onsdag, mars 18, 2009

Nej till generellt koppeltvång - ja till rastplatser!

Idag tog kommunstyrelsen beslut om att utreda ett generellt koppeltvång för hundar i Göteborg. Från Folkpartiet var vi negativa till det.

Ett koppeltvång löser inte problemet med olämpliga ägare och aggressiva hundar. Däremot skapar det problem för dem som är skötsamma. Ägaren har alltid ett strikt ansvar. Generellt sett får en hund aldrig, även om inte koppeltvång föreligger, springa lös okontrollerat. Även en kopplad hund kan utgöra ett hot mot sin omgivning. Problemet med aggressiva hundar har mer att göra med olämpliga ägare.

Från och med den 1 januari 2008 började en ny lag gälla med syftet att minska problem som beror på bristande tillsyn och skötsel av hundar. Polisen kan nu ingripa tidigare och mer kraftfullt, vilket exempelvis har genomförts under året i Göteborg. Polisen kan besluta om en hund ska omhändertas eller förbjuda någon att äga eller ha hand om en hund. Det är viktigare än att polisen måste ägna resurser åt att lagföra alla som inte kopplat hunden på varje inte specifikt anvisad plats, som är innebörden av att upprätthålla ett beslut om "generellt koppeltvång".

Från Folkpartiet tycker vi att det är helt rimligt - och bra - med en skärpning av lokala ordningsstadgan så att hundar ska vara kopplade ”på offentliga platser invid och i anslutning till skolor, förskolor, fritidshem och lekplatser”. Men det är inte rimligt att hundar alltid, överallt, ska hållas kopplade. Det är inte heller rimligt att alla hundar och hundägare straffas för att ett litet antal missköter sig.

Möjligheten att utöka antalet hundrastplatser eller utvidga de befintliga är också bra. Det är alla utom miljöpartiet positiva till. Det finns anledning att avvakta utvärderingar av de faktiska effekterna i städer som infört koppeltvång innan man fattar beslut om ett generellt koppeltvång i Göteborg. Göteborg måste vara en stad där både människor och djur får plats. (GP)
--------------
intressant?
koppeltvång, hundar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar