torsdag, december 06, 2012

Tusentals barn går i för stora barngrupper!

Både Västnytt och Göteborgs-Posten har i dagarna uppmärksammat att barngrupperna i förskolan blir allt större.

Ny
statistik från Göteborgs stad visar att tusentals barn går i alldeles för stora barngrupper. Genom en interpellation lyfter jag återigen frågan till debatt i fullmäktige. Det är uppenbart att den nuvarande förskolepolitiken inte fungerar. Grupperna minskar inte - de ökar!

Jag ställer följande frågor till Anneli Hulthén (S) som lovade fler sagostunder i valet 2010:

  • Varför minskar inte barngrupperna i förskolan?
  • Är det rimligt att tusentals barn går i för stora barngrupper?
  • Anser du att det är upp till professionen att bedöma barngruppernas storlek? Om ja, hur säkerställer du det?
  • Hur ser du på det stora antalet temporära förskolor i ett längre perspektiv?
Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och i Skolverkets allmänna råd för förskolan hänvisas det till att en ”gruppstorlek om ca 15 barn är att föredra, för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt.”
Det innebär att tusentals barn, minst 13 000 barn, går i för stora barngrupper i Göteborg!

Folkpartiet i Göteborg vill ha maxtak i grupperna, det går inte att hålla på så här längre! Taket har blivit ett golv. Nästan hälften av alla avdelningar har över 18 barn, 20 avdelningar har över 26 barn!

Det är ohållbart att fortsätta knö in barn i redan överfulla grupper som om det var Tokyos tunnelbana... Hur ska personalen kunna bedriva pedagogisk verksamhet över huvud taget med så stora grupper? Hur ska alla barn känna sig trygga och sedda? Få stimulans men också lugn och ro?

"Vi har byggt bort kön" säger (S). Ja, det var ju på tiden! Det tog 18 år (!) efter det att barnomsorgslagen infördes... Dessutom får många erbjudanden som ligger långt hemifrån och tackar därför nej så, jo, kö finns. Om jag trodde att en skärpning av skollagen när det gäller barngrupperna skulle få någon effekt på det rödgröna styret i Göteborg skulle jag vara den förste att kräva det. Men det krävs mer än så! Det krävs att barnen prioriteras, på riktigt!


Finns det andra frågor som du vill att jag ska ställa till Anneli Hulthén/Robert Hammarstrand i debatten?

Statistiken nedan visar antalet förskoleavdelningar per stadsdel och hur stora grupperna är på respektive avdelning per den 15 oktober. Den första tabellen gäller de yngre barnen 0-3 år.
Antal förskoleavdelningar för barn 0-3 år med
Summa

 -10 barn
11-13 barn
14-16 barn
17- barn

Angered
3
21
30
4
58
Östra Göteborg
-
9
27
4
40
Örgryte-Härlanda
3
12
34
2
51
Centrum
4
5
15
18
42
Majorna-Linné
1
7
22
18
48
Askim-Frölunda-Högsbo
3
11
24
5
43
Västra Göteborg
3
14
30
3
50
Västra Hisingen
1
3
23
16
43
Lundby
5
6
19
7
37
Norra Hisingen
-
4
22
16
42
Göteborg
23
92
246
93
454


Antal förskoleavdelningar totalt med

Summa

 -15 barn
16-17 barn
18-20 barn
21-25 barn
26- barn

Angered
77
20
43
28
-
168
Östra Göteborg
39
24
38
25
2
128
Örgryte-Härlanda
49
17
24
26
2
118
Centrum
24
26
16
25
-
91
Majorna-Linné
21
32
29
42
6
130
Askim-Frölunda-Högsbo
41
25
41
25
-
132
Västra Göteborg
51
16
56
30
2
155
Västra Hisingen
25
20
44
49
6
144
Lundby
34
19
30
16
3
102
Norra Hisingen
35
14
37
38
-
124
Göteborg
396
213
358
304
21
1 292

tisdag, november 27, 2012

Göteborg borde vara först ut med jobbpakt för unga!


Under decennier har Sverige haft högre ungdomsarbetslöshet än flera jämförbara länder i Europa. Enligt arbetsförmedlingen finns det tusentals ungdomar i Göteborg som är arbetslösa. Det är av största vikt att ungdomar inte stängs ute från arbetsmarknaden och vi politiker har en skyldighet att se till att trösklarna till jobb för unga bli lägre. Därför har Folkpartiet föreslagit att det ska inrättas ungdomsjobb i Göteborgs stad. Förslaget har varit ute på remiss och bordlades i kommunstyrelsen förra veckan. Rödgröna är inte speciellt positiva...

Sedan vi lanserade förslaget har Volvo beslutat att införa ungdomsavtal där man ska anställa och utbilda 1200 arbetslösa ungdomar. Ett förslag som välkomnades brett, även av IF Metall som slutit avtal med Teknikföretagen om yrkesintroduktion. Utmärkt! Offentlig sektor har samma behov som industrin att locka till sig ungdomar för att i framtiden säkra kompetent arbetskraft. Göteborgs stad är en stor arbetsgivare och det innebär också ett stort ansvar.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal har sedan en tid tillbaka förhandlat om att införa särskilda ungdomsavtal också i den kommunala sektorn. Förhoppningsvis är man snart överens och jag hoppas att förslaget påminner om det som Metall redan har slutit. Där erbjuds 75% av lönen + handledning och utbildning på området.
Självklart är det så att ungdomsavtal passar bättre inom vissa yrkeskategorier än andra och en sådan kartläggning behöver göras innan ungdomsjobben kan införas.
Det är bättre att unga arbetslösa får ett arbete med något lägre lön än ingen lön alls. Unga måste få känna sig behövda och samhället behöver deras kompetens. Det är bättre med riktiga jobb – än fler projekt av typen Upp! Göteborg borde vara först ut med att införa ungdomsjobb! Kanske tänker övriga om nu när regeringen och LO enats om liknande förslag och kallar det "jobbpakt".

fredag, november 16, 2012

Göteborg fortsätter att rasa på skolranking


I går presenterade Lärarförbundet sin årliga ranking av landets skolkommuner. Årets Bästa skolkommun är Vellinge, Grattis!

Göteborg fortsätter att rasa på rankingen och placerar sig nu på en 208:e plats, vilket är 24 placeringar sämre jämfört med förra året. Rankingen är bred med flera kriterier och Göteborg har egentligen inga bra resultat alls, förutom övergången till högskolan – men det är inte så uppseendeväckande i en storstad.

Skolkommunen Göteborg har varit omdebatterad den senaste tiden och det är bara konstatera att det finns mycket att göra och förbättra. Läs gärna Nu krävs krafttag och jävlar anamma!

Kommuner som har satsat på skolan har lyckats vända trender och förbättra sina skolresultat. Göteborg har inte lyckats. Nu behövs högre ambitioner och högre krav. Politiken måste helt enkelt se till att skolorna utmanar och stimulera alla elever att nå längre. Det behövs en nystart!

onsdag, november 14, 2012

Nej till larm och trygghetstelefon


I dag beslutade kommunstyrelsen att det inte blir några personlarm för utsatta tjejer och kvinnor i Göteborg. Det beslutades i samband med att vi fick en återrapport om varför pilotprojekt med personlarm inte har genomförts, trots att kontoret har haft uppdraget att verkställa kommunfullmäktiges beslut sedan 2009. Den hanteringen kan inte vara okej. Fullmäktiges beslut ska verkställas - oavsett hur majoriteten råkar se ut. Rödgröna sade också nej till förslaget om att undersöka möjligheterna till att införa en trygghetstelefon i Göteborg efter den framgångsrika modell som används i Stockholm. Tråkigt. Vi kan och borde göra mer för att öka tryggheten på gator och torg i Göteborg.

torsdag, november 08, 2012

Nu krävs krafttag och jävlar anamma!

Igår presenterade Skolinspektionen sin samlade kommunrapport för Göteborg stad. På flera områden är det en upprepning av kritiken för sex år sedan! 
  • Mer än var fjärde elev når inte målen i nian.
  • Det är anmärkningssvärt stora skillnader i kunskapsresultat, både mellan och inom stadsdelarna.
  • Ansvariga för skolan måste ta ett samlat grepp kring de förhållanden och processer i verksamheten som har betydelse för kunskapsresultaten och en hög kvalitet på utbildningen.
  • Det innebär bla att ge elever särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs
  • Anpassa undervisningen efter elevers förutsättningar och behov (dvs både den som behöver stöd och den som behöver extra utmaningar!)
  • Förbättra arbetet med nyanlända elever och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Svidande kritik och saker som vi i Folkpartiet och Alliansen påpekat gång, på gång, på gång men mötts av samma inställning ifrån de rödgröna. "Det är inte fullmäktige/kommunstyrelse (välj själv beroende på var vi lyft frågan) som ska diskutera det, det är SDN som är skolstyrelse".

Skolinspektionens uppdrag är att peka på brister som huvudmannen (kommunen) måste åtgärda och på kommunstyrelsen igår drog de flera exempel på där varken SDN eller kommunen sammanställer resultat från nationella prov eller betyg i lägre årskurser alls. Trots att det är en indikator (bland flera) på var stödbehovet finns! Man pekar också på att SDN har flera olika interna system för att fördela pengarna till skolan.
Rapporten ger verkligen inte majoriteten stöd att fortsätta på samma väg, vilket Robert Hammarstrand hävdar i dagens GP.

Det är dags att lyfta ansvaret från stadsdelspolitikerna som inte har lyckats med sitt uppdrag och inrätta en central grundskolenämnd samtidigt som resurserna till skolan öronmärks. Vi ser tydligt att de elever som är i behov av extra stöd och hjälp – är de som drabbas mest. Lika allvarligt är att studiemotiverade elever inte får tillräckligt med utmaningar. Också något som Skolinspektionen lyfte fram! Alla elever har rätt till stöd och mötas av höga förväntningar och nya utmaningar!

Den rödgröna majoriteten beslöt nyligen att stadens utvecklingsenhet Center för skolutveckling ska utredas och eventuellt flyttas från kommunstyrelsen för att placeras på en annan förvaltning. Vi var emot. Vi skulle hellre se utvecklingsenheten stärktes och utvecklades. Vi vill också återinföra den specialpedagogiska utredningsenheten som de rödgröna avskaffat. 
Det behövs en nystart och det behövs en ny politik – inte mer av samma. Så jo, Sarah Britz - skolan blir en valfråga även nästa val. Även om jag mellan raderna kan förstå din uppmaning till de rödgröna att tänka om, så har socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet styrt skolan och Göteborg i 20 år. Det går inte att skylla ansvaret för förskoleköer, bostadssegregation eller att man inte lyckats vända kunskapsresultaten och ge elever det de behöver på någon annan!
Nu krävs krafttag och jävlar anamma. Därför kommer vi fortsätta att lägga förslag på hur vi kan ge rektorer, lärare och eleverna bättre förutsättningar att lyckas.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, Metro, Västnytt, SR

fredag, november 02, 2012

Varför sånt hysch-hysch om SGS?

I slutet av januari 2012 meddelande styrelsen för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) att verkställande direktören avskildes med omedelbar verkan från sin tjänst. Det efter att personen i fråga misstänks för bland annat ekonomiska oegentligheter. Trots styrelsens misstankar har det inte gjorts någon polisanmälan. I augusti annonserade SGS efter en ny vd men turerna kring SGS är fortfarande mycket oklara.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker samt av representanter från Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Majoriteten i styrelsen utses av organisationer med offentlighetsprincip.
Kommunfullmäktige har utsett ordförande, Klara Martinsson (S) och vice ordf från SGS två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för SGS. 

Enligt styrelsens ordförande pågår fortfarande en process (som presidiet håller i) och ordföranden kan därför inte uttala sig om det som sker i bolaget. Enligt revisionsrapporten menar revisorerna att det är oklart om vd har agerat oaktsamt.


I ljuset av andra händelse i Göteborgs stad är det helt nödvändigt att samtliga arbetar aktivt med ökad öppenhet och transparens i all verksamhet, det gäller även i de stiftelser som kommunfullmäktige utser ledamöter till. Vi har alla kunnat följa turerna i West Sweden där den nya styrelsen till skillnad från SGS har haft stor öppenhet mot allmänhet och media. Agerandet som nu sker i SGS skadar både förtroendet för stiftelsen och för Göteborgs stad. Varför detta hysch-hysch?


I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, Svt, Spionen,

Skolplikten ska värnas!

Skolan ska vara öppen för alla. Domen i kammarrätten som tillåter konservativt religiösa föräldrar att undervisa i hemmet måste rivas upp. Det finns många barn som får sina speciella behov tillgodosedda. Dessutom ska ett aktivt antimobbningsarbete ske på varje skola. Det skriver jag i dag på DN debatt tillsammans med Lotta Edholm.

Jag skriver mer om fallet och domen i kammarrätten här. Laila Qaraee skriver även om fallet på Brännpunkt

torsdag, november 01, 2012

Chattade om skolan i Göteborg

Chatt med GP:s läsare
Under en timme i dag chattade jag och Robert Hammarstrand (S) på GP.se om skolan i Göteborg med anledning av Göteborgs-Postens granskning. Kul initiativ! Tiden gick för fort och väldigt många bra frågor ställdes. Jag fortsätter gärna debatten här på bloggen, facebook eller på twitter.

Missade du chatten kan du ta del av frågorna och svaren igen.

tisdag, oktober 30, 2012

Utmärkelsen gick till...Vinnare i kategorin arbetsliv- Eklandia
I samband med konferensen Mötesplats Skola delade jag ut priset Utmärkelsen som i år gick till Ugglums Skola i Partille, Nösnäsgymnasiet i Stenungsund och Eklandia Fastighets AB för sitt samarbete med Brunnsboskolan.

Utmärkelsen delas ut av Skola-arbetslivsrådets som har till uppgift att stärka mötesplatser mellan skola och arbetsplatser för att främja Göteborgsregionens konkurrenskraft och tillväxt.

måndag, oktober 29, 2012

Nystart för skolan i Göteborg!

I söndags inledde Göteborgs-Posten en granskning av skolan i Göteborg med anledning av Skolinspektionens svidande rapporter. Precis som jag säger i dagens tidning så är det dags att tänkt nytt och annorlunda. Skolan i Göteborg behöver en nystart. Vi behöver en skolpolitik som utmanar alla elever oavsett om de behöver extra stöd eller fler utmaningar. Istället för att sänka ambitionerna ska vi ha höga förväntningar och krav på alla elever!

Vi har fantastiska rektorer och lärare. Problemet är att det pedagogiska ledarskapet och pedagogerna inte har de förutsättningar som krävs för att lyckas. Mycket av den kritik som har framförts av inspektionen är inte ny – den har framförts tidigare, både av oss och av Skolverket, utan några större förändringar. Nu lovar Socialdemokraterna bättring (igen) och det är inte heller första gången.

Folkpartiet har år efter år pekat på problemen och krävt att resurserna till skolan ska öronmärkas. Skolan ska inte behöva slåss med andra sektorer i stadsdelarna som har stora behov. Det är även dags att lyfta ansvaret från stadsdelarna och inrätta en central grundskolenämnd – så stärker vi likvärdigheten. Folkpartiet vill att staten tar över huvudmannaskapet för skolan.

Det kommer inte att räcka. I jämförelse med andra kommuner är skolan underfinansierad. Skillnaden mellan Stockholm och Göteborg är cirka 15 200 kronor per elev. Pengar löser inte alla problem, men tusentals kronor mer per elev, skulle göra skillnad.

Vi kommer också att behöva fler lärare i Göteborg. Om vi inte lyckas förändra vårt anseende som skolkommun kommer vi att få det tufft framöver. Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår. Därför har Folkpartiet som enda parti i fullmäktige avsatt pengar för att höja lärarnas löner. Med det nya läraravtalet har vi alla förutsättningar för att höja yrkets status. Nu gäller det att prioritera.

Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning för lärande. Det är alltid elever som har svårast i skolan som förlorar om det är stökigt under lektionerna. Tyvärr är det vardagsmat för många lärare och elever i skolan. Mobbing och kränkningar kan aldrig accepteras. Vi behöver förbättra elevstödet och kvalitetssäkra elevhälsan.

Alla barn har rätt att växa därför behövs tidigt stöd och utmaningar. Vill Göteborg vara en stad med höga ambitioner och ha ett utbildningsväsende i världsklass krävs förändring. Den förändringen vill vi starta. Skolan förtjänar bättre!  

Ta gärna del av Folkpartiets förslag på utbildningsområdet i Göteborg.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4,GP5, GP6, GP7,

fredag, oktober 26, 2012

En rund skyskrapa bör ersätta Gasklockan


Sedan 1993 har Gasklockan varit ur drift och frågan om att riva den välkända siluetten väcktes redan 1999. Rivningslovet hanterades aldrig av Stadsbyggnadskontoret för att det saknades en detaljplan för området. Det gör det fortfarande.

GöteborgEnergi
, som fortfarande äger byggnaden, vill nu upplåta gasklockefastigheten till lagring och uppställning i samband med verkställandet av Västsvenska paketet och byggandet av den nya Älvstaden.  

Vi skulle gärna se att det byggs ett stort bostadshus på samma plats som ersätter dagens siluett med något nyare och modernare. En rund skyskrapa! Kvarteret Gasklockan är väl ett självklart namn på området som kan växa fram kring den nya och redan välkända siluetten.  

I nyhetsflödet: GP, SR,

torsdag, oktober 25, 2012

Alla barn har rätt till skolgång!


I går presenterade regeringen och Miljöpartiet äntligen en överenskommelse om gömda barns rätt att gå i skolan, det är ett efterlängat beslut. Alla barn ska ha rätt att gå i skolan och lära sig att läsa, skriva och räkna.

Överenskommelsen gäller dels barn som finns i landet och som har sökt uppehållstillstånd men fått avslag och dels barn som finns här, men som ännu inte har sökt tillstånd.

Regeringen gör bedömningen att det kan handla om runt 2000 till 3000 barn i Sverige. Några av barnen finns redan i våra klassrum tack vare lärare och rektorer som gjort det möjligt. Men det kan inte vara upp till enskilda eldsjälar att fatta dessa beslut. Därför är överenskommelsen välkommen. Alla barn i Sverige har rätt till kunskap!

onsdag, oktober 24, 2012

Styr & Ställ är en succé – utvidga systemet!Systemet med Styr & Ställ har blivit en succé. Cyklarna som är tillgängliga är uppskattade av både göteborgare och turister. Folkpartiet vill se över möjligheten att hålla igång systemet året runt, med dubbdäck och fortsätta utbyggnaden av stationer och cyklar utöver det som nu planeras.

Vi tror också att det skulle vara attraktivt att bygga fler stationer utanför citykärnan som exempelvis Hisingen, Frölunda eller Kortedala. Där vill vi också testa om el-cyklar kan locka ännu fler att använda Styr & Ställ.

tisdag, oktober 23, 2012

Pröva kammarrättens dom om hemundervisning

I förra veckan beslutade kammarrätten i Göteborg att riva upp både SDN Majorna-Linné och förvaltningsrättens beslut om att inte tillåta hemundervisning för barn som tillhör en konservativ del av en religion. Beslutet från kammarrätten kan få mycket allvarliga konsekvenser.
Alla barn i Sverige har rätt till skolgång och barnens föräldrar har en skyldighet att se till att deras barn är i skolan. På många håll i världen är rätten att gå i skolan inte alls självklar, än mindre självklart att både flickor och pojkar får den möjligheten.

I den nya skollagen har möjligheterna till hemundervisning skärpts. Numera krävs, synnerliga skäl, för att hemundervisning ska erbjudas. Därför är det väldigt olyckligt att kammarrätten nu bedömer att religion kan vara en anledning till att hålla familjens barn hemma isolerade från omgivningen och samhället i övrigt.

Även Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till utbildning och i konventionen kan vi läsa att ”Undervisningen bör förbereda barnet för ­livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, ­tolerans och vänskap mellan ­folken.” Barn har inte bara rätt till sin skolgång – vi ska också säkerställa att alla barn får tillgång till skolgång. Vi kan därför inte tillåta att föräldrar håller barn borta från skolundervisningen av religiösa skäl.

Folkpartiet anser att domen ska överklagas och att frågan ska prövas i
Högsta förvaltningsrätten. Annars riskerar vissa elever, ofta flickor, att hållas hemma från skolan i religionens namn. Det är inte acceptabelt!

Lotta Edholm bloggar om ärendet och SvD skriver om beslutet.

Uppdatering 26/10. I dag skriver GT:s ledare om fallet.

fredag, oktober 12, 2012

Nu är det lärarnas tur!

I veckan krävde vi att det nya läraravtalet ska finansieras centralt och att de lokala skolbudgetarna ska fredas. Annars är risken uppenbar att det nya avtalet kommer att finansieras genom besparingar. Avtalet mellan SKL och lärarfacken möjliggör ett långsiktigt arbete för Göteborgs stad att lyfta läraryrkets status och lärarnas löner. Avtalet kräver att vi arbetar strategiskt och långsikt med att förbättra villkoren för stadens lärare. Det ansvaret ska Göteborgs stad ta.

Under flera decennier har lärarnas löneutveckling halkat efter andra jämförbara yrkesgrupper och det har skett med många politikers goda minne. Det nya avtalet som innebär löneökningar på 4,2 procent ligger under den budgeterade lönekompensationen för 2012 och 2013. Därför menar vi att avtalet ska finansieras centralt och att det tillförs nya pengar för att finansiera lönelyftet. Annars tvingas stadsdelsnämnder och fackförvaltningar att spara på andra verksamheter eller kvaliteten i klassrummen. Det är inte okej.
Det är viktigt att se till att det nya avtalet inte blir ett tak – utan ett golv. En väg att underlätta den utvecklingen är att inrätta karriärtjänster inom yrket, en satsning som regeringen nyligen presenterade. Genom att inrätta förstelärartjänster och lektorat i Göteborg kan lönen höjas med 5 000 kronor per månad för en förstelärare och 10 000 kronor per månad för en lektor. Det ger möjligheten för bra lärare att göra karriär i yrket och därmed förbättra undervisningen.

Lärarnas lönehöjningar ska inte stå tillbaka för att budgeten ska gå ihop lokalt eller konkurrera med andra behov. Nu är det lärarnas tur!

Jag skriver mer om kravet på central finansiering på GT debatt och GP debatt.