tisdag, april 03, 2012

Hundratals barn väntar på en förskoleplats

Under 2012 har inte någon stadsdel i Göteborg levt upp till lagkravet om en förskoleplats inom 4 månader. För närvarande är det endast fyra av tio stadsdelar som inte har en kö till sin förskoleverksamhet. Den sista mars hade 146 barn i Göteborg väntat i mer än fyra månader och inte fått ett skäligt erbjudande från kommunen. Det visar en sammanställning av förskolestatistik.

I flera stadsdelar minskar förskolekön vilket är oerhört positivt och fler barn har fått tillträde till förskola. Samtidigt fortsätter den att öka i SDN Centrum. Där har kön till förskolan ökat under årets tre första månader och just nu finns det 45 barn med deras föräldrar som väntar på en plats.

Att 146 barn i Göteborg väntar på en förskoleplats är ett misslyckande och det blir inte bättre av att utbyggnaden av nya förskoleplatser inte går i den takt som det är tänkt. Samtidigt som barn köar för att få komma in till den pedagogiska verksamheten - ska vi komma ihåg att nära 7000 barn redan går i för stora barngrupper.