onsdag, augusti 29, 2012

Nu blir det snabbtåg mellan Göteborg och Borås, med en station vid Landvetter flygplats!

Göteborg har varit utan stora statliga trafikinvesteringarna sedan Älvsborgsbron och Tingstadstunneln byggdes på 60-talet. Under decennier har Göteborg hamnat i strykklass, medan stora investeringar har genomförts i Malmö och Stockholm. Den socialdemokratiska tiden då man valde bort Göteborg är över. Nu levererar och satsar Alliansregeringen på Göteborg. På bara några år har beslut fattats om Marieholmstunneln under Göta älv, förstärkt järnvägskapacitet ut till hamnarna, och en ny centralstation med järnvägsspår i tunnel under Göteborg.

I dag presenterade Alliansens partiledare nyheten att en ny järnväg längs sträckan Göteborg-Borås ska byggas. Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd blir den första etappen av tre i regeringens satsning på en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Tanken är att all persontrafik på den nuvarande järnvägen flyttas över till den nya banan. Satsningen på 5 miljarder innebär att tåget också kommer att ansluta till Landvetter vilket skapar en järnvägsförbindelse mellan flygplatsen och Göteborg. Satsning innebär att restiden kortas och antalet avgångar i varje riktning mer än fördubblas.

Beskedet från regeringen är en viktig satsning på Göteborg och Västsverige, vilket Jan Björklund lyfte som en prioriterad fråga i samband med sitt sommartal på Eriksberg. Redan i dag görs 10 miljoner arbetspendlingsresor mellan städerna och med den nya satsningen kommer resandet med tåg att stärkas betydligt i vår region. Regeringen satsar sammanlagt 55 miljarder på Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, SvD, DN, AB, EX, BT, SVT,