tisdag, augusti 31, 2010

"Miljöpartiet försöker vara ett mittenparti"

I lördags kunde man läsa GT:s gruppledarintervju med mig i GP där jag bland annat fick frågor om min syn på Miljöpartiet i Göteborg. Jag svarade att de påminner om en melon. Gröna utanpå men röda inuti. Läs hela intervjun på GT:s hemsida.

Ikväll får ni se till att titta på säsongspremiären av SVT debatt - för då är jag i studion och ska  diskutera motprestation för socialbidrag.

söndag, augusti 29, 2010

Göteborg behöver ett förskolelyft!

Med folkpartiet och alliansens politik ökar möjligheterna att få bort köerna och minska barngrupperna i Göteborg. Det handlar om att inse att kommunen inte måste driva all barnomsorg samt att det viktigaste är fler alternativ, god tillgång och bra kvalitet. Det skriver jag i dag tillsammans med mina Allianskollegor på GP debatt.

onsdag, augusti 25, 2010

Nu blir det radio - två gånger om!

Jag ska i eftermiddag debattera förskola och skola i SR Göteborgs direktsändning från Hjällboskolan tillsammans med Carina Liljesand (KD), Christian Larsson (V) och Ann Lundgren (S). Sändningen startar efter nyheterna kl 15.00. Det kommer att bli en givande debatt med två tydliga alternativ om hur framtidens förskola och skola ska se ut i Göteborg. Med folkpartiets förslag kan Göteborg bli bäst i klassen.

Imorgon kommer jag gå upp tidigt för att vara med i P4:s morgonprogram där jag ska frågas ut inför valet, om liberalism och om vallöften. Efter sändningen har du möjlighet att chatta med mig. Lyssna gärna - två gånger om.

tisdag, augusti 24, 2010

Göteborg (s)ämst i klassen

I dag har Lärarnas riksförbund presenterat en väldigt intressant rapport som pekar på dem problem som vi i opposition länge har fört fram. Roligt är också att väljarna i Göteborg har betydligt större förtroende för folkpartiet och Alliansen i skolfrågor än socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. Vi har dessutom större förtroende än på riksplanet. Det finns mycket som vi behöver göra efter valsegern den 19 september. Ann Lundgren säger till flera medier att det beror på att regeringen har minskat statsbidragen - det är rent nonsens. Kommenterar rapporten i TV4 inslaget nedan.

Livet på fejan

Idag intervjuas jag av SvD i deras IDAG-serie om Livet på fejan. Sociala medier är kul och är ett bra verktyg att öka delaktigheten och dialogen med väljarna både under och efter valrörelsen. 

Blogg, facebook och twitter ersätter inte det personliga mötet. Tvärtom det kan leda till dem.

måndag, augusti 23, 2010

Högtidlighåll Black Ribbon Day även i Göteborg!

Det är nödvändigt att ha kunskap om det förflutna för att kunna forma framtiden. Avskyvärda brott mot mänskliga fri- och rättigheter får därför aldrig glömmas.

Idag, den 23 augusti, är en internationell minnesdag för att hedra offren för kommunism, nazism och andra totalitära regimer. Att minnesdagen firas den 23 augusti beror på att det var detta datum år 1939 som Molotov-Ribbentrop-pakten, som delade upp de östra delarna av Europa mellan nazister och kommunister, skrevs under. Pakten föranledde anfallet på Polen och utbrottet av andra världskriget, med fruktansvärda konsekvenser.
Runt om i världen hålls manifestationer av såväl politiker som organisationer denna dag. 

Idag tog Alliansens gruppledare i Göteborg initiativ till att högtidlighållandet även ska ske i Göteborg. Vi hoppas givetvis att alla partier ställer sig bakom det. 
Du kan läsa mer om initiativet här

Intervjuas av GP

I dag intervjuas jag av GöteborgsPosten inför valet den 19 september. De tre viktigaste frågorna för oss folkpartister i Göteborg är skola, integration och omsorgen om våra äldre. Jag lyfter även fram ett av våra förslag för att bryta utanförskapet, motprestation för socialbidrag - vilket ledarsidan kommenterar. Vi vill att människor ska känna sig behövda och få en chans. Alla kan inte göra alla men många kan bidra. Jag svarar även på GP TV:s frågor som tidningens läsare hade skickat in. Du kan läsa mer om våra viktigaste frågor här.

söndag, augusti 22, 2010

Kvinnor måste känna trygghet i sitt eget hem.Det beskrivs ofta som "lägenhetsbråk". I själva verket är det olika former och grader av misshandel. Mäns våld mot kvinnor är det mest akuta jämställdhetsproblemet. Nyamko Sabuni har under sin tid som jämställdhetsminister gjort stora insatser för att förebygga våld och ge utsatta stöd. Men det arbetet måste fortsätta. Sedan början av 1990-talet har andelen kvinnor som uppger att de varit utsatta för våld eller hot ökat. År 2006 anmäldes 25 491 misshandelsbrott mot kvinnor som är 15 år och äldre, enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet. Mörkertalet är stort. Enligt Rädda Barnen finns det mellan 100 000 och 190 000 flickor och pojkar i Sverige som bevittnar och därmed upplever våld i hemmet. Kostnaderna för samhället uppgår till över 2 miljarder.

Sverige ska vara en rättsstat för alla – oavsett kön. Men tusentals människor, främst kvinnor, lever idag i skräck för sin man eller f.d. partner. Dessa kvinnors frihet är begränsad och samhället sviker genom att alldeles för lite görs för att hjälpa dem. Skyddet för hotade och misshandlade kvinnor måste stärkas och rättsväsendets insatser öka. Vi behöver en nolltolerans när det gäller våld i nära relationer. Vi måste reagera och agera. Filmen är ganska talande, eller hur?

fredag, augusti 20, 2010

Sagan kan bli sann, Hulthén!

Anneli Hulthén presenterade igår nya vallöften till göteborgarna. Hon vill ha fler sagostunder. Möjligen har hon drabbats av valfeber. I 16 år har socialdemokraterna verkligen haft chansen att satsa på förskolan.
Barnomsorgslagen infördes på Bengt Westerbergs initiativ av den förra borgerliga regeringen 1995. Inte någon gång har det rödgrönt styrda Göteborg under dessa år har klarat av att leva upp till lagens krav.

Deras nya tomma löften levererar inte några nya förskoleplatser. I budget efter budget, år efter år, val efter val har ledande sossar en efter en sagt att det är dags för förskolan i Göteborg. Att köerna ska bort och alla ska få en plats inom skälig tid. (= 3-4 månader)

Men de S verkar alla ha läst "Raska på, Alfons Åberg" lite för många gånger. "Mmmm, jag ska bara..."

Förskoleköerna är visserligen kortare nu än på länge, men de stora barngrupperna är ett direkt resultat av sossarnas, miljöpartiets och vänsterns sätt att styra staden. Och för att räknas i köstatistiken måste föräldrarna köa till hela stadsdelen. Stadsdelar som snart blir färre men större - vad händer då med kravet att köa till hela SDN, Anneli?
Vad som verkligen behövs är både ett förskolelyft och en nystart. Det kanske låter tråkigt med hur olika resursfördelningssystem fungerar – men det är en viktig pusselbit för att höja kvaliteten och för att minska barngruppernas storlek. "Förtätningen" har kapat köerna men skapat de stora barngrupperna eftersom inte pengarna har föjlt med.

Även om staden (genom kommunfullmäktiges budgetbeslut) avsätter stora belopp till förskolan varje år så är det inte säkert att dessa pengar hamnar just i förskolans budget när väl pengarna går från stadshuset till stadsdelsnämnderna.  Därför vill vi öronmärka pengarna så att de går direkt till förskolorna och till varje barn. Vi kallar det förskolepeng. Den kan givetvis användas i kooperativ, kommunal förskola, i familjedaghem eller varför inte ett trefamiljsystem (mini-kooperativ)?

Jag kommer att tänka på en annan saga som beskriver sagan i det socialdemokratiska skyltfönstret: Kejsarens nya kläder.

torsdag, augusti 19, 2010

Målade valstuga och presenterade spårvagnsreklam

På morgonen idag så målade jag, Eva Flyborg och Rosie Rothstein vår valstuga på Kungsportsplatsen och samtidigt passade vi på att presentera vår spårvagnsreklam. Snart kommer ni att se följande budskap åka förbi i Göteborg:

Göteborg bäst i klassen.
Att ställa krav är att bry sig.
Rätt att bestämma själva. Även äldre.

Se fler bilder från pressträffen på FP:s flickrkonto.

Ny bostadspolitik behövs i Göteborg

Idag skriver jag på GP debatt tillsammans med Kjell Björkqvist och Ann Catrine Fogelgren om bostadsbristen i Göteborg i en replik till Mona Sahlin. Socialdemokraterna påstår att de har en politik som skall vända bostadsbristen i Göteborg. Men det är samma gamla politik som misslyckats förut. Det är dags för ett maktskifte i Göteborg och en framtid med nya idéer.

tisdag, augusti 17, 2010

Alla elever ska mötas av nya utmaningar!

För oss liberaler är det självklart att se till varje individs behov och förutsättningar. Vi vill öronmärka skolans resurser och se till att fler elever når målen. Men ambitionen får inte sluta vid att fler lämnar grundskolan med godkända betyg. Även den med VG eller MVG (dagens betygssytem) har rätt till nya utmaningar!
Alla elever har rätt att mötas av höga och positiva förväntningar. Vi måste också satsa på våra särskilt begåvade elever och ge dem rejäla utmaningar och förutsättningar att bli ännu bättre!

Så beskrev jag Folkpartiets förslag (2008) att införa Nobelklasser, eller spetsutbildning, på gymnasiet. Du kan läsa turerna om det här

Därför är förslaget från utbildningsminister Jan Björklund att tillåta elitklasser, eller som vi kallade dem, Nobelklasser, redan i grundskolan mycket välkommet. Specialbegåvade elever kommer ofta i kläm i skolan. Inte sällan understimulerade och skoltrötta. Om man inte har en specialbegåvning inom idrott, dans eller musik förstås - då är det helt ok med specialklasser typ Svenska Balettskolan eller Blåvitts fotbollsskola.

Dags att göra upp med Jante och verkligen se varje barn. Jag öppnar gärna Marie Curie- eller Alfred Nobelklasser i Göteborg efter valet!

Intressant? Flera andra bloggar också om detta förslag:
Fredrik Kjellberg Lotta Edholm Elitklasser

Media rapporterar här:

måndag, augusti 16, 2010

S vill tvinga Sveriges kommuner att följa misslyckandet i Göteborg

Ylva Johansson vill tvinga kommuner att satsa extra i utanförskapsområden och det ska ske genom att tvinga på landets kommuner den fördelningsmodell som används här i Göteborg. Göteborg må vara socialdemokratins skyltfönster – men här viker kunskapsresultaten och modellen i sig skapar problem för förskolor och skolor. Att SDN (stadsdelsnämnderna) får pengar, som de sedan fördelar om, garanterar inte alls att den som har störst behov får den hjälp de behöver. Det är inte ens säkert att pengarna går till skolan över huvud taget.

Exempelvis får en elev som bor i Biskopsgården med sig närmare 10.000 kronor extra i stödresurs om hon eller han väljer en skola i annan stadsdel eller en fristående skola, medan en elev som bor i stadsdelen Älvsborg får med sig ungefär 500 kronor. Oavsett om eleven i Biskopsgården eller i Älvsborg har behov av extra stöd eller ej. Det är inte var du bor som ska avgöra stödet, utan vilket behov du har.

Folkpartiet vill, till skillnad från socialdemokraterna, öronmärka resurserna till varje barn och elev. Genom vår peng-modell garanterar vi ett grundbelopp lika för alla elever och ett stödbelopp som varierar efter elevens behov. Det skulle stärka likvärdigheten över staden samtidigt som de elever som behöver hjälp får stödet som behövs för att klara målen. Vi vill också utveckla ”magnetskolor” i socialt utsatta områden, där framgång belönas, för att bryta utanförskapet.

Undersökningar visar att det är främst arbetarklassens barn som drabbas värst av socialdemokraternas flummiga skolpolitik. Vad som behövs i Göteborg är tydliga kunskapskrav, tidiga kontrollstationer och tidigare betyg. Alla elever har rätt att mötas av utmaningar i skolan!

torsdag, augusti 12, 2010

Alla elever ska känna sig trygga i skolan


Det kommer allt fler rapporter om att ungdomar mår dåligt. Det handlar om typiska stressymptom som huvudvärk och magont, men också ätstörningar, ångest och depressioner. Vi vet att elevernas hälsa påverkar deras studieresultat. Därför är det en viktig åtgärd för att komma tillrätta med problemet att förbättra skolans arbete med elevhälsa. 

Under mandatperioden har folkpartiet stärkt och lyft elevhälsan. I den nya skollagen framgår det att elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, även när det kommer till fristående skolor. Det är bra – men det behövs mer.

I söndags samlades hundratals folkpartister och intresserade väljare på ett fullsatt Societetshus på Marstrand för att lyssna på Jan Björklunds traditionella sommartal. Efter talet presenterades rapporten, Tryggare skola, där vi bland annat höjer ambitionerna för elevhälsan under kommande mandatperioden.

Förslaget innebär ett riktat statsbidrag på en halv miljard per år och som motsvarar ett tusen fler skolsjuksköterskor, skolläkare, skolkuratorer och skolpsykologer i våra skolor. Ett sådant förslag skulle göra skillnad för de ungdomar som verkligen behöver extra stöd och hjälp att både klara sina studier och sin vardag.

För vi vill ha en skola där alla elever känner sig sedda, är trygga och mår bra. Det förutsätter ett välfungerande förebyggande arbete, till exempel genom en bra elevhälsa och insatser mot mobbning. De flickor och pojkar som är de allra mest utsatta i vårt samhälle måste få det stöd och den hjälp som behövs för att de ska klara sin skolgång. Folkpartiet gör skillnad.