tisdag, juni 08, 2010

Erbjud Elisabeth Ohlson Wallin alternativ lokal!

Om statliga Världskulturmuseet stoppar fotoutställningen av Elisabeth Ohlson Wallin kommer folkpartiet liberalerna ta initiativ i kulturnämnden till att flytta utställningen till Göteborgs konsthall eller Stadsbiblioteket.

Axel Darvik (FP), ledamot i kulturnämnden, som idag har tagit initiativ till flytta utställningen säger:
- Det är mycket olyckligt om kulturlivet i Göteborg inte vågar utmana och erbjuda en möjlighet till öppen debatt. Feghet och rädsla får inte bli kännetecken för Göteborgs kulturinstitutioner. Om Världskulturmuseet stoppar eller censurerar utställningen menar vi att staden borde erbjuda en annan lämplig visningslokal.
Det allra bästa vore givetvis om Världskulturmuséets ledning tänkte om och ändrar sitt beslut. Men att de tar den typen av "hänsyn" de gjort (även tidigare fall med konstverk som plockats ner pga att de kan uppfattas som provocerande) gör att jag undrar om de verkligen kommer att göra det. Det undergräver deras trovärdighet som institution. Tyvärr.

Jag hoppas därför att Axel får stöd i Kulturnämnden för sitt förslag.  Här kan du läsa förslaget. Utställningen ska visas i Göteborg - allt annat är fegt. Yttrandefriheten måste försvaras.


Uppdatering:
Nyss kom ett pressmeddelande att Världskulturmuséets ledningsgrupp ändrat sig och vill visa utställningen. (GP) Måtte det stämma.

GT, GP.

måndag, juni 07, 2010

Tidigare betyg bra för eleverna!

Per Acke Orstadius skrev i förra veckan på GP Debatt (1/6) att betygen är direkt skadliga för eleverna, förstör deras självförtroende och skapar stress. Du kan läsa hans artikel här.

Det finns nästa inget stopp i raljerandet om betyg. Nyligen presenterade Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) rapporten ”Betygssatta barn – spelar det någon roll i längden?”. Den visar att tidiga betyg i grundskolan gynnar de framtida studierna. Barn till lågutbildade som inte fick betyg på låg- och mellanstadiet hade lägre sannolikhet att nå en gymnasieexamen än de som fick betyg. För flickor ökade andelen som inte gick gymnasiet med 8–16 procent och för pojkar med 7–10 procent.

Mitt svar publicerades igår.
Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma, och ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Särskilt barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition behöver en skola med kunskapskrav. Folkpartiet är övertygat om att barn från familjer utan studietradition tjänar mest på en skola med tydliga kunskapskrav och tidigare betyg. Klassresan börjar i klassrummet.
Även föräldrar är betjänta av tidig och tydlig information om deras barns kunskapsutveckling. Därför har vi redan sett till att alla föräldrar får skriftliga omdömen om hur deras barn klarar skolan från första klass. Även där är den röd-gröna oppositionen oeniga. Men muntlig information räcker inte, då den tenderar att fokusera på det sociala. Betyg från årskurs sex är något som alla kommer att tjäna på.
Riksdagen kommer under hösten att få ta ställning till regeringens proposition om tidigare betyg och nytt betygssystem i höst. Hittills har (S) sagts sig acceptera betyg från år 6, (MP) möjligen från 9:an dvs senare än idag och (V) vill avskaffa betygen helt. Det avgörs i höstens val.