torsdag, december 06, 2012

Tusentals barn går i för stora barngrupper!

Både Västnytt och Göteborgs-Posten har i dagarna uppmärksammat att barngrupperna i förskolan blir allt större.

Ny
statistik från Göteborgs stad visar att tusentals barn går i alldeles för stora barngrupper. Genom en interpellation lyfter jag återigen frågan till debatt i fullmäktige. Det är uppenbart att den nuvarande förskolepolitiken inte fungerar. Grupperna minskar inte - de ökar!

Jag ställer följande frågor till Anneli Hulthén (S) som lovade fler sagostunder i valet 2010:

  • Varför minskar inte barngrupperna i förskolan?
  • Är det rimligt att tusentals barn går i för stora barngrupper?
  • Anser du att det är upp till professionen att bedöma barngruppernas storlek? Om ja, hur säkerställer du det?
  • Hur ser du på det stora antalet temporära förskolor i ett längre perspektiv?
Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och i Skolverkets allmänna råd för förskolan hänvisas det till att en ”gruppstorlek om ca 15 barn är att föredra, för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt.”
Det innebär att tusentals barn, minst 13 000 barn, går i för stora barngrupper i Göteborg!

Folkpartiet i Göteborg vill ha maxtak i grupperna, det går inte att hålla på så här längre! Taket har blivit ett golv. Nästan hälften av alla avdelningar har över 18 barn, 20 avdelningar har över 26 barn!

Det är ohållbart att fortsätta knö in barn i redan överfulla grupper som om det var Tokyos tunnelbana... Hur ska personalen kunna bedriva pedagogisk verksamhet över huvud taget med så stora grupper? Hur ska alla barn känna sig trygga och sedda? Få stimulans men också lugn och ro?

"Vi har byggt bort kön" säger (S). Ja, det var ju på tiden! Det tog 18 år (!) efter det att barnomsorgslagen infördes... Dessutom får många erbjudanden som ligger långt hemifrån och tackar därför nej så, jo, kö finns. Om jag trodde att en skärpning av skollagen när det gäller barngrupperna skulle få någon effekt på det rödgröna styret i Göteborg skulle jag vara den förste att kräva det. Men det krävs mer än så! Det krävs att barnen prioriteras, på riktigt!


Finns det andra frågor som du vill att jag ska ställa till Anneli Hulthén/Robert Hammarstrand i debatten?

Statistiken nedan visar antalet förskoleavdelningar per stadsdel och hur stora grupperna är på respektive avdelning per den 15 oktober. Den första tabellen gäller de yngre barnen 0-3 år.
Antal förskoleavdelningar för barn 0-3 år med
Summa

 -10 barn
11-13 barn
14-16 barn
17- barn

Angered
3
21
30
4
58
Östra Göteborg
-
9
27
4
40
Örgryte-Härlanda
3
12
34
2
51
Centrum
4
5
15
18
42
Majorna-Linné
1
7
22
18
48
Askim-Frölunda-Högsbo
3
11
24
5
43
Västra Göteborg
3
14
30
3
50
Västra Hisingen
1
3
23
16
43
Lundby
5
6
19
7
37
Norra Hisingen
-
4
22
16
42
Göteborg
23
92
246
93
454


Antal förskoleavdelningar totalt med

Summa

 -15 barn
16-17 barn
18-20 barn
21-25 barn
26- barn

Angered
77
20
43
28
-
168
Östra Göteborg
39
24
38
25
2
128
Örgryte-Härlanda
49
17
24
26
2
118
Centrum
24
26
16
25
-
91
Majorna-Linné
21
32
29
42
6
130
Askim-Frölunda-Högsbo
41
25
41
25
-
132
Västra Göteborg
51
16
56
30
2
155
Västra Hisingen
25
20
44
49
6
144
Lundby
34
19
30
16
3
102
Norra Hisingen
35
14
37
38
-
124
Göteborg
396
213
358
304
21
1 292