tisdag, september 15, 2015

Företagsraset fortsätter i Göteborg

I dag presenterar Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Under
förra mandatperioden rasade Göteborg 70 placeringar och i den nya rankingen fortsätter raset med ytterligare 15 placeringar. Kräftgången fortsätter också när det gäller kommunpolitikernas attityder till företagande och när det kommer till tjänstemäns attityder till företagande. Göteborg landar nu på plats 182. Det är inte acceptabelt.

I våras presenterade Folkpartiet liberalerna och Alliansen ett paket av reformer för att lyfta företagsklimatet, i samband med att enkätsvaren som ligger till grund för rankingen presenterades. Redan då fick vi indikationer på att raset skulle fortsätta.


4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag, det är där vi måste skapa förutsättningar för tillväxt. Utan företag stannar välfärden. Därför är inställningen hos den styrande minoriteten i Göteborg och bland stadens tjänstemän så viktig. Allt börjar med ett tydligt ledarskap.

Den här utvecklingen kan inte fortsätta och det är uppenbart att Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor.

Här är några förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg:
  • Det ska bli enklare för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala upphandlingar.
  • Fler jobb och arbetstillfällen skapas genom ökad valfrihet när lagen om valfrihet införs med start inom hemtjänsten.
  • Etablera nystartskvarter och Entreprenörernas hus.
  • Förbättrade attityder till företagande och entreprenörskap. Ökat samarbete och dialog med företag.
  • Göteborgs stad ska undvika att konkurrera med näringslivet.
  • Översyn av kommunala regler som förbättrar och förenklar företagsklimatet.
  • Förstärkt företagslots.
  • Stimulansbidrag för, stöd och råd, för utsatta unga företag.
  • Fortsatta infrastruktursatsningar.
  • Fortsatt ökad öppenhet och transparens

Har du några förslag? Kommentera nedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar