torsdag, maj 31, 2012

Festivalen sätter färg på Göteborg

I onsdags inleddes åter HBTQ-festivalen i Göteborg och avslutas på söndag med regnbågspromenaden från operan, förbi Brunnsparken, upp på avenyn och ner till Liseberg. Förra året lockade promenaden tusentals deltagare och en stor publik längs vägen. I år hoppas jag att fler sluter upp - hoppas att vi ses!

Göteborg har gjort en otrolig resa, från en ”bögknackarstad” till en öppnare stad för alla och det under bara några år. Resan har inte varit helt enkel och jag är glad över att ha fått vara med från början.

2005 inleddes en kartläggning på Folkpartiets initiativ som utmynnade i en rapport som bekräftade den svåra verklighet som många homo-, bi- och transpersoner tyvärr upplever som sin vardag i Göteborg. I samband med festivalen 2010 presenterade vi en rapport med flera förslag på hur vi kan stärka och förbättra stadens arbete.

Kunskap och insikt om homo- och bisexualitet och transpersoners könsidentitet samt kunskap om homo-, bisexuellas och transpersoners livsvillkor är något som måste stärkas inom hela Göteborgs stad. Så länge människor inte vågar vara sig själva på grund av sitt utseende, kön, funktionshinder
eller sexuella läggning, utan riskerar att bli utsatta för hot eller våld på grund av detta så måste vi fortsätta kampen för allas lika värde. 

Från vaggan till äldreboendet ska det vara självklart för alla att vara individer fullt ut. Göteborg ska vara en stad där vi manifesterar kärleken året om!