lördag, januari 28, 2017

Brott med hedersmotiv måste straffas hårdare

Det finns fortfarande tusentals tjejer och killar som Fadime i Göteborg som lever under hedersförtryck och som utsätts för hedersrelaterat våld.

Liberalerna tänker inte sitta på åskådarbänken medan hedersförtryck och radikalisering fortsätter öka i vår stad. Vi vet att kunskapen om hedersförtryckets mekanismer finns – vi måste använda kunskapen rätt.

Vägen till jämställdhet går via ett fungerande rättssamhälle och via myndigheter och politiker som klarar att stå upp för detta. På lokal nivå har Liberalerna igenom en kartläggning av hedersförtrycket i Göteborg. Den ska genomföras, men det räcker inte. Vi måste bryta boendesegregationen med fler bostadsrätter och ägarlägenheter i förorterna och stärka samhällets närvaro med fler poliser och stötta civilsamhället.
Vi liberaler har ingen feministisk beröringsångest gentemot det hedersrelaterade förtrycket. Det är vår tids största jämställdhetsutmaning och vi får aldrig ge vika för hederskulturella yttringar eller dess närmste vän kulturrelativismen. Det finns fortfarande tusentals tjejer och killar som Fadime i Göteborg som lever under hedersförtryck och som utsätts för hedersrelaterat våld. Vi måste gå från ord till handling. Det går för sakta.

Det skriver jag med Robert Hannah och Kristina Bergman Alme på GT debatt.

onsdag, januari 18, 2017

Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

Nyligen presenterade Skolverket en utvärdering av betyg från årskurs 6 som infördes av Liberalerna och Alliansregeringen. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Nu är det hög tid att ta nästa steg. Det skriver jag på GP debatt.

Sedan hösten 2012 får alla elever betyg i sexan. Men svenska elever får fortfarande betyg relativt sent. Vi vet att många länder i Västeuropa ger betyg betydligt tidigare än i Sverige.

Liberalerna menar att vi behöver gå vidare och införa betyg i årskurs fyra. 100 skolor har möjlighet från hösten 2017 att införa betyg från årskurs 4. Försöket ska pågå i fyra läsår och är ett resultat av en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen. Liberalerna tar nu ett nytt initiativ till att Göteborg ska vara med i försöksverksamheten.

Betygen sjunker i år 6 - då vill MP ta bort betyg

I dag dömer Miljöpartiets biträdande kommunalråd Karin Pleijel ut betyg i årskurs 6. Karin menar att betyg skapar mycket stor stress för barn och riskerar slå ut lusten att lära.  Sedan tidigare driver hon också på för att de nationella proven i årskurs 3 ska avvecklas.

Miljöpartiet tillsammans med övriga rödgröna partier är ett allvarligt hot mot den kunskapsskola som måste återupprättas i Göteborg. Särskilt eftersom vi ser vikande kunskapsresultat i de lägre årskurserna,  att tidiga insatser inte sätts in på stadens skolor och att resurser saknas.

Nyligen presenterade Skolverket en utvärdering av betyg från årskurs 6. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Samma utvärdering pekade även på att tidiga insatser inte sätts in. Tvärtemot Pleijels flum så visar utvärderingen att tidigare betyg ökar motivationen i skolan. Hur kan det vara fel? 

Sedan hösten 2012 får alla elever betyg i sexan. Men svenska elever får fortfarande betyg relativt sent. Vi vet att många länder i Västeuropa ger betyg betydligt tidigare än i Sverige. Liberalerna menar att vi behöver gå vidare och införa betyg i årskurs fyra. 100 skolor har möjlighet från hösten 2017 att införa betyg från årskurs 4. Försöket ska pågå i fyra läsår och är ett resultat av en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen. Självklart borde flera skolor i Göteborg delta i projektet.

Skolreformerna som genomfördes av den förra regeringen ger nu effekt. Men ska Göteborg vara en kunskapsstad återstår mycket att göra lokalt. Liberalerna vill att alla elever i skolan ska mötas av höga och positiva förväntningar. Alla elever måste känna att det alltid går att nå lite längre. Det är så vi skapar framtidstro och lyfter skolan i Göteborg.

fredag, januari 13, 2017

Göteborg ska vara en regnbågsstad i världsklass

Göteborg har gjort en fantastisk resa från att vara betraktad som en ”bögknackarstad” till att vara en av landets bästa hbtq-kommuner på lite mer än ett decennium. Redan 2004 tog Liberalerna, då Folkpartiet, initiativ till att ett hbt-program skulle tas fram i Göteborg. Förslaget blev startskottet på det framgångsrika arbete som bedrivits sedan dess. På kommunstyrelsens senaste sammanträde antogs en handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg. Det skriver jag i dag på GT debatt tillsammans med Richard Brodd.