onsdag, maj 17, 2017

Svik inte de särskilt begåvade eleverna

Skolan ska stötta de elever som har problem på olika sätt. Vi behöver bli ännu bättre på att även möta de särskilt begåvade eleverna.Varje elev ska nå sin fulla potential. Det gör långt ifrån alla i dag. Skolverket beräknar att fem procent av eleverna i Sverige är särskilt begåvade. Att identifiera och möta särskilt begåvade elever i klassrummet är svårt. Resultatet av att inte lyckas med detta kan få väldigt negativa konsekvenser i klassrummet där eleverna kan bli stökiga, krävande, ointresserade av skolan och i värsta fall hemmasittande. För dessa barn följer oftast konsekvenserna med långt in i livet. Liberalerna vill se en handlingsplan för dessa elever. Det säger de rödgröna och SD nej till. Läs mer i GP.