torsdag, mars 10, 2016

Stoppa planerna på höghastighetsbanor

Frågan om höghastighetsbanor mellan storstäderna utreds just nu. De 300 miljarder kronor som banorna skulle kosta kan användas betydligt smartare och till större nytta för fler människor. Vi liberaler ser en uppenbar risk att viktiga investeringar trängs undan – om planerna på höghastighetsbanor ska förverkligas. Det skriver jag i dag på DI debatt tillsammans med liberala företrädare från storstadsregionerna. 

Sverige är i stort behov både av bättre spårtrafik och av fler bostäder – men under överskådlig tid är höghastighetsbanor fel prioritering. Grundproblemet som upplevs av många resenärer och företag är att den tågtrafik som redan finns fungerar alltför dåligt. Statens första uppgift måste därför vara att säkerställa att den nuvarande tågtrafiken fungerar bättre. Höghastighetstågen tillför inget till regionaltrafiken utan kommer tvärtom tränga undan region- och pendeltåg från spåren i storstadsregionerna.

Resurserna kan användas betydligt klokare

Kostnaderna för höghastighetsbanor, över 300 miljarder utan stationer och anslutningsbanor, motsvarar 15 års ordinarie statliga investeringar i infrastruktur. Andra infrastrukturprojekt riskerar att trängas undan, i värsta fall, drabba helt andra områden som skola och vård. Därför säger Liberalerna nej till höghastighetsbanor.

måndag, mars 07, 2016

Göteborgs klassrum behöver ordning - och studiero


Slagsmål i korridorer, bråk i klassrummen, stökiga lektioner som ständigt avbryts, elever kommer försent och skolk är en vardag på flera av stadens skolor. Exempelvis räknade Skolinspektionen, under enbart en lektion på Sjumilaskolan, till 26 avbrott, eftersom barn och vuxna kom och gick hela tidenKlassrum som präglas av ordning och arbetsro är relaterade till bättre kunskapsresultat, oavsett den socioekonomiska elevsammansättningen på skolan. Därför är det så viktigt att stadens klassrum har studiero.

Liberalerna har i kommunfullmäktige genom åren lagt en rad förslag och åtgärder för att återupprätta den disciplinära ordningen i skolan. Merparten har avvisats. Samtidigt har bristen på ordning, studiero och kunskapsfokus försämrats.