tisdag, februari 03, 2009

Vad är en kö?

Skolverket - numera Skolinpektionen - har kritiserat Göteborgs stad vid ett flertal tillfällen för att staden inte erbjuder förskoleplats inom 4 månader.

Detta har ansvariga s-politiker (tidigare Frank Andersson, nu Ann Lundgren) begärt förklaring på vad ett skäligt erbjudande kan vara. Skolverket har inte velat svara. Då har majoriteten beslutat sig för att endast de familjer som köar till hela stadsdelen ska räknas. När vi ifrån Folkpartiet krävde skadestånd till föräldrarna som fått vänta för länge så införde man avgiftsfrihet lika många månader som de som väntat utöver de 4. Men bara om man köade till hela stadsdelen. Och hur föräldrarna löste omsorgen i väntan på plats det är fortfarande föräldrarnas problem...

Före jul fick kommunstyrelsen en rapport från Lokalsekretariatet där man förklarade att förskolan nu hade full behovstäckning. Detta trots att det i december var 741 barn i kö. Av dem hade 512 väntat mer än 4 månader, 217 inte fått något erbjudande alls och 14 köade till hela stadsdelen. Då är det i min värld en kö på 741 barn. Det är den siffran som måste ligga till grund för beräkningen av hur stort behovet är av platser. Skolinspektionen bryr sig bara om de som väntat för länge och inte fått något erbjudande - det är då staden bryter mot lagen.

I GP idag så kan man läsa att Skolinspektionen nu tror att Göteborg löst frågan "inom kort" - ingen skulle bli gladare än jag - men när vi fortfarande har så många barn som ännu inte har plats så tvivlar jag på att de kommer att bli så. Särskilt inte om man nu säger att kön nästan är borta eftersom man bara räknar de som kan tänka sig vilken plats som helst i stadsdelen...

Extra beskymrad blir jag när jag läser att Ann Lundgren säger:
Att arbetslösheten ökar betyder att kommunens skatteintäkter minskar. Samtidigt är det ju så att om fler småbarnsföräldrar blir arbetslösa, så får vi fler lediga förskoleplatser

Hur menar du Ann? Arbetssökande har rätt att ha sina barn kvar i förskolan 25 timmar per vecka! Föräldrarna ska ju söka jobb och kunna gå på intervjuer och barnen ska kunna delta i den pedagogiska verksamheten de gjorde innan mamma eller pappa blev arbetslös. Det blir inga lediga platser för att fler blir arbetslösa. Eller ska de bara räknas som "halva" barn, så att man ökar gruppstorlekarna eller hur menar du?

Den 1 juli inför regeringen barnomsorgspeng. Då kan inte Göteborgs stad längre neka föräldrakopperativ eller annan fristående verksamhet bidrag så de att erbjuda alternativ till köande föräldrar. Det - och skadestånd till föräldrar om de får vänta - kommer att få bort hela kön!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar