fredag, januari 22, 2010

Lika villkor - förskole- & skolpeng är bästa lösningen!

Innan årsskiftet beslutade kommunstyrelsen om ersättningsbelopp för enskild och fristående verksamhet som ska gälla under 2010. När beslutet fattades konstaterade vi i Alliansen att vi fått rätt i vår kritik kring hur S, MP och V's resursfördelningssystem fungerar på alla punkter.

Med vår skolpengsmodell, som vi vill införa efter valet, hade det varit lättare att parera de skillnader som nu blir följden av att gå från ett system till ett annat (från ett bokslutsbaserat till budgetbaserat system) i princip över en natt. Det blir väldigt tydligt att det socialdemokratiska skyltfönstret Göteborg inte har något att visa upp när det kommer till förskolan och skolans område.

Jag förstår inte hur S, MP och V kan hänga sig kvar vid sin modell, trots att den så uppenbart drabbar barn, föräldrar och personal. Kommunen har vid ett flertal gånger blivit fälld i rätten, för att man inte har behandlat alla aktörer på lika villkor.

Nyligen försökte Kia Andreasson och Ann Lundgren skylla ifrån sig på Alliansregeringen och riksdagen på GP debatt och där replikerar jag idag tillsammans med Kristina Tharing (M) och Carina Liljesand (KD)- läs vårt svar här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar