onsdag, september 23, 2015

Vi tar lärarbristen på allvar

Fyra av fem kommuner i Västsverige har lärarbrist och Göteborgs stad är en av dem. I samband med terminsstarten saknades 200 lärare och flera stadsdelar vittnar om att det blir svårare att rekrytera ny personal. Vi delar Lärarförbundets oro. Ska Göteborg utvecklas som kunskapsstad behöver vi lyfta läraryrket och stärka Göteborgs stad som arbetsgivare.

Forskning och erfarenhet visar att de viktigaste framgångsfaktorerna för höga kunskapsresultat är engagerade och didaktiskt kunniga lärare som har höga förväntningar på eleverna samt tillräckligt med resurser för att möta varje enskild elevs behov. Allt börjar med en bra lärare och ett starkt pedagogiskt ledarskap. Det är så vi bygger en framgångsrik skola.

 Nu under hösten påbörjas stadens utredning av skolan, som Alliansen tog initiativ till och drivit på för. Utredningen ska bland annat belysa skolans framtida organisering, styrning och ledning samt genomföra en översyn av hur skolans resurser fördelas. Från Folkpartiet liberalernas sida kommer vi att lyfta frågan om lärarbristen i den politiska referensgruppen.

Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Pär Gustafsson. 

tisdag, september 15, 2015

Företagsraset fortsätter i Göteborg

I dag presenterar Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Under
förra mandatperioden rasade Göteborg 70 placeringar och i den nya rankingen fortsätter raset med ytterligare 15 placeringar. Kräftgången fortsätter också när det gäller kommunpolitikernas attityder till företagande och när det kommer till tjänstemäns attityder till företagande. Göteborg landar nu på plats 182. Det är inte acceptabelt.

I våras presenterade Folkpartiet liberalerna och Alliansen ett paket av reformer för att lyfta företagsklimatet, i samband med att enkätsvaren som ligger till grund för rankingen presenterades. Redan då fick vi indikationer på att raset skulle fortsätta.


4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag, det är där vi måste skapa förutsättningar för tillväxt. Utan företag stannar välfärden. Därför är inställningen hos den styrande minoriteten i Göteborg och bland stadens tjänstemän så viktig. Allt börjar med ett tydligt ledarskap.

Den här utvecklingen kan inte fortsätta och det är uppenbart att Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor.

Här är några förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg:
  • Det ska bli enklare för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala upphandlingar.
  • Fler jobb och arbetstillfällen skapas genom ökad valfrihet när lagen om valfrihet införs med start inom hemtjänsten.
  • Etablera nystartskvarter och Entreprenörernas hus.
  • Förbättrade attityder till företagande och entreprenörskap. Ökat samarbete och dialog med företag.
  • Göteborgs stad ska undvika att konkurrera med näringslivet.
  • Översyn av kommunala regler som förbättrar och förenklar företagsklimatet.
  • Förstärkt företagslots.
  • Stimulansbidrag för, stöd och råd, för utsatta unga företag.
  • Fortsatta infrastruktursatsningar.
  • Fortsatt ökad öppenhet och transparens

Har du några förslag? Kommentera nedan.

tisdag, september 08, 2015

#WelcomeToGothenburg

Just nu pågår den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Det är en humanitär katastrof
av stora mått. Vi kan inte hävda att vi inte såg och att vi inte visste. Vi kan inte blunda. Vi kan inte vara likgiltiga.

8 miljoner människor befinner sig på flykt inom Syriens gränser och 4 miljoner människor har sökt skydd i Syriens grannländer. En mycket liten del av världens alla flyktingar lyckas ta sig till Europa, än färre till Sverige och Göteborg. I början av september hade Göteborgs stad tagit emot 1223 nyanlända och 600 ensamkommande flyktingbarn.

Vägen till Europa har kostat många människors liv och för de som har lyckats ta sig över Medelhavet, till friheten och en ny framtid, är situationen desperat. Vi har alla de senaste dagarna mötts av fruktansvärda berättelser och vi alla har sett bilden på den lille pojken Alan som drunknade i Medelhavet. Han är inte ensam.

Europa kan inte lösa krisen själv. Men Europa kan göra väldigt mycket mer. Allt för få EU-länder tar inte sitt humanitära och medmänskliga ansvar. Det här är inte människor som flyr till Europa för bidrag och utbygga välfärdssystem, det här är människor som flyr för sina liv och för en ny framtid. Miljoner och åter miljoner flyr från ett helvete.

Angela Merkels ord ”kunde vi rädda bankerna – så kan vi rädda flyktingarna” säger allt. Det visar, till skillnad från flera av hennes europeiska kollegor, på mod, politiskt ledarskap och stort hjärta. Det är hög tid för solidaritet och medmänsklighet. Det är dags att låta värderingar styra och att vi gemensamt står upp människans rätt att söka skydd och frihet från krig och förtryck.

Just nu pågår den största flyktingkrisen sedan andra världskriget, då låg Europa i spillror. Europa, Sverige och Göteborg kan göra mer. Tillsammans.

En lyckad migrationspolitik handlar i grunden om att känna sig välkommen dit man kommer. Att känna att man hör hemma. Det är något som vi alla kan bidra med.  I min stad, som alltid har varit öppen mot världen, kan vi tillsammans säga #WelcomeToGothenburg och se människor på flykt som en del av vår framtid istället för ett problem. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.


Vi ses på Götaplatsen imorgon 17.30 och säger välkommen till Göteborg!
 
 
***

 

Så här kan du också bidra:


Göteborgs stad

Göteborgs stads hemsida

Röda Korset
Bankgiro 900-8004, skriv "På Flykt" Swisha till 123 555 7764 Sms:a MED till 72900 för att skänka 50 kronor.
Röda Korsets hemsida

Rädda Barnen
Plusgiro: 90 2003-3 Bankgiro: 902-0033 SMS:a Akut100 till 72911 för att ge 100 kronor SMS:a Akut200 till 72911 för att ge 200 kronor SMS:a Akut300 till 72911 för att ge 300 kronor
Rädda barnens hemsida

UNHCR (FN:s flyktingorgan)
Plusgiro: 9001 64-5 Bankgiro: 900-16 45 SMS:a FLYKTING100 till 72980 för att ge 100 kronor
UNHCR:s hemsida

Läkare utan gränser
Plusgiro: 900603-2 Bankgiro: 900-6032 Swish: 9006032 SMS:a LIV till 72979 för att skänka 100 kronor SMS:a LIV 200 till 72979 för att skänka 200 kronor
Läkare utan gränsers hemsida

Radiohjälpen
Plusgiro: 90 1950-6, märk inbetalningen med FLYKT Bankgiro: 901-9506, märk inbetalningen med FLYKT SMS:a FLYKT till 72 999 för att ge 100 kronor Ring 0900-25 100 för att ge 100 kronor Swisha valfritt belopp till 9019506, skriv FLYKT i meddelandet.
Radiohjälpens hemsida

UNICEF
Bankgiro: 902-0017, märk ”flykt”. SMS:a LIV till 72900 för att skänka 100 kronor.

SOS Barnbyar
Plusgiro: 90 02 29-6, märk "Katastroffonden" Bankgiro: 900-2031, märk "Katastroffonden" Swish: 1239002296 SMS:a SOS till 729 70 för att skänka 150 kr till SOS Barnbyars katastroffond
SOS Barnbyars hemsida
hjälpa nödställda människor, både i närområdet och de på flykt. Tyvärr är alltför många länder i Europa alltför upptagna med sina egna problem för att vilja hjälpa andra.