måndag, februari 28, 2011

Göteborg behöver en stadsarkitekt

Tillsammans med Kjell Björkqvist skriver jag i dag på ETC debatt om behovet av en stadsarkitekt i Göteborg. För några år sedan motionerade vi om att inrätta en sådan funktion och vi saknar fortfarande en konstnärlig ledare som kan vara spindeln i nätet, hålla ihop frågorna om stadens utveckling, vara en kraft för en samlad vision och ha ett tydligt mandat att driva en debatt kring dessa frågor. Det finns nu större möjligheter än på länge att inrätta en funktion som tar till vara de möjligheterna och det är en tjänst som stadsarkitekt.

Ett flertal arkitekter i Göteborg skrev i söndags på GP debatt om samma behov och är precis inne på samma linje som oss: "Vi vill se en befattning som stadsarkitekt där innehavaren ges status och mandat att uttala sig med egen röst och utifrån sin professionella kunskap". Även Peter Hjörne fortsätter att driva frågan

torsdag, februari 24, 2011

Göteborgarna behöver sina bilar

De senaste dagarna har göteborgarna kunnat läsa om vänstermajoritetens förslag till försämrade villkor för bilägarna. Det handlar om 60-procentig höjning av parkeringsavgiften, slopade parkeringsförmåner för miljöbilar och ett successivt avskaffande av gatuparkeringen i staden. Detta kommer inte som någon överraskning för Alliansen. Inriktningen slogs fast redan i den rödgröna parkeringspolicyn som antogs för ett par år sedan. Men det är först nu som medborgarna får se konsekvenserna av denna hårdföra trafikpolitik, det skriver jag på GP debatt idag tillsammans med Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD). SR Göteborg berättade om vårt öppna brev igår.

Birgitta Ling-Fransson, FP-ledamot i Trafiknämnden och ersättare i fullmäktige kommer i dag att lägga en interpellation på samma tema. Det är bra med fortsatt diskussion i fullmäktige.   

onsdag, februari 02, 2011

Kö, eller inte kö?

Tillgång på förskoleplatser har varit ett sorgebarn för de rödgröna i Göteborg i decennier. Igår kom den nya statistiken: 678 barn har väntat mer än fyra månader, 387 har erbjudits plats men tackat nej. Hur många som står i kö, men som ännu inte väntat för länge framgår inte. Men ifjol var det 450 barn som väntat för länge vid samma tid...

Enligt Göteborgs socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister uppnår man full behovstäckning eftersom ingen stadsdel rapporterar att det finns några barn som köat mer än 4 månader och som söker till hela stadsdelen. Åtminstonne sa man så förr. Nu från årsskiftet har 20 stadsdelar blivit 10, är det rimligt att föräldrar ska vara tvingade att acceptera vilken plats som helst inom stadsdelen? Nej, självklart inte. Det kan ju vara så att man bor eller arbetar närmare en förskola i grannstadsdelen. Eller önskar särskild pedogik, dagbarnvårdare eller omsorg på andra tider än vad som erbjuds i "hemmastadsdelen".

I statistiken framgår att 777 barn har fått plats mellan den 16 december och den 15 januari. Det är bra och naturligtvis roligt för de barn som nu äntligen får en förskoleplats och för deras föräldrar som kan gå till jobb/studier. Men. Hur har de platserna skapats? Är det nya platser? Eller är det så att man ökat barngruppernas storlek för att minska kön? Varningssignaler från bland annat Örgryte/Härlanda talar sitt tydliga språk.

Det är hög tid att komplettera statistiken med hur stora barngrupperna är, varje månad, inte som nu varje år... Barngruppernas storlek måste minska. Jag är orolig för att kön till en förskoleplats ersätts med kö till personalens knä. Och att byråkratiska regeltolkningar gör att det tar ännu längre tid att få en förskoleplats och för ansvariga rödgröna politiker att reagera.

Läs mer om situationen i förskolan.