lördag, november 11, 2017

Ska vi bygga barnhem igen, Åsa Regnér (S)?

I Socialdemokraternas Sverige nekas många assistans som de tidigare hade rätt till. Samtidigt är det nästan omöjligt att få assistans beviljad för dem som söker för första gången. Liberalerna kommer aldrig att acceptera nedskärningar på den personliga assistansen. LSS, som Bengt Westerberg är pappa till, är en reform som ökar friheten för de människor som har det allra tuffast. Den hjärtlösa politiken som nu regeringen driver på leder tillbaka till tiden då man byggde barnhem. Vill Åsa Regnér (S) bli ministern som tvingar kommunerna att återinföra dem? Om detta skriver jag på GP debatt tillsammans med Bengt Eliasson och Carina Liljesand.

onsdag, november 01, 2017

Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Liberalerna Göteborgs provval

Jag har alltid hämtat mitt politiska bränsle i kampen att öka friheten för dem som har minst frihet och tron på att morgondagen blir bättre. Det gör jag fortfarande i mitt uppdrag som gruppledare och kommunalråd.

I en tid när nazister marscherar på våra gator och populister lockar med enkla lösningar på svåra problem – behövs ett starkt liberalt parti som försvar friheten och varje människas möjlighet att forma sitt liv. Det är ett ledarskap jag vill axla och ett arbete som jag vill leda.

Göteborg behöver en skola med kunskapsfokus och studiero, en värdig äldreomsorg med hög kvalitet och valfrihet. Vi behöver en socialtjänst med muskler att faktiskt kunna göra skillnad när livet är svårt. Det behövs byggkranar och inflyttningsfester istället för långa bostadsköer.

Jag vill se ett Göteborg där fler människor kommer i jobb och med sina ansträngningar kan vara med att bidra, istället för att leva på bidrag. Jag vill se en stad där man får leva, tänka, tro och älska den man vill, oavsett var man kommer ifrån. Vi har lösningarna.

Det är hög tid för ett maktskifte i Göteborg och jag är övertygad om att med gemensamma krafter och mer liberala lösningar kan vi göra Göteborg bättre imorgon.

måndag, oktober 30, 2017

Pleijel borde i stället städa framför egen dörr

Den så kallade åtgärdsgarantin som regeringen har presenterat garanterar inte kunskap, den garanterar bara att det blir fler blanketter för lärare och rektorer att fylla i. Det skriver jag på GP debatt i dag.

Det är häpnadsväckande att Karin Pleijel (MP) vill driva igenom långtgående regleringar av vad rektorer och lärare ska göra i sitt dagliga arbete. Samtidigt överger hon den skolutredning som lagt grunden till en gemensam grundskolenämnd. Uppenbarligen är det viktigare att försvara regeringen än att renodla uppdrag, roller och ansvar. Utbildningssystemet måste präglas av en stödjande kultur, där det finns en tillit till att elevernas resultat omhändertas. Den insikten verkar nu vara bortblåst.

Karin Pleijel borde i stället städa framför egen dörr. För det är i Göteborg som det saknas pengar till tidiga insatser och det är här kunskapsmålen i lågstadiet inte följs upp. Skolan behöver inte fler formulär. Skolan behöver bättre förutsättningar, fokus på kunskapsuppdraget och studiero i klassrummen.

fredag, oktober 13, 2017

Föräldrar borde kompenseras

Förskolan har varit ett rödgrönt sorgebarn länge. Vi hade långa köer och det löste man genom att knô in barn i barngrupperna. Det ser vi effekten av nu. Staden har svårigheter att rekrytera både behörig personal och vikarier, det är höga sjuktal, en dålig arbetsmiljö och bristande förutsättningar för stadens förskolechefer. Dessutom är barngrupperna på flera förskolor och avdelningar allt för stora. I dagarna har media uppmärksammat faktumet att förskolor i Göteborg uppmanar föräldrarna att stanna hemma med sina barn eftersom det saknas personal. Jag säger till GP i dag att en kompensation borde betalas ut från kommunen i de fall där förskolan inte klarar sitt uppdrag. Men en kompensation löser inte förskolans problem i Göteborg. En rad reformer behöver genomföras för att ge förskolan bättre förutsättningar i vår stad.

torsdag, oktober 12, 2017

Regeringerns detaljstyrning leder till sämre välfärd

Riktade statsbidrag skapar ökad administration. Det är inte ovanligt att de omkring 65 riktade statsbidragen på skolans område på olika sätt sysselsätter ett tiotal administratörer i en medelstor kommun, resurser som annars kunnat användas till att höja kvaliteten i förskolor och skolor. 

Riktade statsbidrag orsakar problem i planering, styrning och finansiering av den kommunala verksamheten. Sveriges kommuner, landsting och regioner vill se långsiktiga förutsättningar i form av generella statsbidrag. Då kan välfärden utvecklas så att den på bästa sätt möter medborgarnas behov. Det skriver jag på DN debatt i dag tillsammans med övriga kollegor i SKL:s ledning.

onsdag, oktober 11, 2017

Det behövs ordning och studiero i stadens klassrum

De elever som drabbas hårdast av bristande studiero och otrygghet i skolan är de som kommer från hem utan studietradition. Det är de som behöver mest stöd i sin undervisning och som behöver utbildningen som mest. Göteborg utvecklas i en ohållbar riktning och det behövs krafttag för ökad studiero, trygghet och förstärkt arbete mot mobbning i skolan.

Enligt Elevenkäten 2017 som genomförs i hela Göteborgsregionen har 34 400 elever, varav 13 000 elever från Göteborg, svarat på hur de upplever skolan och om de får den hjälp och stöd de behöver. Resultaten visar på en otäck utveckling – färre känner sig trygga i skolan och lite mer än hälften upplever studiero.

Mobbningen ökar i Göteborg. Enligt en helt ny rapport från Center för skolutveckling har det skett en ökning av andelen elever som utsatts för mobbning men även en ökning av andelen elever som är med och utsätter andra för mobbning.

Liberalerna har genom åren lagt en rad förslag på åtgärder för att återupprätta arbetsro och ordningen i skolan. Merparten har avvisats av de rödgröna. Samtidigt har ordningen i klassrummet, studieron och kunskapsresultaten försämrats år efter år. Det är hög tid för ordning och studiero i stadens klassrum. Läs mer på GP debatt

fredag, september 29, 2017

En värdig och varm manifestation mot nazisternas stöveltramp

Foto: Dennis Lindbom

Många göteborgare vill visa sitt stöd för öppenheten och demokratin när tusentals samlades på Gustaf Adolfs torg för att manifestera mot nazismens stöveltramp på Göteborgs gator. 

Tillsammans över partigränser markerade vi att vi inte accepterar hot, hat och våld i vår stad. En värdig och varm manifestation mot nazisternas marsch. Tack för att ni kom!

Det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter, mot främlingsfientlighet och mot rasism måste göras varje dag och i alla sammanhang där man stöter på det. Vi får inte ta vår frihet för given. Friheten måste försvaras.