att parera de skillnader som nu blir följden av att gå från ett system till ett annat (från ett bokslutsbaserat till budgetbaserat system) i princip över en natt. Det blir väldigt tydligt att det socialdemokratiska skyltfönstret Göteborg inte har något att visa upp när det kommer till förskolan och skolans område.

Jag förstår inte hur S, MP och V kan hänga sig kvar vid sin modell, trots att den så uppenbart drabbar barn, föräldrar och personal. Kommunen har vid ett flertal gånger blivit fälld i rätten, för att man inte har behandlat alla aktörer på lika villkor.

Nyligen försökte Kia Andreasson och Ann Lundgren skylla ifrån sig på Alliansregeringen och riksdagen på GP debatt och där replikerar jag idag tillsammans med Kristina Tharing (M) och Carina Liljesand (KD)- läs vårt svar här

fredag, januari 08, 2010

Nej Rapport, kvinnomisshandel är aldrig förståeligt!


I kvällens rapport fanns ett starkt inslag av Bert Sundström från flyktinglägret Dadaab i Kenya. Flyktingarna befinner sig i en fruktansvärd situation - särskilt utsatta var de Somaliska kvinnorna som dessutom riskerade att bli ihjälslagna av sina män.

300 000 flyktingar finns i lägret och inga andra länder tar emot dem. 10.000-tals är instängda sen 18 år och somliga hålls isolerade bakom taggtråd och bevakas av vakter. De hotas av sina egna män. En av kvinnorna berättar att hon misshandlats till och med då hon födde deras barn. Det är ett starkt inslag. Se det här

Men slutkommentaren av Bert Sundström är helt oacceptabel. "Det är illa, men inte förvånande att de ger sig på kvinnorna." Det är aldrig - hur frustrerande det än är att man inte kan försörja sin familj ok att misshandla! En ursäkt eller rättelse vore på sin plats. Ulrika Good skriver också om Rapports lapsus i sin blogg
------------------
Intressant?
Andra som bloggar om: SVT, Rapport, flyktingar