söndag, mars 22, 2009

Jämställdhetsranka företag!

Flera studier visar att företag som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor också går bättre. Att ta tillvara hela arbetskraften – både kvinnor och män – på bästa sätt är naturligtvis ekonomiskt. De flesta företag har också både kvinnor och män bland kunder och samarbetspartners. Att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika förutsättningar i samhället borde därför vara en självklarhet för företagen.

Svenska företag har varit dåliga på att ta till sig hela den kompetens som finns i samhället. Andelen kvinnor i företagsledningar och styrelser är låg, trots att kvinnor är bättre utbildade än män. Särskilt de största bolagen lever kvar i en tid som borde vara passerad. När alliansregeringen tog bort hotet om kvotering till bolagsstyrelser minskade andelen kvinnor där. I de mindre börsbolagen har utvecklingen fortsatt i rätt riktning, men långsamt.

En jämställdhetsrankning av svenska företag skulle skapa en debatt kring jämställdhet i arbetslivet och skapa ett tryck på företag att anstränga sig mer på området. Jämställdhetsarbetet måste bedrivas aktivt ute på företagen och då är det en klar fördel om arbetsgivare och fack är med även i detta arbetet. Rankingen skulle kunna sammanställas av Diskrimineringsombudsmannen, eller helst genom ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter och DO.

Utgångspunkten i en jämställdhetsrankning kan vara uppgifter som är lätt tillgängliga, som andelen kvinnor på ledande poster – både styrelse, ledningsgrupp och mellanchefer är av intresse. Diskrimineringsombudsmannen har också rätt att ta del av företagens jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Därutöver får företagen själva frivilligt skicka in uppgifter om faktorer som gör företaget till en mer jämställd arbetsgivare – aktiva insatser för jämställdhet, generösa avtal som gör att fler pappor är hemma med barnen, hur underlättar man för småbarnsföräldrar att kunna kombinera arbete och föräldraskap tex.

Rankningen bör sammanställas årligen och de företag som placerat sig i topp eller som gjort de största förbättringarna under året hedras under en prisceremoni. Rankningen görs tillgänglig för medier och allmänhet och kan bilda underlag för en vidare debatt. Rankningen skulle kunna omfatta alla företag med fler än 50 anställda.

Om detta skriver GP .
---------------
intressant?
jämställdhetsranking, diskrimineringsombudsmannen, kvotering, bolagsstyrelser

onsdag, mars 18, 2009

Nej till generellt koppeltvång - ja till rastplatser!

Idag tog kommunstyrelsen beslut om att utreda ett generellt koppeltvång för hundar i Göteborg. Från Folkpartiet var vi negativa till det.

Ett koppeltvång löser inte problemet med olämpliga ägare och aggressiva hundar. Däremot skapar det problem för dem som är skötsamma. Ägaren har alltid ett strikt ansvar. Generellt sett får en hund aldrig, även om inte koppeltvång föreligger, springa lös okontrollerat. Även en kopplad hund kan utgöra ett hot mot sin omgivning. Problemet med aggressiva hundar har mer att göra med olämpliga ägare.

Från och med den 1 januari 2008 började en ny lag gälla med syftet att minska problem som beror på bristande tillsyn och skötsel av hundar. Polisen kan nu ingripa tidigare och mer kraftfullt, vilket exempelvis har genomförts under året i Göteborg. Polisen kan besluta om en hund ska omhändertas eller förbjuda någon att äga eller ha hand om en hund. Det är viktigare än att polisen måste ägna resurser åt att lagföra alla som inte kopplat hunden på varje inte specifikt anvisad plats, som är innebörden av att upprätthålla ett beslut om "generellt koppeltvång".

Från Folkpartiet tycker vi att det är helt rimligt - och bra - med en skärpning av lokala ordningsstadgan så att hundar ska vara kopplade ”på offentliga platser invid och i anslutning till skolor, förskolor, fritidshem och lekplatser”. Men det är inte rimligt att hundar alltid, överallt, ska hållas kopplade. Det är inte heller rimligt att alla hundar och hundägare straffas för att ett litet antal missköter sig.

Möjligheten att utöka antalet hundrastplatser eller utvidga de befintliga är också bra. Det är alla utom miljöpartiet positiva till. Det finns anledning att avvakta utvärderingar av de faktiska effekterna i städer som infört koppeltvång innan man fattar beslut om ett generellt koppeltvång i Göteborg. Göteborg måste vara en stad där både människor och djur får plats. (GP)
--------------
intressant?
koppeltvång, hundar

tisdag, mars 17, 2009

Frige Dawit Isaak!

I 2731 dagar har Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea utan rättegång. I 7,5 år!

Kvällens Debatt skulle handla om Dawit och hur arbetet går för att få honom fri. (Jag skulle varit med i studion men fick lämna plats då kvällens andra ämne om TV-spelsvåld svällde...) Mariam Osman Sherfay (S) försöker på ett obehagligt sätt nu partipolitisera frågan och anklagar plötsligt Expressens chefredaktör för att försvåra frigivningsförsöken genom att uppmärksamma hans fall dagligen i tdiningen. (SVTplay)

Jag är av den bestämda uppfattningen att en fånge som adopterats av Amnesty International inte får falla i glömska eller "tystas ned" för att det kan störa de diplomatiska förhandlingar som pågår.

Mariams försök att plocka politiska poäng i frågan är osmaklig.

måndag, mars 16, 2009

Våren är här....

Igår hade Göteborg riktigt vårväder och Slottskogen och alla uteserveringar kryllade av sol- och ljuslängtande Göteborgare. Snödropparna i trädgården sträckte lite extra på sig och jag bestämde mig för att samla vårtecken.

Dagens vårtecken: Krokusen blommar i Vasaparken!

Det fick min vän Mathias Sundin att skicka över följande dikt av Tage Danielsson

Om vårens tvekan

Det stod väl en krokus i backen och lös.
Och jag blev så glad och varm så jag frös.

Då kom väl en ombudsman, snygg och sympatisk
och sa att han var socialdemokratisk.

Till krokusen sa han: "Här står du och lyser.
Men det gör du fel. Jag ser att du fryser.

Gå genast och göm dig igen under löven!
Och fort ska det gå. För jag fryser om röven!"

Och krokusen hopslog sin solgula blomma,
för krokusar är, som ni vet, rätt så fromma.

Jag sa, ganska ilsket: "Vad tar du dig till?
Låt krokusar blomma som krokusar vill!"

"Du är", sa han värdigt, "politiskt naiv.
Vad vet väl en krokus om krokusars liv?

En gräsrot kan aldrig i världen förstå
det myckna som händer på gräsrotsnivå.

Det måste studeras och klassificeras
och stötas och blötas och utvärderas.

Partiet har blommornas bästa i fokus.
Sten Andersson vet vad som passar en krokus."

I påsk verkar backarna trista och tomma.
Min krokus hon tappa visst lusten att blomma.

Tage Danielsson, 4 april 1980

lördag, mars 14, 2009

Bara 30 sökte jämställdhetsbonus första gången

1 juli 2008 infördes jämställdhetsbonusen till föräldrar som delar mer lika på föräldraledigheten. Regeringen hade räknat med att 100 föräldrar skulle hinna söka redan första året. Det visade sig att när Försäkringskassan skickade ut intygen var 66 berättigade men endast 30 har sökt.

"Klent resultat" kan man tycka (GP fick det till "katastrofalt" - ett ord jag mycket sällan använder, inte om detta heller...) och jag är inte nöjd men det finns ett antal saker man ska tänka på.

Det är bara föräldrar till barn som är födda efter den 1 juli som kan söka bonusen. De 2 mamma- respektive pappamånaderna som finns är inte bonusgrundande. (Alltså blir december första möjliga bonusmånad över huvud taget för ett barn som föddes i juli)

Systemet är onödigt krångligt:
Ansökan ska skickas in 1 mars, görs det senare är det för sent.
Försäkringskassan skickar ut intyg till föräldrarna, arbetsgivaren ska intyga att den andre föräldern arbetat och sedan, via skattemyndigheten, betalas bonusen ut på skattekontot.

Det går att förenkla! Eftersom försäkringskassan är de som vet hur man har tagit ut dagarna och redan betalar ut ersättning till den som är hemma så borde bonusen gå direkt till lönekontot.

Det är för tidigt att döma hur bonusen kommer att påverka pappornas uttag av föräldradagar (även om SKV gärna kallar den en flop och vill ha kvotering) - jag tror på moroten och på de attitydundersökningar som visar att föräldrar vill dela mer. Fp's jämställdhetsgrupp har också föreslagit att bonusen ska fördubblas för att underlätta så att fler får råd att dela.

En annan viktig sak. Föräldraförsäkringen kan man plocka ut på så många olika sätt och upp tills dess att barnet är 8 år. Det är först då man verkligen vet hur de betalda föräldradagarna har fördelat sig. Ge jämställdhetsbonusen en rejäl chans - innan den kallas flip eller flop!
-----------------
intressant?
jämställdhetsbonus, föräldraförsäkring

fredag, mars 13, 2009

Tack Katarina - för att du har betalat...

...2 biljetter till U2 i Göteborg!

Är så glad att jag fick tag på dig i kön idag och att du kunde lösa ut 2 biljetter till mig också! Tack!

torsdag, mars 12, 2009

50 miljoner för att motverka varsel och uppsägningar!

Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat 50 miljoner kronor till projektet VästKraft för att kompentensutveckla anställda som riskerar att bli varslade eller har sagts upp. På två år ska 3500 personer i GR's 13 medlemskommuner bli attraktiva på arbetsmarkanden.

Satsningen innebär att personer som är anställda som riskerar att varslas får kompetensutveckling att de direkt kan gå vidare eller vidareutbilda sig i teknikbranschen.

Satsningen innebär också att personer som redan har sagts upp och behöver kompentensutveckling ska kunna återanställas inom sin bransch, röra sig till en ny eller på sikt kunna starta eget.

- De skiftande behoven kräver stor flexibiltet i utbildningsupplägg. All kompetensutveckling ska vara efterfrågad av näringslivet. Projektet ska leda till att yrkesverksamma inom teknikbranschen ges en kompetensutveckling som gynnar branschens framtida utveckling och leda till nya jobb, säger Helene Odenjung ordförande GR Utbildning

- Ett mycket välkommet tillskott till vår utsatta region.


VästKraft är ett samverkansprojekt mellan GR, BRG, Arbetsförmedlingen, Unionen, Teknikföretagen, IF Metall, Trygghetsrådet.

lördag, mars 07, 2009

Skatteförslag för ökad jämställdhet - mer avdrag för barnfamiljer!

Den jämställdhetsgrupp jag leder för att ta fram nya skarpa förslag inför Folkpartiets Landsmöte presenterade en delrapport idag. Tidigare i veckan har vi presenterat ett förslag om förenklad och fördubblad jämställdhetsbonus. I sitt tal på riksmötet tog Jan Björklund upp vårt förslag om att göra det extra billigt för barnfamiljer att köpa hjälp med hushållsnära tjänster som t ex städning. (SVT, SvD

Förslaget går ut på att om en timme städning kostar 300:- så får alla skattereduktion med 50% dvs 150:- medan barnfamiljer skulle bara betala 75:- per timme.

Barnfamiljer är de som är mest trängda mellan jobb, hem och familj. Innan barnen kommer fungerar jämställdheten ganska bra men när barnen kommer händer något.

Många kvinnor väljer att gå ner i arbetstid för att hinna med men samtidigt visar studier att tiden med barnen de facto inte blir längre utan det är tiden med tvätten och skurhinken som ökar. Med väsentligt lägre pris för att få hjälp med städningen skulle kvinnorna inte behöva gå ner på deltid - och därmed inte hamna efter i löneutvecklingen.


Anders Flanking (C) tycker också att idén är värd att pröva.

torsdag, mars 05, 2009

Sätta snurr på Göteborg?


Igår höll Göran Johansson presskonferens och berättade att staden ska få ett pariserhjul - eller stadshjul - i maj. Hjulet är redan på väg i containers ifrån Brisbane... Hur gick detta till?

I höstas var Framtidens styrelse i Manchester på studieresa. Där fanns ett hjul (som ingen åkte i) framför ett köpcentrum på en öppen plats som vi passerade på den stadsvandring vi gjorde.
Göran tyckte det var "gör-käckt - ett sånt ska vi ha i Göteborg", sa han till mig och några till som stod brevid. Jag var inte lika entusiatisk... "Varför då?" blev mitt svar. Men sedan dess har jag bara väntat på att idén skulle väckas. Nu har Lisebergs och Göteborg & Co's styrelser tydligen beslutat att Göteborg ska berikas med ett stadshjul (Göran råkar vara ordförande i båda...)

"Vi sätter snurr på Göteborg i de sämsta tider", sa Göran Johansson på presskonferensen igår. Läs GP här och här

Jag tror inte att Göran på allvar tror att stadshjulet kommer att locka fler turister till Göteborg, det var nog bara ett sätt att vara rolig. Risken är väl att turister på stan väljer mellan hjulet, paddan och sightseeingtur med buss eller ringlinjen... Jag tvivlar på att turister kommer att vallfärda till Göteborg på grund av detta...

Men frågorna kvarstår:
Ska Liseberg ha attraktioner utanför området, i så fall var?
Vem ska bestämma det - Liseberg själva eller Byggnadsnämnden (som beslutar om bygglov)?
Vem tar den ekonomiska risken i detta projekt? 22 miljoner för bara driften...

En familj med 2 vuxna och 3 barn skulle få betala ungefär 320:- för en åktur som är över på en kvart... (Samma familj får en heldagsupplevelse på Universeum för drygt en hundralapp till!)

Vi behöver göra mycket för att verkligen sätta fart på Göteborg - där Göteborg naturligtvis ska fortsätta utvecklas som turist- och evenemangsstad. Men. Göteborg måste också vara en stad som fler väljer att bosätta sig i. Då behöver vi bygga fler bostäder, erbjuda förskoleplats till alla som behöver, en skola och utbildning i världsklass, äldreomsorg och ett kulturutbud som lockar fler att bli Göteborgare!
----------------
intressant?
Göran Johansson, Liseberg, Pariserhjul, Göteborg

måndag, mars 02, 2009

Twittering...

Jag finns nu på Twitter.

Microblogg, max 140 tecken, korta meddelanden som ska uppdateras ofta. Hmmm.
Än så länge känner jag mig ganska vilse, men man lär sig väl?

Fick ganska snabbt ett meddelande från en av mina vänner på Facebook som är i New York för tillfället. Han berättade att "twittering" var det man ägnade sig åt för att nå ut med budskap.

Får väl se hur fort detta växer i Sverige...
Är du med? Du hittar mig här

söndag, mars 01, 2009

Förenkla och fördubbla jämställdhetsbonusen!

Jämställdhetsbonusen (en idé folkpartiet presenterade redan 2002 och Alliansregeringen nu genomfört) är jättebra men har blivit onödigt krånglig.
I dagens SvD finns en artikel som beskriver vårt förslag - läs här

Folkpartiets förre partiledare Bengt Westerberg var den som 1995 drev igenom den första så kallade "pappamånaden". Sedan dess har den socialdemokratiska regeringen lagstiftat om ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen.

Men FP:s jämställdhetspolitiska arbetsgrupp, som leds av partiets andra vice ordförande Helene Odenjung, förespråkar ingen utökad kvotering framöver

– Vi vill ge jämställdhetsbonusen en rejäl chans, den är jättebra.

Jämställdhetsbonusen infördes 1 juli 2008 och ska uppmuntra och underlätta för pappor att avstå från jobbet och tillbringa mer tid med sina små barn. Maxbonus 13 500 kronor betalas ut om föräldrarna delar helt lika. Ansökan måste vara inne 1 mars (dvs idag) för de månader man vill ha ersättning. Kommer ansökan senare är det för sent. Detta för att ersättningen ska sättas in på skattekontot, långt efter man varit ledig. Nu måste också flera parter blandas in, Försäkringskassan, Skattemyndigheterna och arbetsgivare som ska intyga att man avstått ifrån arbete.

Förenkla nu!
Redan nu skulle regeringen kunna minska krånglet och ändra regelverket så att jämställdhetsbonusen betalas ut direkt av Försäkringskassan. Bonusen ska direkt in på lönekontot och inte på skattekontot. (Det är väldigt svårt att köpa vinterstövlar och overall för pengarna på skattekontot...)

Fördubbla bonusen
I vår slutrapport förslår vi också en fördubbling av bonusen nästa mandatperiod. Från dagens 3000 per månad till 6000 per månad - vilket gör en maxbonus på ca 27 000 kronor. Citat ur SvD:
– Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande väldigt stora. De flesta säger "Vi vill dela, men har inte råd". Vi vill ge föräldrar den möjligheten, förklarar Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg.


----------------
intressant?
jämställdhet, jämställdhetsbonus, föräldraförsäkring, kvotering