tisdag, maj 21, 2013

Rödgrön budget saknar lösningar

I dag har de rödgröna presenterat sitt budgetförslag för 2014 och på område efter område saknas lösningar på de utmaningar som Göteborgs stad står inför. Låt mig kommentera deras förslag på ett antal punkter.

Göteborg har rekordstora barngrupper i förskolan och tusentals barn vistas varje dag i för stora grupper. En situation som inte är rimlig. Det säger statistiken och det säger verkligheten. Pengarna till förskolan är välkomna men utan öronmärkta resurser och ett maxtak på barngrupperna kommer inte grupperna i förskolan att minska. 

Positivt att gymnasieskolan får ett tillskott, det är välbehövligt men räcker inte. Grundskolan och gymnasieskolan är fortsatt underfinansierade i jämförelse med andra storstäder, som Malmö och Stockholm och har varit det under lång tid. Det saknas konkreta förslag för att vända vikande kunskapsresultat och för att höja ambitionerna i klassrummen. Konkreta satsningar på lärarna, som höjda lärarlöner, lyser med sin frånvaro. Den nystart som skolan i Göteborg såväl behöver, får vänta. Istället inrättas skolutskott i SDN när ansvaret för skolan borde samlas för att skapa större likvärdighet. Vi behöver tidiga insatser för att fler elever ska nå målen och alla elever ska mötas av höga positiva förväntningar oavsett vilken skola de går i.

Nästan var fjärde Göteborgare mellan 20 och 27 år bor hemma hos sina föräldrar och tusentals köar för att få en bostad. Om vi vill att fler ska kunna flytta till Göteborg och flytta hemifrån måste ambitionerna på bostadsområdet öka kraftigt. Men någon ökning kan inte spåras i majoritetens förslag. Redan lågt satta mål förblir svåra att nå. Bygg mer! Och bygg mindre - så att unga kan flytta hemifrån.

Äldres vilja fortsätter att vara en del av Anna Johanssons politiska beslut. Förslag om ökad valfrihet för stadens äldre hittar jag inte i den rödgröna budgeten. Äldre både kan och vill bestämma mer själva, över sin vardag. Att avgöra själv och veta vem som kommer hem och hjälper till när man behöver hemtjänst borde vara självklart. Ska vi ge stadens äldre en bättre omsorg kan vi inte fortsätta att lägga ner fler äldreboendeplatser. För ett par år sedan anammade de rödgröna Kerstin Ekmans idé om fixartjänster, lite hade jag hoppats på att de skulle inspirerats av äldreombudsman denna gång.

Företagsklimatet i Göteborg har rasat de senaste åren och utvecklingen är oroande. Utan ett kreativt näringsliv och ökad tillväxt stannar Göteborg. Det hjälper inte att förbättra dialogen med företagen om man samtidigt säger nej till deras tjänster och driver en politik som vill stoppa företagsetableringar och nya företag.
Den fjärde juni kommer vi att presentera Folkpartiet liberalernas förslag till budget, det Liberala alternativet, det är en budget för hela Göteborg!

Tillsammans med Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) kommenterar jag bristen på lösningar på Alliansen blogg.

fredag, maj 17, 2013

Rena sprutor - räddar liv!

Är människor som injicerar narkotika inte är värda att räddas? Det är den slutsatsen man kan dra av Göteborgs stads nej till ett sprutbytesprogram. I all övrig vård är rena sprutor en självklarhet. För att minska smittspridningen och fånga upp fler som vill komma ur sitt missbruk är det viktigt att ompröva beslutet. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med rad företrädare.

onsdag, maj 08, 2013

Låt oss återförstatliga skolan!

För 20 år sedan överfördes ansvaret för skolan till landets kommuner. Kommunaliseringens tillskyndare hoppades att eleverna skulle lära sig mer när reformen hade genomförts. Så blev det inte. I stället har skolresultaten försämrats. Att påbörja arbetet med att återförstatliga skolan borde vara regeringens nästa logiska steg. Enligt en dagsfärsk Sifo-undersökning tycker 46 procent av de tillfrågade att skolan ska vara ett statligt ansvar. För att skapa en likvärdig skola över hela landet krävs ett statligt ansvar. Det skriver jag i dag på Sidan 4 i Expressen.