måndag, december 13, 2010

Lussebullar och glögg.

Julstämningen börjar lägra sig över Kungsladugård.

Igår bakades det lussebullar och premiärdracks av årets Blossaglögg. Hos oss fick inte glöggen högsta betyg men det fick lussebullarna.

Gjorde lite pepparkakor med mandel också. Nej, inte hemmagjord deg utan köpt. Skär i skivor och strö på och tryck till lite hackad mandel på varje kaka. Grädda och njut. Enkelt och gott.

Fick en liten nostalgitripp och mindes hur lille J tränade lussesånger. Hur var det nu med Staffansången?

Kolla här

fredag, november 26, 2010

Se mitt tal på partirådet


SVT Play kan du se mitt tal som jag höll på Folkpartiet Liberalernas partiråd i samband med att jag blev vald till 1:e vice partiordförande.

onsdag, november 17, 2010

Majoriteten blundar för skolket

Att elever inte är närvarande på lektionerna är ett allvarligt problem som måste förebyggas och i Göteborgs stad behövs det göras mer för att komma till rätta med frånvaron. Från perioden 2004 till 2009 ökade den ogiltiga frånvaron med nära 84 procent i Göteborgs grundskolor. Mellan skolåren 05/06 till 08/09 ökade antalet skolkbeslut (studiebidragen dras in) för gymnasielever från 468 stycken till 750 i Göteborg. Så ser verkligheten ut i klassrummen runt om i Göteborg.

Vi menar att en hög närvaro är avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål för där ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Vi menar därför att det är viktigt att skicka en tydlig signal till eleverna att undervisningen är viktig. En av flera åtgärder för att skicka en signal och förebygga frånvaro är att skriva in skolket i betygen. Det är inte första gången de är negativa till Alliansförslag om att följa upp frånvaron. När vi föreslog SMS sa de att det är så dyrt och "lärarna har annat för sig än att skicka SMS till föräldrarna hela dagarna". Nu finns det och webplatser där frånvaron kan registreras. Bra, men mer måste göras eftersom frånvaron trots detta inte minskar. Skolk och hög frånvaro är varningssignaler som måste tas på allvar. Därför välkomnar vi regeringens förslag att också föra in frånvaron i terminsbetygen.

Men även där sade den rödgröna majoriteten nej till förslaget på kommunstyrelsen, eftersom ett sådant förslag skulle flytta ansvaret till eleverna och bidra till en stigmatiserade effekt för elever som redan saknas i klassrummet. Dessutom hävdar de att utfärdandet av betygsdokument medför påfrestningar på miljön. Ska man skratta eller gråta?

Andra om skolk
GP SR

Nej till spetsutbildningar på grundskolan

På kommunstyrelsen i dag behandlades Utbildningsdepartementets förslag om att inrätta försöksverksamhet med spetsutbildningar inom grundskolan. Vi i Alliansen välkomnar att det införs en försöksverksamhet och föreslog även att Göteborgs Stad skulle ansöka om att få vara med i försöksverksamheten. Det var något som S, MP och V sade nej till - partierna vill inte ge den möjligheten till våra elever. Det är något som jag beklagar. Vi menar att även studiebegåvade elever inom grundskolan har rätt att utvecklas inom de teoretiska ämnena också i grundskolan. En sådan utbildning kan innehålla särskild fördjupning och breddningen inom exempelvis matematik, där eleverna ges möjlighet att läsa gymnasiekurser och få betyg i dessa kurser. Alla elever, oavsett om eleven valt kommunal eller fristående skola, har rätt att få stimulans och möta nya utmaningar.

torsdag, november 04, 2010

Tack för alla röster - nu börjar jobbet!

I dag samlas den nya församlingen i kommunfullmäktige. Inför mötet vill jag först och främst passa på att tacka alla er som röstade Folkpartiet liberalerna i valet. Ett speciellt tack vill jag också rikta till alla er, 2482 personer, nästan 10%, som valde att kryssa för just mitt namn. Det är ett stort ansvar och mandat som jag och Folkpartiet har fått av er. Det hoppas jag kunna förvalta väl både i fullmäktige och i kommunstyrelsen kommande fyra åren.
Börsen är bevakad inför KF.

Kvällens möte är hårdbevakat. Polisen har gjort bedömningen att det krävs säkerhetskontroll när vi går in och därför är det nu fullt med kravallstaket på Gustav Adolfs Torg.

För fyra år sedan när SD tog sitt första mandat i Göteborgs kommunfullmäktige var ett 50-tal aktivitster utan demonstrationstillstånd på plats för att inte Mikael Jansson (SD) skulle kunna ta sig in på mötet. Jag bloggade om det då också Fullmäktige - en högriskmatch! 

Denna gången är det Rättvisepartiet Socialisterna som sökt tillstånd att demonstrera men polisen befarar att andra grupper kommer att ta till liknande aktioner.

Det är aldrig rätt att ta till hot eller våld för att hindra någon att göra sin röst hörd. Det är aldrig rätt att förhindra folkvalda att gå in på sina möten eller att fatta beslut. Respektera de demokratiska fri- och rättigheterna! Ta debatten. Sakligt.

"Jag hatar dina åsikter men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den"
Som Voltaire sa.

Skönt att vara liberal.

Öppnar Vägvalet dörren för Sverigedemokraterna?

Vägvalets partiledare Theo Papaioannou öppnar för samarbete med Sverigedemokraterna genom en valteknisk samverkan i Göteborg. Det skulle innebära att SD tar plats i flertalet stadsdelsnämnder tack vare Vägvalet. Ett mandat Vägvalets väljare knappast har gett dem.
Vad betyder det att samverka med andra partier?
Vägvalet antyder nu att andra partier går ihop mot dem och att de "tvingas" samarbeta med SD. Den bilden stämmer inte. Alliansens partier gick till val gemensamt, vi samarbetar och samverkar precis som vi alltid gjort i Göteborg och de rödgröna partierna S, V och MP samverkar också. Den som missat det har nog missat hela valrörelsen.


Vi har i Alliansen samtalat med Vägvalet. Vi erbjöd partiet plats i alla stora och viktiga nämnder där frågan om trängselavgifter kommer upp till behandling, deras enda valfråga. Trafiknämnden, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Miljönämnden. Dessutom erbjöds de plats i Spårvägen och Revisorskollegiet. Det är platser de inte skulle kunna nå ens med samverkan med SD. Men det erbjudandet tackade Vägvalet nej till.

Är Vägvalet missgynnat?
Vägvalet fick 5 mandat i Göteborgs kommunfullmäktige, en person har redan hoppat av partiet men valt att sitta kvar som politisk vilde, det gör att Vägvalet bara har 4 mandat kvar. Det berättigar inte till plats i kommunstyrelsen ens om alla partier avstod helt ifrån att samverka. Att Vägvalet nu försöker framställa det som att de tvingas samarbeta med SD är fel. Det är ett val Vägvalet gör.


I nyhetsflödet: SR, GT, GP

onsdag, november 03, 2010

Allianslaget presenterat!

Idag presenterade Alliansen i Göteborg laguppställningen för nästa mandatperiod. Alliansen i Göteborg kommer att ta sex av de tretton ordinarie platserna i Kommunstyrelsen, samt två ersättarplatser. Kandidaterna föreslås fördelas enligt följande:


1. Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande
2. Helene Odenjung (FP), kommunalråd
3. Kristina Tharing (M), kommunalråd
4. Maria Rydén (M), kommunalråd
5. Martin Wannholt (M), kommunalråd
6. David Lega (KD), kommunalråd

Till den första ersättarplatsen föreslås en moderat kandidat som utses den 15 november. Ann Catrine Fogelgren (FP) föreslås omväljas till den andra ersättarplatsen.

- År efter år, på punkt efter punkt, halkar Göteborg efter andra storstadsregioner. Vid nästa val har Socialdemokraterna haft makten i staden i 20 år. För göteborgarnas skull ska vi göra allt för att det inte blir en mandatperiod till. Under tiden kommer vi i Alliansen att driva och tydliggöra vår politik för ett bra företagsklimat, för kvalitet i skolan och välfärden samt för ökad trygghet i hela staden, säger Jonas Ransgård, gruppledare (M).

- Göteborg behöver kraftigt förbättrade resultat i skolan, minskat utanförskap och ökat bostadsbyggande. Det är viktiga framtidsutmaningar för Göteborg. Vi i Alliansen kommer att vara en konstruktiv opposition till det rödgröna styret. Vi behöver ge göteborgarna större inflytande och valfrihet över sin vardag, men också öka tryggheten och skapa framtidstro, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

- Göteborg står inför stora utmaningar. Det handlar om hur fler ungdomar kan gå ur skolan med godkända betyg, om hur vi kan minska ungdomsarbetslösheten och skapa meningsfull fritid. Men det handlar också om att göteborgarna skall kunna känna sig trygga på gator och torg. Utmaningen ligger i att göra Göteborg till en god stad att bo i för alla, säger David Lega, gruppledare (KD).
 
Andra som skriver om:
Göteborg, Alliansen, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, kommunstryrelsen
GP, SR,

onsdag, oktober 27, 2010

Dialogmöte om området kring Stena Line


I dag på kommunstyrelsen tog jag initiativ till ett brett dialogmöte med berörda parter om området kring Stena Line.

För närvarande pågår ett programarbete för Norra Masthugget som omfattar området som sträcker sig från Rosenlundskanalen i öster till Stigbergsliden i väster. I den östra delen avgränsas området av Järntorget och älven medan det i övrigt omfattar Första Långgatan till Oscarsleden. Visionen där är att Norra Masthugget skall bli en levande del av Centrala Älvstaden med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Även om Danmarksterminalen och hamnområdet bara behandlas översiktligt i det programarbetet behöver frågan lyftas eftersom Stena Lines avtal med Göteborgs stad löper ut 2014.

Folkpartiet har varit pådrivande, inte minst i fullmäktige, om att ta ett samlat grepp om utvecklandet av Centrala Älvstaden. Sjöfarten är och ska förbli en viktig del av vår stad. Därför behövs en öppen och bred dialog kring hur vi ska forma den framtida Älvstaden – där ingår givetvis även placeringen av Stenas terminaler. Men också tankar som överdäckning av trafiken, om fler bostäder och tillgängligheten till vattnet för Göteborgarna.

Vår tanke är att samla de berörda nämnderna (byggnadsnämnd, fastighetsnämnd och trafiknämnd för att nämna några) Stena Line och givetvis även andra som har intresse och tankar kring området för att få en bild av vad som är möjligt att göra.


Glädjande nog tyckte resten av Kommunstyrelsen också att det var en bra idé.

tisdag, oktober 26, 2010

Förbättra säkerheten vid spårvagnshållplatser


Vi var nog flera som chockades över spårvagnsolyckan vid Wavrinskys plats i går eftermiddag. Även om spårvagnsolyckorna har blivit färre och antalet svårt skadade har minskat behöver vi fortsätta att förbättra säkerheten. Nyare vagnar med täckta fronter förbättrar avsevärt vid olyckor, men det finns fortfarande över 100 äldre vagnar i bruk som inte är lika säkra. Det finns också en hel del justeringar som kan göras i närheten av hållplatser, speciellt där barn och unga rör sig. Jag har under flera år passerat i rondellen runt Wavrinskys plats och kan konstatera att det finns åtgärder att göra. Vi ska vara rädda om varandra. En olycka kan ske på ett ögonblick. 

fredag, oktober 22, 2010

Gästbloggarna Layo och Elise: "Tänka efter noga och välja det du själv vill"

Under veckan som snart är slut har Layo Lemon och Elise Omer från ISGR praktiserat hos Folkpartiet på kommunstyrelsen. I dag gästbloggar de två om sina uppelevelser och intryck från Gymnasiedagarna som avslutades i går.

"Tänka efter noga och välja det du själv vill"


Vi går i nionde klass på Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR), och som för alla andra nior närmar sig valet av gymnasium med stormsteg. Gymnasievalet är ett väldigt viktigt och svårt beslut som vi ska ta, och det stora urvalet av alla olika linjer och gymnasieskolor gör inte saken lättare. Men för att få tips och en bättre uppfattning om hur de olika skolorna fungerar, har vi besökt Svenska mässan under Gymnasiedagarna.

Vi besökte gymnasiemässan i onsdags tillsammans med en massa andra niondeklassare, och det första vi märkte när vi kom dit var att de flesta som lämnade byggnaden bar på Cybergymnasiets snygga kassar. Kassarna var svarta med skolans logga i silver, och man kan ju undra om dessa elever verkligen var intresserade av skolan, eller om de snygga kassarna helt enkelt var extremt lockande. Detta är helt klart ett sätt att locka oss förvirrade gymnasiesökande till att välja just deras skola. Ett annat sätt är att locka eleverna med bland annat bärbara datorer och lunchkort, och man kan ju lugnt säga att denna manipulation faktiskt fungerar hos dagens ungdomar.

När vi kom in i den enormt stora salen, förvånades vi av hur många gymnasier som det fanns att välja mellan, varutav hälften vi knappast hört talas om. Från det vi hört innan, antog vi att vi skulle bli påhoppade av de olika representanterna från skolorna, men när vi gick där var det mest vi som fick knoga för att få deras uppmärksamhet. Vid vissa montrar stod man bara där och väntade på att de skulle berätta om varför vi skulle välja just deras skola, men fick istället frågan ”Vad vill du veta?” och vad förväntar de sig att man ska svara på det? Meningen är ju att man ska få höra elevernas egna tankar och uppfattningar om skolan och inte bara det uppenbara som vad de har för intagningspoäng och om hur schemat ser ut. Detta tror vi är ett stort minus i och med att de inte lyckades fånga våra intressen.

Det var några få skolor som verkligen fångade vårt intresse och fick oss att vilja veta mer om deras skola. Detta tycker vi bland annat Samskolan lyckades med. Vi fick prata med en av eleverna och hon berättade väldigt inspirerande om vad hon tyckte och tänkte om skolan, och anledningar till varför hon valt den skolan.

Själva lutar vårt val mest mot International Baccalaureate-programmet, som finns på två skolor i Göteborg samt en i Kungsbacka. Ni kan läsa mer om programmet. Detta underlättar givetvis för oss i och med att det inte finns så mycket att välja bland. Den skolan som inspererade oss mest var IHGR som ligger i samma byggnad som vår nuvarande grundskola, ISGR. Både rektorn för IHGR samt en IB-elev berättade väldigt insiktsfullt om hur programmet ser ut och hur det är att gå på IB. I och med att vi båda planerar att läsa vidare utomlands efter gymnasiet skulle detta vara en bra grund att stå på, eftersom all undervisning sker på engelska.

Vårt råd till andra blivande gymnasister som inte gjort sitt val än är att tänka efter noga och välja det du själv vill, låt dig inte påverkas av andras val och tankar.

Layo Lemon och Elise Omer

torsdag, oktober 21, 2010

Viktigt beslut väntar för niondeklassare

I dag avslutades Gymnasiedagarna som arrangerades för elfte året i rad av GR Utbildning. Mässan har blivit en av de största mötesplatserna för gymnasieval och framtida yrkesliv. Blivande gymnasister och deras föräldrar får möjlighet att träffa elever, lärare och rektorer från nästan alla gymnasieskolor i regionen. När jag besökte årets mässa var det full fart i alla montrar. Sedan ett par år tillbaka kan alla 16-åringar i Göteborgsregionen välja vilken skola de vill gå på och det är helt rätt att eleverna får avgöra både vilket program och vilken skola de vill gå på.

tisdag, oktober 19, 2010

Lyft kunskaperna i matematik!

Skolinspektionen har granskat matematikundervisningen på flera gymnasieskolor i landet och konstaterar att elever lär sig utantill utan att förstå. Flera internationella undersökningar visar att svenska elevers kunskaper i matematik kraftigt har försämrats jämfört med andra länder och den trenden måste brytas. Att undervisningen uppenbarligen är bristfällig i flera klassrum är bara att konstatera.

En hög nivå på matematikkunskaperna hos barn och unga är en strategisk fråga för utvecklingen av framtidens teknologi och näringsliv. Folkpartiet gick till val på att erbjuda matematiklärare i Göteborg, genom Lärarlyftet och andra fortbildningsinsatser i nära samarbete med Centrum för matematikutbildning, fördjupad kunskap i ämnet. Redan 2009 inledde regeringen en bred satsning på matematik, naturvetenskap och teknik. Den kommer att fortsätta. Men rektorer, lärare och kommunpolitiker måste också ta sitt ansvar.

Granskningen som Skolinspektionen genomfört omfattar totalt 55 gymnasieskolor, 45 kommunala och 10 fristående, i totalt 49 kommuner. Göteborg är en av dessa kommuner. Inspektionen slår fast att framgångsreceptet är ”hög kompetens hos läraren om kursplanen, bra samarbete med andra lärare samt medvetna satsningar från skolan på kompetensutveckling i matematikdidaktik.”

Eleverna räknar i dag mycket på egen hand i läroboken och gör ofta systematiska fel. Vi måste få mer av problemlösning och kreativitet i klassrummen. Sen finns det goda exempel som måste spridas.

DN, GT,

måndag, oktober 18, 2010

Regeringen inför lärarlegitimation

I dag presenterade Jan Björklund förslaget om att införa en legitimation för förskolelärare och lärare. Från och med 2012 kommer endast legitimerade lärare kunna få fast anställning och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. I dag är nära 20 procent av lärarkåren obehöriga. Betydligt fler lärare ”kvackar” i andra ämnen än vad de har behörighet i. Det är något som vi verkligen behöver göra något åt på Göteborgs stads skolor. Genom att införa lärarlegitimation stärker vi kvalitén och kompetensen. Läraryrkets status förbättras samtidigt genom att återinföra lektorer. Det är bra att fler lärare ska kunna göra karriär. Införandet av legitimation stärker också rättssäkerheten för eleverna. Förslaget kommer att bli kvalitetsstämpel i arbetet för en bättre förskola och skola.

Fler bloggar om lärarlegitimation: Rasmus, Carina, Ann-Marie,

torsdag, oktober 14, 2010

Fullmäktige debatterade förskolan

I kväll har fullmäktige debatterat förskolan i samband med två interpellationer, den första handlade om syskonförturen och den andra om hur stora barngrupperna är i våra förskolor.

Under 2009 ökade antalet förskoleplatser i Göteborgs stad med cirka 1100 platser. Det är en positiv utveckling. Men det räcker inte. Stadens officiella statistik över förskolan ger inte heller någon positiv bild. 290 barn, hade den sista september, väntat i mer än fyra månader på en förskoleplats. Samtidigt sägs det att Göteborg stad har full behovstäckning...

Annan statistik (se bilden ovan) visar att vi har minst 13 avdelningar med syskongrupper som har mer än 26 barn. Vi har 67 småbarnsavdelningar med minst 17 barn i grupperna. Det behövs ingen Einstein för att förstå att det inte är möjligt att bedriva pedagogisk verksamhet i sådana stora grupper. Köerna har minskat på bekostnad av större grupper.

Vi behöver inte fler vuxna på våra förskoleavdelningar. Vi behöver färre barn i grupperna. Det kan vi lösa genom att bygga fler förskolor, erbjuda fler alternativ och planera bättre när vi bygger nytt. Folkpartiet vill exempelvis införa ett särskilt barntal vid nybyggnation och införa maxtak på barngrupperna. Avslutningsvis kan jag konstatera att staden behöver ett bättre uppföljningssystem som kan visa hur verkligheten ser ut.

onsdag, oktober 13, 2010

Tråkigt beslut om sprututbyte


I dag beslutade en majoritet i kommunstyrelsen att säga nej till ett sprututbytesprogram i Göteborg. Endast Folkpartiet och Miljöpartiet ville gå vidare med ett samarbete tillsammans med Västra Götalandsregionen. Vi har hela tiden hävdat att en ren spruta är bättre än en gammal spruta. Syftet att minska smittspridning och öka chanserna till motiverande samtal kan inte uppfattas som dubbla signaler, annat än av dem som inte vill göra allt för att få intravenösa narkomaner ur sitt missbruk.

Folkpartiet har hela tiden hävdat att ett sprututbytesprogram ska ses som en folkhälsoinsats där varje utebliven infektion är en vinst både ekonomiskt för samhället och hälsomässigt för den enskilde. Det är tråkigt att Göteborg inte vill ta ansvar - nu hoppas jag att andra kommuner i regionen gör det!

Goteborg.se behöver uppdateras

Göteborgs stads hemsida har utvecklats genom åren, dialogen med göteborgarna har blivit bättre. Stadens hemsida ska spegla Göteborgssamhället och informera om vad som händer och sker i kommunen samt ge invånarna en bra service. Men ett stort arbete återstår. Ett exempel på förbättring är det förslag som RFSL lyfter fram i GP. I våras presenterade vi rapporten, En regnbågsstad i världsklass, som bland annat lyfte fram förslaget om att Göteborgs Stad i sin marknadsföring ska synliggöra HBT-personer. Där ingår goteborg.se som en viktig del. Göteborgare som turister ska kunna göra medvetna och aktiva val - för att nå dit behövs en bra service som exmpelvis finns på nätet.

lördag, september 18, 2010

Nu är valet ditt!

Under dagen har jag träffat massor av göteborgare och pratat om varför Göteborg behöver maktskifte samt vad Folkpartiet och Alliansen vill driva för politik när vi tar över. Här kommer några sista argument - men imorgon är valet ditt! Tack för alla trevlig samtal.

Alliansen är redo att ta över Göteborg

Det behövs nya idéer för att utveckla Göteborg. Den gamla mygelkulturen ska bort. Göteborg ska åter bli en stad där människor och företag får möjlighet att ta initiativ och förverkliga sina idéer, det skriver jag i dag tillsammans med Jan Hallberg (M), Carina Liljesand (KD) och Anders Flanking (C) på GP Debatt.

Till dig som tänker rösta för ett fortsatt framgångsrikt Sverige. Men önskar något annat för Göteborg.

I måndags var vi ganska många som satte frukostkaffet i vrångstrupen. En SIFO mätning i GP visade att många som tänkte rösta på Alliansen i riksdagsvalet – övervägde att rösta rödgrönt i Göteborg.

Så därför gör nu vi i Göteborgsalliansen ett försök att påverka dig med de argument vi själva upplever väger tyngst. Vi ber dig, ödmjukt, att läsa och reflektera. Om du och någon procent av de som läser GP idag ändrar sig, vaknar du i framtidens Göteborg på måndag.

Socialdemokraterna pratar med stolthet om Göteborg som sitt ”skyltfönster”.Vi andra som bor här undrar vad det är de är så stolta över? De rekordsstora dagisgrupperna? Var femte niondeklassare saknar gymnasiekompetens när de går ur skolan? De lååånga bilköerna? Den enorma kommunala bolagsfloran? Alla byggkranarna som finns i Stockholm och Malmö men saknas i Göteborg? Listan är alldeles för lång och kan bara förklaras med ett styrande parti som suttit för länge och tagit makten för självklar. Vill du ha förändring? Rösta in Alliansen istället.

Jan Hallberg (M)
Helene Odenjung (FP)
Carina Liljesand (KD)
Anders Flanking (C)

PS. Möt GöteborgsAlliansen på Kungsportsplatsen i dag kl 11.00

fredag, september 17, 2010

Är du nöjd med Göteborg?

Är det verkligen viktigt med ett maktskifte i Göteborg? Det korta och enkla svaret är: Ja!
Ett långt maktinnehav är inte bra. Efter 16 år av rödgrönt styre är det dags att Göteborgarna verkligen får chansen att avgöra viktiga saker själva, inte att politiker i olika rödgröna nyanser fattar beslut åt dem. Politiker vet inte bäst.

Men är det så viktigt att byta styre? Det går givetvis inte att jämföra med att "byta" tex kläder bara för att man kan. Demokratin är viktig att försvara. Vart fjärde år kan vi rösta in de personer vi tycker för den bästa politiken för vårt land, vår region och vår stad. Är du inte nöjd ska du tänka till!
  • Det är dags att vända vikande kunskapsresultat i skolan, en skola som möter elever med positiva och höga förväntningar, där stödet sätts in så fort det behövs. En skola som utmanar alla - även den som har lätt i skolan - där arbetsro är en förutsättning och där det råder nolltolerans mot mobbing.
  • Det är dags att bryta utanförskapet, se till att fler lämnar gymnasieskolan med en bra grund för högskolestudier eller yrkesutbildning med sig, inte som idag nära hälften hoppar av. Fler praktikplatser och motprestation införs för socialbidrag för den som är frisk och arbetsför.
  • Att ge alla äldre rätt att bestämma inte bara med vad, utan vem som ska komma hem och hjälpa dem när de behöver. Ut-och gå-garanti, välja-mat-garanti och parboendegaranti. Stötta anhörigvårdare och fler avlastningsplatser.
  • De 16 år långa förskoleköerna ersattes med rekordstora barngrupper...
  • Göteborg leder ligan med kommunala bolag. 137 st.
  • Göteborg halkar efter både Stockholm och Malmö när det gäller företagsklimat och som tillväxtregion
De rödgröna har styrt i Göteborg i 16 år. Är du nöjd med hur det ser ut, så ska du givetvis fortsätta rösta på dem. Är du inte nöjd och stolt med hur det ser ut? Rösta på Alliansen i Göteborg. Gärna på Folkpartiet!

Andra bloggar om:
Alliansen, folkpartiet, förskola, skola, Göteborg
Läs också:
GP GP GP

Vad vill de rödgröna med Göteborg?

Jag tillsammans med Anders Flanking (C), Carina Liljesand (KD)
och Jan Hallberg (M).
Alliansen i Göteborg är enad och har presenterat en gemensam valplattform inför nästa mandatperiod. Mot oss står en splittrad vänsterminoritet som i olika konstellationer suttit vid makten i Göteborg i 16 år. I dag ställde vi följande frågor till de rödgröna i Göteborg:


1.      Kommer kommunalskatten att höjas?

2.      Kommer ni att bygga fler bostäder i centrala Göteborg?

3.      Vill ni att LOV, lagen om valfrihets system, ska införas?

4.      Vill ni sälja kommunala bolag?

5.      Ska Göteborgs stad etablera ett eget byggbolag?

6.      Ska kvinnor anställda i Göteborgs stad få starta eget?

7.      Inför ni en kommunal bostadskö?

8.      Ska det införas 6 timmars arbetsdag i Göteborg?

9.      Behövs Marieholmstunneln?

10.    Ska göteborgarna få välja förskola och skola?

Miljöstyrningen i Göteborgs stad är otydlig


Miljöpartiet ska göra Göteborg världsbäst på miljö, skriver Kia Andreasson och Valter Mutt på GP Debatt. Med tanke på att Andreasson redan har varit miljökommunalråd i åtta år kan man ju fundera över vad det är som har hindrat henne från att genomföra visionen för länge sedan. Visionen om miljöstaden delar vi, liksom det mesta av det konkreta innehållet i Miljöpartiets artikel. Bevarande av biologisk mångfald, fler naturreservat, fler träd, energieffektivt byggande, utveckling av förnybar energi och grön spetsteknologi är förslag som kunde vara hämtade från Folkpartiets lokala valplattform. Det är när visionen ska bli verklighet som MP har visat sig få problem. Vår slutsats är att visionen om en världsledande miljöstad förverkligas bäst med ett starkt Folkparti i ett alliansstyrt Göteborg. Det skriver jag i dag i en replik tillsammans med Helena Holmberg på GP debatt.

Morgonkampanj på Drottningtorget

I dag på morgonen kampanjade utanför Centralstationen och mötte morgonpigga Göteborgare.

torsdag, september 16, 2010

Tio frågor till de rödgröna i Göteborg


Alliansen är enad och har presenterat en gemensam valplattform inför nästa mandatperiod. Mot oss står en splittrad vänsterminoritet som i olika konstellationer suttit vid makten i Göteborg i 16 år. De saknar helt gemensamma svar inom flera viktiga områden.

Imorgon, fredag den 17 september, kommer därför företrädarna för Alliansen i Göteborg att ställa tio frågor till de rödgröna i staden. Det är tio frågor som väljarna förtjänar att få svar på innan vallokalerna stängs på söndag.

tisdag, september 14, 2010

Debatt om förskolan i TV4

I dag har jag debatterat förskolan och barnomsorgen med Ann Lundgren (S) i TV4 Göteborg. Ann och socialdemokraterna lovar satsningar på förskolan i Göteborg - men hon gör det med pengar som inte finns. Hon gör det med pengar som Mona Sahlin har utlovat. Folkpartiet vill ha förskolelyft.


GP,

5 skäl att rösta på Folkpartiet i Göteborg

Framtiden börjar i klassrummet

Om Göteborg ska stå starkt i framtiden måste arbetet med att förbättra skolan fortsätta. En bra skola öppnar möjligheter för alla oavsett familjebakgrund eller ekonomi. En bra skola lägger grunden för framgångsrika företag och en trygg välfärd. Därför är skolan valets viktigaste fråga. Det är där allting börjar.

En röst på Folkpartiet är en röst på kunskap i skolan, fler lärlingsjobb för unga, integration och valfrihet även för de äldre. Människor kan och vill bestämma själva.

Göteborg behöver maktskifte och en nystart. 16 år av socialdemokratiskt styre med V och MP har satt sina spår. Göteborg kan bli bäst i klassen. Rösta för förändring och det kan du göra fram till och med den 19 september.


1. Maxtak på barngrupperna, tidigare betyg och arbetsro.

Vi vill minska förskolans barngrupper och införa maxtak på 14 barn i småbarnsgrupp och max 18 barn för de lite äldre barnen. Göteborg ska ha en skola i världsklass. För det krävs fokus på kunskap, tidigt stöd till svaga elever som halkat efter samt kunniga och engagerade lärare. Folkpartiet vill öronmärka resurserna genom en skolpeng och införa betyg från årskurs 6.

2. Unga ska ha jobb – fler lärlingar.

Ungdomar som inte orkar med gymnasieskolans teoretiska krav och hoppar av i förtid har svårt att få ett jobb. Fler måste få chansen att gå klart gymnasieskolan och lära sig ett yrke som lärling på en arbetsplats. Fler lärlingar – ger jobb åt unga.

3. Jobbkrav för socialbidrag.

Kommunen ska ställa krav på motprestation för arbetsföra personer som får socialbidrag för att bryta utanförskap och passivt bidragsberoende. Att ställa krav är att bry sig.

4. Rätt att bestämma själv. Även för äldre.

Äldres rättigheter måste stärkas. Att få välja vilken mat man vill ha, att få komma ut i friska luften varje dag men också vem som ska komma hem och hjälpa till borde vara självklarheter i äldreomsorgen. Äldre par ska ha rätt att bo tillsammans hela livet – även när den ene behöver mer vård.

5. Inför en stadsarkitekt.

Göteborg ska växa samman de kommande åren och för det arbetet krävs en stadsarkitekt. Vi vill bygga minst 12 000 bostäder under mandatperioden och låta fler göteborgare äga sin bostad. Vi vill bygga en stad som hänger samman och är tillgänglig för alla - men som ständigt förändras.

Fler bloggar om att rösta på FP: Rosie,

lördag, september 11, 2010

Kampanj vid FP:s valstuga på Järntorget

I dag har jag kampanjat vid valstugan på Järntorget. Det är första gången som FP har en valstuga just där. Det blev flera och bra diskussioner under timmarna jag var där. På bilden syns även Ann Catrine Fogelgren och Kent Wetterskog.

onsdag, september 08, 2010

Göteborg behöver en ny skolpolitik!

Ann Lundgren (S), påstår att eleverna i Angered kommer att få cirka 100 miljoner kronor mindre om resurserna till skolan öronmärks. Hon väljer att inte nämna de stödresurser som ska gå till dem som behöver det. Det är inte första gången som den högst ansvarige skolpolitikern i Göteborg nämner den siffran utan någon som helst grund. Tidigare har hon också hävdat att den låga skolpengen för gymnasiet beror på att regeringen har minskat det statliga stödet. Skolpengen har historiskt alltid varit låg i vår kommun och sanningen är att det rödgröna styret har prioriterat bort skolan. Lundgren måste ha drabbats av valfeber och säger nu vad som helst för att vinna poäng och röster i debatten. Vad Göteborgs stad behöver är en ny skolpolitik som fokuserar på kunskap. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Kristina Tharing (M) och Carina Liljesand (KD).

Satsningen på framtiden handlar om att vi behöver kraftsamla för att verkligen få en kunskapsskola som vi kan vara stolta över. Alliansregeringen har styrt om politiken på nationell nivå med tydligare fokus på kunskap - den inriktningen måste fortsätta. Tidigare kunskapskontroller, tidigare betyg från årskurs sex och ett nytt betygssystem är viktiga signaler till föräldrar och elever att vi prioriterar skolan. Men Alliansens politik har inte fått genomslag i Göteborg eftersom socialdemokraterna stretar emot. Det är ingen hemlighet att vi vill öronmärka resurserna till skolan. Vi vill inte att stadsdelarna ska kunna omfördela dem efter eget huvud.

tisdag, september 07, 2010

Göteborg kan bli en kunskapsstad i världsklass

Folkpartiets politik med tydliga kunskapskrav i skolan, ökade resurser, trygga klassrum och satsningar på lärarna är vägen till framtiden med tillväxt och välfärd. Kunskapsresultaten i Göteborg blir allt sämre, till skillnad från Stockholm och Malmö. Var femte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Vi vill att skolan ställer höga kunskapskrav och har positiva förväntningar på alla elever. TV4 presenterade i går en undersökning som visar att göteborgarnas förtroende för skolpolitiken är i botten. Den svenska skolan reformeras av regeringen men det krävs förändring även i Göteborg. Folkpartiet gör skillnad.

Vi försvarar elevens och vårdnadshavarnas rätt att välja pedagogik och skola. För att stärka valfriheten och likvärdigheten i hela Göteborg vill vi införa en förskole- och skolpeng, som garanterar ett grundbelopp lika för alla elever och ett stödbelopp som varierar efter elevens behov. Vi vill så långt som det är möjligt erbjuda blivande gymnasieelever plats på sitt förstahandsval. I går intervjuades jag av TV4 Göteborg om vår skolpolitik. 

fredag, september 03, 2010

Björklund på besök i Göteborg

I dag var Jan Björklund på besök i Göteborg där han bland annat besökte Hvitfeldtska gymnasiet. Jan svarade på elevernas frågor om burka i klassrummet, integration, jobb, kärnkraft och praktiska elevers högskolebehörighet och vikten av att gå och rösta.Sen åkte jag vidare till ett företagsbesök på Tanumsfönster tillsammans med lokala företrädare från Folkpartiet i Bohuslän. Där fick vi en väldigt intressant genomgång i fabriken och hur företaget producerar sina fönster. Vill byta ut mina fönster hemma! Nu blir det besök i valstugan i Kungshamn.
Jag på plats i Kungshamn tillsammans med Lars Tysklind som är riksdagsledamot för Bohuslän.
 

torsdag, september 02, 2010

På skolbesök i Lilla Edet

Från att ha varit en skola med låga meritvärden har Tingbergsskolan, i Lilla Edet, under senare år visat på mycket goda resultat med fler gymnasiebehöriga elever än riksgenomsnittet. En viktig framgångsfaktor är det fokus som lagts på läs- och skrivinlärning. Det var ett väldigt och intressant besök på Tingbergsskolan.

onsdag, september 01, 2010

Göteborg behöver ett förskolelyft!


Under de år som jag har varit politiskt aktiv och förtroendevald i Göteborg stad har jag engagerat mig särskilt i förskole- och utbildningsfrågor. Göteborgs oförmåga att leva upp till barnomsorglagen - att erbjuda plats i inom fyra månader - är ett resultat av bristen på ledarskap av den rödgröna majoriteten i Göteborg. 16 år av lagbrott har lett till att Skollagen ändrats. Nu kan kommunen få vite om man inte erbjuder plats i tid.

Köerna har lett till regeländringar och begränsningar. Ex måste en familj köa till hela stadsdelen för att räknas "på riktigt", syskonförturen har slopats, tiderna begränsats för de barn vars föräldrar söker arbete och till slut har lösningen varit att knö in ännu fler barn i grupperna. Listan kan göras lång. Kön i sig skapar också kö. Föräldrar måste kunna lita på att det finns en förskoleplats när de behöver den. Klarar inte kommunen det ska föräldrarna få skadestånd. Inte i efterhand, som nu, utan under tiden de väntar så att de kan betala någon som hjälper dem med barnomsorgen. 

I dag presenterade jag rapporten, Göteborg behöver ett förskolelyft, som innehåller Folkpartiets 20 förslag för en bättre förskola och barnomsorg.

Vi vill öronmärka resurserna till förskolan genom att införa en förskolepeng som följer med varje enskilt barn till den förskola som familjen valt (och ett stödbelopp som varierar efter barnets behov av extra stöd). Ett sådant pengsystem skulle både vara mer rättvist och skapa bättre förutsättningar för vår personal att göra sitt viktiga arbete. Men det krävs fler reformer för att stärka och utveckla förskolans kvalitét.

Barngrupperna i förskolan har under de senaste åren vuxit så att det i praktiken är omöjligt för pedagogerna att stimulera varje barn. Förskolan ska vara en plats för lek och pedagogisk utveckling – därför måste vi minska barngruppernas storlek.
Folkpartiet vill införa ett maxtak på 14 barn i småbarnsgrupper och max 18 barn för de lite äldre barnen under mandatperioden. Det finns inte plats för fler vuxna på våra avdelningar – barnen i grupperna måste bli färre.

Vinner vi valet kommer förskolan få ett lyft som kan bidra till att utveckla Göteborgs förskolor till bäst i klassen. Rapporten kan du läsa här.

tisdag, augusti 31, 2010

"Miljöpartiet försöker vara ett mittenparti"

I lördags kunde man läsa GT:s gruppledarintervju med mig i GP där jag bland annat fick frågor om min syn på Miljöpartiet i Göteborg. Jag svarade att de påminner om en melon. Gröna utanpå men röda inuti. Läs hela intervjun på GT:s hemsida.

Ikväll får ni se till att titta på säsongspremiären av SVT debatt - för då är jag i studion och ska  diskutera motprestation för socialbidrag.

söndag, augusti 29, 2010

Göteborg behöver ett förskolelyft!

Med folkpartiet och alliansens politik ökar möjligheterna att få bort köerna och minska barngrupperna i Göteborg. Det handlar om att inse att kommunen inte måste driva all barnomsorg samt att det viktigaste är fler alternativ, god tillgång och bra kvalitet. Det skriver jag i dag tillsammans med mina Allianskollegor på GP debatt.

onsdag, augusti 25, 2010

Nu blir det radio - två gånger om!

Jag ska i eftermiddag debattera förskola och skola i SR Göteborgs direktsändning från Hjällboskolan tillsammans med Carina Liljesand (KD), Christian Larsson (V) och Ann Lundgren (S). Sändningen startar efter nyheterna kl 15.00. Det kommer att bli en givande debatt med två tydliga alternativ om hur framtidens förskola och skola ska se ut i Göteborg. Med folkpartiets förslag kan Göteborg bli bäst i klassen.

Imorgon kommer jag gå upp tidigt för att vara med i P4:s morgonprogram där jag ska frågas ut inför valet, om liberalism och om vallöften. Efter sändningen har du möjlighet att chatta med mig. Lyssna gärna - två gånger om.

tisdag, augusti 24, 2010

Göteborg (s)ämst i klassen

I dag har Lärarnas riksförbund presenterat en väldigt intressant rapport som pekar på dem problem som vi i opposition länge har fört fram. Roligt är också att väljarna i Göteborg har betydligt större förtroende för folkpartiet och Alliansen i skolfrågor än socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. Vi har dessutom större förtroende än på riksplanet. Det finns mycket som vi behöver göra efter valsegern den 19 september. Ann Lundgren säger till flera medier att det beror på att regeringen har minskat statsbidragen - det är rent nonsens. Kommenterar rapporten i TV4 inslaget nedan.

Livet på fejan

Idag intervjuas jag av SvD i deras IDAG-serie om Livet på fejan. Sociala medier är kul och är ett bra verktyg att öka delaktigheten och dialogen med väljarna både under och efter valrörelsen. 

Blogg, facebook och twitter ersätter inte det personliga mötet. Tvärtom det kan leda till dem.

måndag, augusti 23, 2010

Högtidlighåll Black Ribbon Day även i Göteborg!

Det är nödvändigt att ha kunskap om det förflutna för att kunna forma framtiden. Avskyvärda brott mot mänskliga fri- och rättigheter får därför aldrig glömmas.

Idag, den 23 augusti, är en internationell minnesdag för att hedra offren för kommunism, nazism och andra totalitära regimer. Att minnesdagen firas den 23 augusti beror på att det var detta datum år 1939 som Molotov-Ribbentrop-pakten, som delade upp de östra delarna av Europa mellan nazister och kommunister, skrevs under. Pakten föranledde anfallet på Polen och utbrottet av andra världskriget, med fruktansvärda konsekvenser.
Runt om i världen hålls manifestationer av såväl politiker som organisationer denna dag. 

Idag tog Alliansens gruppledare i Göteborg initiativ till att högtidlighållandet även ska ske i Göteborg. Vi hoppas givetvis att alla partier ställer sig bakom det. 
Du kan läsa mer om initiativet här

Intervjuas av GP

I dag intervjuas jag av GöteborgsPosten inför valet den 19 september. De tre viktigaste frågorna för oss folkpartister i Göteborg är skola, integration och omsorgen om våra äldre. Jag lyfter även fram ett av våra förslag för att bryta utanförskapet, motprestation för socialbidrag - vilket ledarsidan kommenterar. Vi vill att människor ska känna sig behövda och få en chans. Alla kan inte göra alla men många kan bidra. Jag svarar även på GP TV:s frågor som tidningens läsare hade skickat in. Du kan läsa mer om våra viktigaste frågor här.

söndag, augusti 22, 2010

Kvinnor måste känna trygghet i sitt eget hem.Det beskrivs ofta som "lägenhetsbråk". I själva verket är det olika former och grader av misshandel. Mäns våld mot kvinnor är det mest akuta jämställdhetsproblemet. Nyamko Sabuni har under sin tid som jämställdhetsminister gjort stora insatser för att förebygga våld och ge utsatta stöd. Men det arbetet måste fortsätta. Sedan början av 1990-talet har andelen kvinnor som uppger att de varit utsatta för våld eller hot ökat. År 2006 anmäldes 25 491 misshandelsbrott mot kvinnor som är 15 år och äldre, enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet. Mörkertalet är stort. Enligt Rädda Barnen finns det mellan 100 000 och 190 000 flickor och pojkar i Sverige som bevittnar och därmed upplever våld i hemmet. Kostnaderna för samhället uppgår till över 2 miljarder.

Sverige ska vara en rättsstat för alla – oavsett kön. Men tusentals människor, främst kvinnor, lever idag i skräck för sin man eller f.d. partner. Dessa kvinnors frihet är begränsad och samhället sviker genom att alldeles för lite görs för att hjälpa dem. Skyddet för hotade och misshandlade kvinnor måste stärkas och rättsväsendets insatser öka. Vi behöver en nolltolerans när det gäller våld i nära relationer. Vi måste reagera och agera. Filmen är ganska talande, eller hur?

fredag, augusti 20, 2010

Sagan kan bli sann, Hulthén!

Anneli Hulthén presenterade igår nya vallöften till göteborgarna. Hon vill ha fler sagostunder. Möjligen har hon drabbats av valfeber. I 16 år har socialdemokraterna verkligen haft chansen att satsa på förskolan.
Barnomsorgslagen infördes på Bengt Westerbergs initiativ av den förra borgerliga regeringen 1995. Inte någon gång har det rödgrönt styrda Göteborg under dessa år har klarat av att leva upp till lagens krav.

Deras nya tomma löften levererar inte några nya förskoleplatser. I budget efter budget, år efter år, val efter val har ledande sossar en efter en sagt att det är dags för förskolan i Göteborg. Att köerna ska bort och alla ska få en plats inom skälig tid. (= 3-4 månader)

Men de S verkar alla ha läst "Raska på, Alfons Åberg" lite för många gånger. "Mmmm, jag ska bara..."

Förskoleköerna är visserligen kortare nu än på länge, men de stora barngrupperna är ett direkt resultat av sossarnas, miljöpartiets och vänsterns sätt att styra staden. Och för att räknas i köstatistiken måste föräldrarna köa till hela stadsdelen. Stadsdelar som snart blir färre men större - vad händer då med kravet att köa till hela SDN, Anneli?
Vad som verkligen behövs är både ett förskolelyft och en nystart. Det kanske låter tråkigt med hur olika resursfördelningssystem fungerar – men det är en viktig pusselbit för att höja kvaliteten och för att minska barngruppernas storlek. "Förtätningen" har kapat köerna men skapat de stora barngrupperna eftersom inte pengarna har föjlt med.

Även om staden (genom kommunfullmäktiges budgetbeslut) avsätter stora belopp till förskolan varje år så är det inte säkert att dessa pengar hamnar just i förskolans budget när väl pengarna går från stadshuset till stadsdelsnämnderna.  Därför vill vi öronmärka pengarna så att de går direkt till förskolorna och till varje barn. Vi kallar det förskolepeng. Den kan givetvis användas i kooperativ, kommunal förskola, i familjedaghem eller varför inte ett trefamiljsystem (mini-kooperativ)?

Jag kommer att tänka på en annan saga som beskriver sagan i det socialdemokratiska skyltfönstret: Kejsarens nya kläder.

torsdag, augusti 19, 2010

Målade valstuga och presenterade spårvagnsreklam

På morgonen idag så målade jag, Eva Flyborg och Rosie Rothstein vår valstuga på Kungsportsplatsen och samtidigt passade vi på att presentera vår spårvagnsreklam. Snart kommer ni att se följande budskap åka förbi i Göteborg:

Göteborg bäst i klassen.
Att ställa krav är att bry sig.
Rätt att bestämma själva. Även äldre.

Se fler bilder från pressträffen på FP:s flickrkonto.

Ny bostadspolitik behövs i Göteborg

Idag skriver jag på GP debatt tillsammans med Kjell Björkqvist och Ann Catrine Fogelgren om bostadsbristen i Göteborg i en replik till Mona Sahlin. Socialdemokraterna påstår att de har en politik som skall vända bostadsbristen i Göteborg. Men det är samma gamla politik som misslyckats förut. Det är dags för ett maktskifte i Göteborg och en framtid med nya idéer.

tisdag, augusti 17, 2010

Alla elever ska mötas av nya utmaningar!

För oss liberaler är det självklart att se till varje individs behov och förutsättningar. Vi vill öronmärka skolans resurser och se till att fler elever når målen. Men ambitionen får inte sluta vid att fler lämnar grundskolan med godkända betyg. Även den med VG eller MVG (dagens betygssytem) har rätt till nya utmaningar!
Alla elever har rätt att mötas av höga och positiva förväntningar. Vi måste också satsa på våra särskilt begåvade elever och ge dem rejäla utmaningar och förutsättningar att bli ännu bättre!

Så beskrev jag Folkpartiets förslag (2008) att införa Nobelklasser, eller spetsutbildning, på gymnasiet. Du kan läsa turerna om det här

Därför är förslaget från utbildningsminister Jan Björklund att tillåta elitklasser, eller som vi kallade dem, Nobelklasser, redan i grundskolan mycket välkommet. Specialbegåvade elever kommer ofta i kläm i skolan. Inte sällan understimulerade och skoltrötta. Om man inte har en specialbegåvning inom idrott, dans eller musik förstås - då är det helt ok med specialklasser typ Svenska Balettskolan eller Blåvitts fotbollsskola.

Dags att göra upp med Jante och verkligen se varje barn. Jag öppnar gärna Marie Curie- eller Alfred Nobelklasser i Göteborg efter valet!

Intressant? Flera andra bloggar också om detta förslag:
Fredrik Kjellberg Lotta Edholm Elitklasser

Media rapporterar här:

måndag, augusti 16, 2010

S vill tvinga Sveriges kommuner att följa misslyckandet i Göteborg

Ylva Johansson vill tvinga kommuner att satsa extra i utanförskapsområden och det ska ske genom att tvinga på landets kommuner den fördelningsmodell som används här i Göteborg. Göteborg må vara socialdemokratins skyltfönster – men här viker kunskapsresultaten och modellen i sig skapar problem för förskolor och skolor. Att SDN (stadsdelsnämnderna) får pengar, som de sedan fördelar om, garanterar inte alls att den som har störst behov får den hjälp de behöver. Det är inte ens säkert att pengarna går till skolan över huvud taget.

Exempelvis får en elev som bor i Biskopsgården med sig närmare 10.000 kronor extra i stödresurs om hon eller han väljer en skola i annan stadsdel eller en fristående skola, medan en elev som bor i stadsdelen Älvsborg får med sig ungefär 500 kronor. Oavsett om eleven i Biskopsgården eller i Älvsborg har behov av extra stöd eller ej. Det är inte var du bor som ska avgöra stödet, utan vilket behov du har.

Folkpartiet vill, till skillnad från socialdemokraterna, öronmärka resurserna till varje barn och elev. Genom vår peng-modell garanterar vi ett grundbelopp lika för alla elever och ett stödbelopp som varierar efter elevens behov. Det skulle stärka likvärdigheten över staden samtidigt som de elever som behöver hjälp får stödet som behövs för att klara målen. Vi vill också utveckla ”magnetskolor” i socialt utsatta områden, där framgång belönas, för att bryta utanförskapet.

Undersökningar visar att det är främst arbetarklassens barn som drabbas värst av socialdemokraternas flummiga skolpolitik. Vad som behövs i Göteborg är tydliga kunskapskrav, tidiga kontrollstationer och tidigare betyg. Alla elever har rätt att mötas av utmaningar i skolan!

torsdag, augusti 12, 2010

Alla elever ska känna sig trygga i skolan


Det kommer allt fler rapporter om att ungdomar mår dåligt. Det handlar om typiska stressymptom som huvudvärk och magont, men också ätstörningar, ångest och depressioner. Vi vet att elevernas hälsa påverkar deras studieresultat. Därför är det en viktig åtgärd för att komma tillrätta med problemet att förbättra skolans arbete med elevhälsa. 

Under mandatperioden har folkpartiet stärkt och lyft elevhälsan. I den nya skollagen framgår det att elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, även när det kommer till fristående skolor. Det är bra – men det behövs mer.

I söndags samlades hundratals folkpartister och intresserade väljare på ett fullsatt Societetshus på Marstrand för att lyssna på Jan Björklunds traditionella sommartal. Efter talet presenterades rapporten, Tryggare skola, där vi bland annat höjer ambitionerna för elevhälsan under kommande mandatperioden.

Förslaget innebär ett riktat statsbidrag på en halv miljard per år och som motsvarar ett tusen fler skolsjuksköterskor, skolläkare, skolkuratorer och skolpsykologer i våra skolor. Ett sådant förslag skulle göra skillnad för de ungdomar som verkligen behöver extra stöd och hjälp att både klara sina studier och sin vardag.

För vi vill ha en skola där alla elever känner sig sedda, är trygga och mår bra. Det förutsätter ett välfungerande förebyggande arbete, till exempel genom en bra elevhälsa och insatser mot mobbning. De flickor och pojkar som är de allra mest utsatta i vårt samhälle måste få det stöd och den hjälp som behövs för att de ska klara sin skolgång. Folkpartiet gör skillnad.

torsdag, juli 15, 2010

Äldre kan och vill bestämma själva

Den är här nu. Sommaren. Som vi har längtat! Och efter värsta vintern i mannaminne är vi verkligen värda en riktigt bra sommar med sol, bad och underbar värme. Eller hur?

Att vakna på morgonen till fågelkvitter istället för väckarklocka är underbart, även om det blir kl 4... Man kan ju somna om. Att inte ha dagar som är inplanerade dygnets alla vakna timmar utan kan ta dagen som den kommer. Det är lyx. Semesterlyx. Även om man inte reser bort någonstans så finns ju alla möjligheter att vara turist hemma. Se sin stad med andra ögon.

Att plöja böcker istället för kommunala handlingar är också avkopplande. Skulle man slå på TV:n kan man räkna med att Ernst och Barnaby är där. Det känns tryggt.

VM och Almedalsveckan är över. I Göteborg avlöser Gothia Cup (fotboll) Partille Cup (handboll) och sommaren är precis så somrig som vi vill ha den. Passa på och njut!

Det är nu vi måste ladda batterierna. Jag tror ibland att jag drivs av solceller. Så mycket energi man får efter en solig dag. Samtidigt slås jag av att det är de som ha mest tid att vara ute har minst möjlighet att komma ut. De behöver oftast hjälp med att få komma ut över huvud taget.

I Almedalen presenterade Jan Björklund Folkpartiets satsning på äldre. Förutom parboendegaranti också en välja-mat-garanti och ut-och-gå-garanti. Saker som vi tar för givet när vi är yngre och kan bestämma själva, måste äldre och deras anhöriga slåss för.

Det borde vara självklart att om ett äldre par vill leva tillsammans när den ena behöver så mycket omsorg att det är dags för ett äldreboende att de också får det. Men ofta blir det nej och först efter att media uppmärksammat fallet så ändrar sig kommunen. Kanske.

Det borde vara lika självklart att få komma ut i friska luften. På promenad eller kanske bara sitta i parken en stund. Några behöver lockas ut, andra får inte för att personalen inte hinner.

Detsamma gäller maten. Till och med de som älskat att laga och äta mat tappar aptit när de blir lite äldre. Därför behövs flera alternativ att välja mellan och gärna mat som lagas så att det luktar gott och man hinner bli hungrig.

På flera håll i landet, i kommuner där Folkpartiet och Alliansen styr, har äldre redan rätt att bestämma över hur hemtjänsttimmarna ska fördelas. Om de vill ha städning, fönsterputs, promenad eller dusch exempelvis. I höst ska till och med Göteborgarna få den möjligheten, men med ett viktigt undantag. Socialdemokraterna som styr med miljöpartister och stöds av vänstern vill inte låta människor bestämma vem som ska komma hem och hjälpa till. Nej, hur skulle det se ut?

Alliansregeringen har infört LOV- lagen om valfrihetssystem. Om kommunen tillämpar den kan äldre också bestämma vem som ska få komma hem till dem och hjälpa dem med dusch, tvätt, städning, promenad och kanske till och med ta en kopp kaffe. Egentligen självklarheter för den som tror på individens rätt och förmåga att själv bestämma.

De rödgröna tänker riva upp LOV:en om de vinner valet. Vem är förvånad?

tisdag, juni 08, 2010

Erbjud Elisabeth Ohlson Wallin alternativ lokal!

Om statliga Världskulturmuseet stoppar fotoutställningen av Elisabeth Ohlson Wallin kommer folkpartiet liberalerna ta initiativ i kulturnämnden till att flytta utställningen till Göteborgs konsthall eller Stadsbiblioteket.

Axel Darvik (FP), ledamot i kulturnämnden, som idag har tagit initiativ till flytta utställningen säger:
- Det är mycket olyckligt om kulturlivet i Göteborg inte vågar utmana och erbjuda en möjlighet till öppen debatt. Feghet och rädsla får inte bli kännetecken för Göteborgs kulturinstitutioner. Om Världskulturmuseet stoppar eller censurerar utställningen menar vi att staden borde erbjuda en annan lämplig visningslokal.
Det allra bästa vore givetvis om Världskulturmuséets ledning tänkte om och ändrar sitt beslut. Men att de tar den typen av "hänsyn" de gjort (även tidigare fall med konstverk som plockats ner pga att de kan uppfattas som provocerande) gör att jag undrar om de verkligen kommer att göra det. Det undergräver deras trovärdighet som institution. Tyvärr.

Jag hoppas därför att Axel får stöd i Kulturnämnden för sitt förslag.  Här kan du läsa förslaget. Utställningen ska visas i Göteborg - allt annat är fegt. Yttrandefriheten måste försvaras.


Uppdatering:
Nyss kom ett pressmeddelande att Världskulturmuséets ledningsgrupp ändrat sig och vill visa utställningen. (GP) Måtte det stämma.

GT, GP.

måndag, juni 07, 2010

Tidigare betyg bra för eleverna!

Per Acke Orstadius skrev i förra veckan på GP Debatt (1/6) att betygen är direkt skadliga för eleverna, förstör deras självförtroende och skapar stress. Du kan läsa hans artikel här.

Det finns nästa inget stopp i raljerandet om betyg. Nyligen presenterade Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) rapporten ”Betygssatta barn – spelar det någon roll i längden?”. Den visar att tidiga betyg i grundskolan gynnar de framtida studierna. Barn till lågutbildade som inte fick betyg på låg- och mellanstadiet hade lägre sannolikhet att nå en gymnasieexamen än de som fick betyg. För flickor ökade andelen som inte gick gymnasiet med 8–16 procent och för pojkar med 7–10 procent.

Mitt svar publicerades igår.
Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma, och ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Särskilt barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition behöver en skola med kunskapskrav. Folkpartiet är övertygat om att barn från familjer utan studietradition tjänar mest på en skola med tydliga kunskapskrav och tidigare betyg. Klassresan börjar i klassrummet.
Även föräldrar är betjänta av tidig och tydlig information om deras barns kunskapsutveckling. Därför har vi redan sett till att alla föräldrar får skriftliga omdömen om hur deras barn klarar skolan från första klass. Även där är den röd-gröna oppositionen oeniga. Men muntlig information räcker inte, då den tenderar att fokusera på det sociala. Betyg från årskurs sex är något som alla kommer att tjäna på.
Riksdagen kommer under hösten att få ta ställning till regeringens proposition om tidigare betyg och nytt betygssystem i höst. Hittills har (S) sagts sig acceptera betyg från år 6, (MP) möjligen från 9:an dvs senare än idag och (V) vill avskaffa betygen helt. Det avgörs i höstens val.

fredag, maj 28, 2010

Göteborg föreslår högre åldersgräns för adoption

På folkpartiets initiativ gjordes ett förtydligande i remissvaret på utredningen "Modernare adoptionsregler"

Adoptionsreglerna ska moderniseras och åldersgränsen för att få adoptera ett utländskt barn förslås i utredningen höjas från 42 till 43 år. Alldeles för strikt, anser alltså nu Göteborgs Stad. I remissyttrandet till Justitiedepartementet föreslås istället ett riktmärke på 45 år och stor hänsyn till individuella förutsättningar.

Just nu pågår en översyn av adoptionsreglerna och det är barnperspektivet som står i fokus. Utredningen föreslår bland annat ett förtydligande i föräldrabalken att det är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om adoption av barn under 18 år. Förslaget innebär också en höjning av åldersgränsen för att få adoptera ett barn som bor i ett annat land. Idag får man vid ansökningstillfället inte ha fyllt 43 år, en åldersgräns som föreslås höjas med ett år.

Göteborg vill ha riktmärke istället för strikt gräns
Men en sådan ändring gör regelsystemet alltför stelt, anser Göteborgs stad. I ett remissyttrande framhåller man att tillämpningen av reglerna varierat runt om i landet och att individuell hänsyn är att föredra framför en strikt åldersgräns. De sökandes egna förutsättningar och barnets ålder bör istället vara styrande, menar Göteborgs stad, och föreslår att åldersgränsen ersätts av ett riktmärke på 45 år