måndag, februari 17, 2014

Fler food trucks i Göteborg, gärna på Hisingen!

I dag uppmärksammar Göteborgs-Posten vårt förslag om "food trucks" som vi tagit initiativ till i kommunstyrelsen. Idén kom från bloggen Hisingenftw, där jag i en intervju med bloggen svarade att:

- Vi ser gärna fler food trucks i hela stan. Precis som man i Stockholm ser möjligheter i stället för hinder och jobbar för att få fram fler food trucks borde även Göteborg se fördelarna. Dels är det intressant för besöksnäring och invånare men det också, precis som ni skriver, skapa arbeten och vara ett trevligt och positivt inslag i stadsbilden.

måndag, februari 10, 2014

Kommunaliseringen var ett misslyckande - förstatliga skolan!


I dag presenterade regeringens utredare Leif Lewin sin utvärdering av kommunaliseringen av skolan till utbildningsminister Jan Björklund. Utredarens slutsatser är tydliga. Kommunaliseringen har varit skadlig för skolan, kommunaliseringen var ett misslyckande. Lewin skriver om det på DN debatt.

Skolresultaten har försämrats, lärarlönerna har halkat efter andra yrkesgruppers löner, och skillnaderna mellan skolor i olika kommuner har ökat. Bara mellan två storstäder som Stockholm och Göteborg är skillnaderna omfattande. Såväl styrningen, skolresultaten, resursfördelning och löneutvecklingen för lärare som rektorer skiljer sig kraftigt åt. Det är inte rimligt eller acceptabelt.

Den socialdemokratiska regeringens beslut att kommunalisera skolan för nära 25 år sedan blev ödesdigert. Det vet vi i dag.

De kunskapsreformer som Folkpartiet drivit igenom i Sverige de senaste åren måste ges tid och kraft att verka. För detta krävs att ansvaret för skolan lyfts till statlig nivå. Vi måste fortsätta att uppvärdera läraryrket, skolan behöver tydligt fokus på kunskap och det behövs arbetsro i klassrummen.

I går presenterade Lärarnas riksförbund en undersökning som visar
att nästan fyra av fem lärare anser att staten är den aktör som bör ha huvudansvaret för svensk skola. 94 procent av dessa lärare anser dessutom att en sådan reform där staten tar över huvudansvaret för skolan är angelägen.
Folkpartiet har länge krävt att skolan ska återförstatligas. Genom att förstatliga skolan ser vi till att alla elever får lika möjligheter att lyckas, oavsett var de bor. Alla barn har rätt till en bra skola. Det är hög tid att förstatliga skolan. 

Fler bloggkommentarer: Lotta Edholm, Mattias Sundin, Rasmus Jonlund, Hans Åberg, Pär Gustafsson,


onsdag, februari 05, 2014

Debatten om skolan handlar om att ta ansvar

Frågan om att centralisera ansvaret för skolan är inte ny och heller inte ideologisk. Både Stockholm och Malmö har vänt sina negativa trender. Det skriver jag och Alliansen i dag på GP debatt, i en replik till den rödgröna majoriteten, tillsammans med Gunnar Valinder från Lärarnas Riksförbund. Decentraliseringen av skolan i Göteborg har gått för långt. SDN har misslyckats med uppdraget som skolnämnder och det är hög tid att lyfta bort ansvaret för grundskolan.