torsdag, mars 12, 2015

Skolsatsning i Göteborg riskerar frysa inne!

Göteborgs stad har tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och andra kommuner i landet (SKL)deltagit i projektet PlugIn. Projektet har varit oerhört framgångsrikt, inte minst resultaten i Göteborg. Projektet har handlat om att ta fram nya metoder som ska få ungdomar som av olika anledningar funderar på att avbryta sina gymnasiestudier eller som redan har gjort det, att vända tillbaka till skolan. Tidigare fanns stor risk att dessa ungdomar föll mellan stolarna eftersom uppföljning och insatser varierade kraftigt. Före projektet nåddes bara ca 45% av ungdomarna - efter PlugIn nås 95-99% - en riktig framgångsaga! I Göteborg omfattas drygt 2 300 ungdomar av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) under någon period av läsåret. Men nu riskeras hela den framgången.

I genomsnitt är det
24 procent av eleverna som inte fullföljt sina gymnasiestudier på fyra år. Ytterligare tio procent har visserligen gått färdigt de tre gymnasieåren men är inte godkända i ett eller flera kärnämnen. Många av dem läser senare in sin kompetens på komvux.

Att slutföra sin gymnasieutbildning har mycket stor betydelse för elevens framtid. Därför måste vi göra allt för att säkerställa att alla ungdomar kan få en så bra start som möjligt. Det är numera alla överens om.

På lång sikt kan vi dessutom "spara" miljontals kronor genom att sätta in åtgärder tidigt. Däremot kostar insatserna när de genomförs. Nu riskerar allt detta att kantra då den rödgrönarosa minoriteten nu avser att strypa de resurser som Utbildningsnämnden och SDN behöver för att klara av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Detta trots att kraven skärpts på kommunerna från uppföljningsansvar till aktivitetsansvar.

I december var det en enig nämnd som ställde sig bakom förslaget om att 17,5 miljon ska fördelas mellan utbildningsnämnd och stadsdelar till förebyggande arbetet och erbjudande av aktiviteter. Döm om vår förvåning när den rödgrönrosa kompletteringsbudgeten i kommunstyrelsen avslår detta!
I bästa fall är det bara brist i kommunikationen mellan avgående skolansvarig Robert Hammarstrand (S) och nytillträdda Karin Pleijel (MP). Men det förklarar ändå inte varför pengarna inte finns avsatta i budgeten. Hur står det till med kommunikationen i det rödgrönrosa styret? Vad hände med vallöftena?

Alliansen i kommunstyrelsen (FP), (M), och (KD) kommer att avsätta pengarna i vårt budgetalternativ. Ambitionen att alla elever ska lyckas måste vara hög och det kräver finansiering. Annars är risken stor att vi är tillbaka där vi började när projektet inleddes. Vi hoppas givetvis att de rödgrönrosa tänker om!