måndag, februari 10, 2014

Kommunaliseringen var ett misslyckande - förstatliga skolan!


I dag presenterade regeringens utredare Leif Lewin sin utvärdering av kommunaliseringen av skolan till utbildningsminister Jan Björklund. Utredarens slutsatser är tydliga. Kommunaliseringen har varit skadlig för skolan, kommunaliseringen var ett misslyckande. Lewin skriver om det på DN debatt.

Skolresultaten har försämrats, lärarlönerna har halkat efter andra yrkesgruppers löner, och skillnaderna mellan skolor i olika kommuner har ökat. Bara mellan två storstäder som Stockholm och Göteborg är skillnaderna omfattande. Såväl styrningen, skolresultaten, resursfördelning och löneutvecklingen för lärare som rektorer skiljer sig kraftigt åt. Det är inte rimligt eller acceptabelt.

Den socialdemokratiska regeringens beslut att kommunalisera skolan för nära 25 år sedan blev ödesdigert. Det vet vi i dag.

De kunskapsreformer som Folkpartiet drivit igenom i Sverige de senaste åren måste ges tid och kraft att verka. För detta krävs att ansvaret för skolan lyfts till statlig nivå. Vi måste fortsätta att uppvärdera läraryrket, skolan behöver tydligt fokus på kunskap och det behövs arbetsro i klassrummen.

I går presenterade Lärarnas riksförbund en undersökning som visar
att nästan fyra av fem lärare anser att staten är den aktör som bör ha huvudansvaret för svensk skola. 94 procent av dessa lärare anser dessutom att en sådan reform där staten tar över huvudansvaret för skolan är angelägen.
Folkpartiet har länge krävt att skolan ska återförstatligas. Genom att förstatliga skolan ser vi till att alla elever får lika möjligheter att lyckas, oavsett var de bor. Alla barn har rätt till en bra skola. Det är hög tid att förstatliga skolan. 

Fler bloggkommentarer: Lotta Edholm, Mattias Sundin, Rasmus Jonlund, Hans Åberg, Pär Gustafsson,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar