torsdag, februari 26, 2009

Göteborg behöver en stadsarkitekt!

Ikväll ska kommunfullmäktige i Göteborg behandla en motion från folkpartiet (den är undertecknad av Kjell Björkqvist, Helene Odenjung, Ann Catrine Fogelgren och Mikael Janson) med förslaget att inrätta en stadsarkitekt.

Göteborg är en stad som står inför stora utvecklingsplaner. Stadens gestaltning är oerhört viktig för så väl upplevelsen och dess funktioner. Arkitetkuren spelar en avgörande roll och knyter an till andra delar av samhällsplaneringen.

Vårt förslag om att inrätta en tjänst som stadsarkitekt har fått både ris och ros.

Remissinstanserna pekar på de utmaningar som finns med inrättandet. Formellt är det kanske heller inte rätt att kommunfullmäktige fattar beslut om inrättande av en särskild tjänst. Däremot är det rimligt att den sammanhållande och vitaliserande funktion som en stadsarkitekt skulle kunna ha också finns i en stad av Göteborgs storlek. Både Malmö och Stockholm har en stadsarkitekt. Naturligtvis ska Göteborg också ha en liknande funktion som har till uppgift att se till att staden får en hög arkitektonisk kvalitet och som har en helhetssyn och vision om hur vår stad ska se ut. Det är byggnadsnämnden som beslutar om inrättandet men fullmäktige kan uttala sitt stöd för tanken, då funktionen spänner över flera nämnders områden.

Göteborgs stad har en stadsträdgårdsmästare som konstnärlig ledare för stadens gröna ytor. Vi ser funktionen stadsarkitekt som konstnärlig ledare för stadsutvecklingen.

Hur kommer fullmäktige att ställa sig då?
Klart är att motionen kommer att "anses besvarad" men det är ändå ett första steg steg till att Göteborg faktiskt får en stadsarkitekt!

Diskussionerna mellan partierna sedan motionen lades visar att vänsterpartiet håller med oss men tycker att det är byggnadsnämnden som ska besluta detta. I (s) och (mp) förslaget skissar de istället på en "gästprofessur" - spännande i och för sig men en helt annan fråga.

Ibland är stigen snirklig i politiken - men det gör inte så mycket om det blir bra till slut!

Motionen hittar du här
Hela ärendet här

söndag, februari 08, 2009

Lokalpolitikens bloggdrottning...

GP skriver idag på sidan 4-5 om "Den lokala politiska bloggen är fortfaranade sällsynt" - ironiskt nog ligger den inte på gp.se...

Peter Lenken går igenom den lokala bloggosfären och har hittat åtta någorlunda aktiva bloggare i kommunfullmäktige. Han påpekar att flera har mer eller mindre insomnade bloggar. Några vaknar säkert till liv efter detta eller också tas de bort gissar jag.

Vänsterpartiets kommunalråd Marie Lindén gjorde ett bloggförsök i början på 2008 som avstannade efter fem inlägg. Det roligaste handlade om hur hon väntade på att julstjärnorna skulle vissna så att de kunde slängas.

Andra bloggar som Lenken läst är Lennart Widings blogg, han är vice ordförande (m) i kulturnämnden, Cecilia Dahlman Eek (s) och Eva Obenius (mp), Maria Augustsson (s) som fastnat i "Facebookträsket" (känner jag igen), Jöran Fagerlund (v). Lenken konstaterar att Anders Flanking (c) mest skriver om rikspolitik - han är centerns partisekreterare.

Folkpartiets lokala partisekreterare (stadssekreterare min anm), Stefan Landberg, är aktiv bloggare. Men inte heller här finns mycket lokalpolitik. Landberg skriver mer en privat dagbok.

Kristdemokratiska Carina Liljesand bloggar sedan ett par år tillbaka, mest om egna motioner och debattinlägg i tidningar. Den lokala politiska bloggdrottningen är det folkpartistiska kommunalrådet Helene Odenjung.

På sidan 5 finns en artikel om min blogg av Gunilla Grahn-Hinnfors.
Jag berättar att bloggen från början var ett svar på vad jag gjorde på dagarna. Men också ett sätt att reflektera över politik och beslut. Privatpersonen Helene finns med på ett hörn men barnen blir allt sällsyntare på bloggen. Det finns en gräns mellan det privata och det personliga.

Helene Odenjung ser bloggen som ett politiskt verktyg bland många. Den är ett sätt att få ut partiets politik. Men fortfarande tror hon mer på möten och samtal.
- Nätet kan ge fingervisning om tyngden i en fråga men min erfarenhet är att folk är ganska traditionella. De flesta hör av sig på andra sätt.

Hon menar att bloggosfärens betydelse för politiken är marginell men att de nya medierna vinner terräng. Filmklipp på You Tube tror Helene Odenjung kommer att bli ett nytt sätt att få fart på det politiska intresset.

Finns det saker du undviker att skriva om?
- Jaa, massor!! Jag sitter ju med i partiledningen och får reda på mängder av spännande grejor som händer i regeringen och så. Men där måste jag välja. Och det är bättre att ha inflytande på riktigt, än på bloggen.

lördag, februari 07, 2009

Marit, Olle, Cecilia i topp!

Idag fastställdes Folkpartiets EU-valsedel på partirådet i Göteborg.

1. Marit Paulsen, Malung, Dalarnas län
2. Olle Scmidt, Malmö, Skåne län
3. Cecilia Wikström, Uppsala, Uppsala län
4. Fredrik Malm, Stockholm, Stockholms län
5. Barbro Westerholm, Stockholm, Stockholms län
6. Anders Ekberg, Karlstad, Värmlands län
7. Mae Liz Orrego Rodríguez, Stockholm, Stockholms län
8. Roland Utbult, Uddevalla, Västra Götaland
9. Britt-Marie Lövgren, Umeå, Västerbottens län
10. Staffan Werme, Örebro, Örebro län
11. Annika Beijbom, Göteborg, Västra Götaland

Hela lista hittar du här

Engagerade, hängivna och ivriga liberaler som tror på Europa - nu är det exakt 4 månader kvar tills några av dem tar plats i EU-parlamentet! Tillsammans ska vi hjälpas åt att också öka valdeltagandet. Förra valet var det lika många röstande som På spåret har tittare... Kampanjen har börjat!

fredag, februari 06, 2009

Vi tror på Europa!

Fredag och lördag har Folkpartiets partiråd samlats i Göteborg för att fastställa EU-programmet inför EU-valet 7 juni.

EU-minister Cecilia Malmström höll ett alldeles lysande tal om Europatanken och om vad vi vill med EU. Du kan se och höra både hennes och Jan Björklunds tal här

Vi hann med mycket under fredagen både utskottarbeten och förhandlingar. Ett fullständigt enigt partiråd ställde sig också bakom kärnkraftsuppgörelsen och sedan middag och dans på Piren. Spontan allsång uppstod när underhållarna sjöng "I love Europe"... Mycket god stämning!

torsdag, februari 05, 2009

Uppgörelse klar om kärnkraften!

Imorse fattade partistyrelsen beslut (på telefonsammanträde) om att ställa sig bakom den uppgörelsen som Alliansens partiledare förhandlat fram. Läs hela här

Uppgörelsen är bra för Sverige, för sysselsättningen och miljön. Den är dessutom bra för Alliansen.

För inte särskilt länge sedan var Jan Björklund den enda partiledaren och Folkpartiet det enda partiet som drev frågan om att Sverige också skulle bygga nya kärnkraftverk för att ersätta de gamla. Nu är det regeringens politik - efter att både kd tydligt vänt och centern accepterar det - som en del i en hållbar energi och klimatpolitik.

Ytterligare en knäckfråga som alliansregeringen löst och som Mona Sahlin får svårt att klara med sitt regeringsalternativ.

-----------
Uppdaterat med länken till regeringen

tisdag, februari 03, 2009

Vad är en kö?

Skolverket - numera Skolinpektionen - har kritiserat Göteborgs stad vid ett flertal tillfällen för att staden inte erbjuder förskoleplats inom 4 månader.

Detta har ansvariga s-politiker (tidigare Frank Andersson, nu Ann Lundgren) begärt förklaring på vad ett skäligt erbjudande kan vara. Skolverket har inte velat svara. Då har majoriteten beslutat sig för att endast de familjer som köar till hela stadsdelen ska räknas. När vi ifrån Folkpartiet krävde skadestånd till föräldrarna som fått vänta för länge så införde man avgiftsfrihet lika många månader som de som väntat utöver de 4. Men bara om man köade till hela stadsdelen. Och hur föräldrarna löste omsorgen i väntan på plats det är fortfarande föräldrarnas problem...

Före jul fick kommunstyrelsen en rapport från Lokalsekretariatet där man förklarade att förskolan nu hade full behovstäckning. Detta trots att det i december var 741 barn i kö. Av dem hade 512 väntat mer än 4 månader, 217 inte fått något erbjudande alls och 14 köade till hela stadsdelen. Då är det i min värld en kö på 741 barn. Det är den siffran som måste ligga till grund för beräkningen av hur stort behovet är av platser. Skolinspektionen bryr sig bara om de som väntat för länge och inte fått något erbjudande - det är då staden bryter mot lagen.

I GP idag så kan man läsa att Skolinspektionen nu tror att Göteborg löst frågan "inom kort" - ingen skulle bli gladare än jag - men när vi fortfarande har så många barn som ännu inte har plats så tvivlar jag på att de kommer att bli så. Särskilt inte om man nu säger att kön nästan är borta eftersom man bara räknar de som kan tänka sig vilken plats som helst i stadsdelen...

Extra beskymrad blir jag när jag läser att Ann Lundgren säger:
Att arbetslösheten ökar betyder att kommunens skatteintäkter minskar. Samtidigt är det ju så att om fler småbarnsföräldrar blir arbetslösa, så får vi fler lediga förskoleplatser

Hur menar du Ann? Arbetssökande har rätt att ha sina barn kvar i förskolan 25 timmar per vecka! Föräldrarna ska ju söka jobb och kunna gå på intervjuer och barnen ska kunna delta i den pedagogiska verksamheten de gjorde innan mamma eller pappa blev arbetslös. Det blir inga lediga platser för att fler blir arbetslösa. Eller ska de bara räknas som "halva" barn, så att man ökar gruppstorlekarna eller hur menar du?

Den 1 juli inför regeringen barnomsorgspeng. Då kan inte Göteborgs stad längre neka föräldrakopperativ eller annan fristående verksamhet bidrag så de att erbjuda alternativ till köande föräldrar. Det - och skadestånd till föräldrar om de får vänta - kommer att få bort hela kön!