tisdag, augusti 19, 2014

En röst på Folkpartiet är en röst på skolan

Med 27 dagar kvar till valdagen presenterade jag tillsammans med Axel Darvik Folkpartiets valplattform för de kommande fyra åren. Det är dags att ge göteborgarna valuta för skatten. Ökade resurser skapas i grunden bara genom att företag växer, fler kommer i arbete och att utanförskapet minskar. Utan tillväxt, ett starkt företagsklimat och blomstrande företag i Göteborg får vi inte tillräckliga resurser för att satsa på förskolan, skolan och äldreomsorgen. Tillsammans kan vi skapa ett bättre Göteborg. För det krävs ett maktskifte i Göteborg.

Allt börjar med en bra lärare. Därför måste yrkets status och lärarnas löner höjas i Göteborg, det har Folkpartiet drivit på under flera år för att så ska ske. Vi vill bygga ut det karriärsystem som regeringen satsat på och följa Stockholms exempel med höjda löner för lärare och rektorers löner. Ska vi lyckas locka nya studenter till lärarutbildningen och behålla duktiga lärare i yrket måste deras kompetens också återspeglas i lönekuvertet. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sagt nej. 

En stad med ambitioner på skolområdet måste också satsa resurser. Skolan i Göteborg har varit styvmoderligt behandlad länge. Såväl grundskolan som gymnasieskolan i Göteborg är underfinansierad i jämförelse med andra kommuner. Alliansen i Göteborg lägger i vårt gemensamma budgetförslag hundratals miljoner mer på skolan än vad S, MP och V gör. Men det kommer inte att räcka. Mer resurser måste till. För att skapa en mer likvärdig skola borde den förstatligas igen, det är inte rimligt att det skiljer så mycket mellan vilka chanser eleverna får. I Göteborg är Alliansen ense om att flytta ansvaret för skolan ifrån SDN, det är en bra början.

Vi kommer inte att ge oss förrän alla elever längtar till skolan. Det är inte acceptabelt att elever inte kan koncentrera sig på sitt skolarbete för att det är oroligt i klassrummet. Arbetet mot mobbing måste prioriteras. Det är helt avgörande att det är ordning och studiero i klassrummen om vi ska lyfta kunskapsresultaten. Därför behöver vi även satsningar på elevhälsan. Alla elever ska mötas av positiva och höga förväntningar och krav, få tidigt stöd och nya utmaningar.

Utöver skolan finns de andra områden som måste prioriteras. Ett av dem är äldreomsorgen. Där vill Folkpartiet sätta stopp för nedläggning av fler äldreboenden i Göteborg och vi vill börja bygga nya. Kvalitén inom hemtjänsten måste förbättras och en äldreombudsman ska inrättas så att äldre och anhöriga kan få stöd, vägledning och hjälp. Folkpartiet säger nej till vänster i välfärden och ja till valfrihet.

I år har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet styrt Göteborg i 20 år. Under dessa två decennier har det hänt mycket och staden har förändrats. Samtidigt växer listan på problem som de inte förmår att lösa. Det är ett tydligt kvitto på att det politiska ledarskapet har misslyckats och behöver bytas ut. De rödgröna partierna behöver inte fyra år till på sig. Nu räcker det. Vi i Alliansen är beredda att ta över.

måndag, augusti 18, 2014

Göteborg förtjänar ett bättre ledarskap

I år har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet styrt Göteborg i 20 år. Under dessa två decennier har det hänt mycket och staden har förändrats. Listan på problem är lång och den växer. På område efter område finns problem som de inte förmår att lösa. Den rödgröna majoriteten behöver inte fyra år till på sig att misslyckas. Nu räcker det. Göteborg behöver ett nytt och modernt ledarskap som öppnar upp för initiativ, kreativitet och gemenskap. Göteborg behöver ett maktskifte. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Axel Darvik.

tisdag, augusti 12, 2014

Lyft skolan från stadsdelarna

Tidigare i dag mötte jag Yasmine Posio Nilsson (V) i en debattduell i P4 Göteborg om hur skolan ska styras efter valet i Göteborg. Vad tycker du? In och rösta på radions hemsida.

Kommunaliseringen av skolan har misslyckats. Folkpartiet vill förstatliga skolan och börja med att lyfta ansvaret för skolan från stadsdelarna i Göteborg. Genom att lyfta skolan skapar vi en bättre likvärdighet för alla elever. 


Såväl Skolverket som Skolinspektionen har dömt ut SDN som skolnämnder. Malmö och Stockholm har dragit samma slutsatser och lyft ansvaret för skolan centralt. Det är en viktig reform att genomföra efter maktskiftet den 14:e september. 

Höjd lön för 380 förskollärare i Göteborg

I dag har jag tillsammans med förskole- och jämställdhetsminister Maria Arnholm presenterat en satsning på att inrätta karriärtjänster inom förskolan i samband med att vi besökte Risåsgatans förskola. Genom en gemensam nationell och lokal satsning vill vi nästa mandatperiod utnämna cirka 380 förste förskolelärare i Göteborg och ge dem 5 000 kronor i lönepåslag varje månad.
Svensk förskola håller världsklass, mycket tack vara våra förskollärare. Förskollärare är Sveriges största kvinnliga akademikeryrke, men också ett yrke med låga löner. Medellönen är nationellt 26 000 kronor i månaden och lönespridningen är låg, slutlönen i yrket är i snitt för många bara strax under 28 000 kronor.

Bra förskolelärare förtjänar bättre. De bidrar till barnens utveckling och skapar mer likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. På samma sätt som i skolan ska förskollärare som är duktiga och utvecklar verksamheten kunna göra karriär. Vi vill ha förste förskollärare och lektorer även i förskolan. Det höjer förskolläraryrkets attraktivitet och bidrar till mer jämställda löner.

I Sverige skiljer det 3,6 miljoner kronor i livsarbetsinkomst mellan en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man. Det är resultatet av ett arbetsliv där kvinnor lönearbetar mindre än män och där det i kvinnodominerade yrken för ofta saknas karriärvägar.

Läs mer i GP och P4 Göteborg.
Maria och jag på studiebesök.

söndag, augusti 10, 2014

Resultat och kvalitet måste gå först!

Daniel Bernmar (V) skriver stolt att det viktigaste de gjort för Göteborg är att de inte har sålt ut välfärden. Det är alltså viktigare för V vem som äger en verksamhet än hur bra den är för göteborgarna. Vi tycker tvärtom. En välfungerande verksamhet är viktigare än vem som utför den. Alliansens utgångspunkt är att ge göteborgarna den bästa servicen, till skillnad från maktanspråken hos vänsterpolitiker. Rödgrönas utgångspunkt är att verksamhet som inte drivs av kommunen själv är dålig för Göteborg och ett hot mot välfärden. Det är enligt oss felaktigt. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina Allianskollegor. Göteborg behöver ett maktskifte och ett nytt modernt ledarskap.

fredag, augusti 08, 2014

Göteborg behöver ett nytt och modernt ledarskap

Här i Göteborg, där Socialdemokraterna haft ansvar och styrt i 20 år, saknas valfrihet samtidigt som resultaten för både skola och äldreomsorg är bland de sämre i landet.

Nyligen gjorde nyheterna en intervju med Stefan Löfvén där man frågade "Varför är äldrevården sämre i S-styrda Göteborg?". Till svar fick reportern: "Det viktiga är inte att jämföra hit och dit".
Vi håller inte med. För det är när man jämför som man tydligt ser hur S-politiken slår i verkligheten.

Det är uppenbart att såväl skolan som äldreomsorgen i Göteborg styrs av ett ledarskap som är byggt på gamla principer och som inte fungerar eller levererar den välfärd som behövs. Det är styret i staden som det är fel på. Göteborg behöver ett nytt och modernt ledarskap. Det Göteborg som vi alla älskar förtjänar bättre än så.

Det skriver jag i dag på GT debatt tillsammans med Ann Catrine Fogelgren


tisdag, augusti 05, 2014

Bostadsbristen slår mot utsatta kvinnor

Varje år görs cirka 28 000 anmälningar om våld i nära relationer. Till det kommer ett mörkertal som aldrig når polisens bord. Det är oacceptabla siffror. I dessa situationer är det viktigt att den skyddande kedjan av boendelösningar fungerar. Vi har föreslagit ökade anslag till kvinnojourerna och vill se fler utslussningslägenheter för att förbättra boendesituationen för våldsutsatta kvinnor. Det skriver jag på GT debatt i dag tillsammans med Maria Nilsson och Ann Catrine Fogelgren.