onsdag, mars 30, 2011

Förskolekön har kompletterats med kö till personalens knä

I dag presenterade Skolverket ny förskolestatistik. För Göteborgs stad är det tyvärr en väldigt mörk läsning. Sifforna visar tre oroande trender:
  • Barngrupperna blir allt större.
  • Redan stora barngrupper blir än större.
  • Personaltätheten minskar.
Folkpartiet har sedan tidigare krävt fler åtgärder för att komma till rätta med situationen inom förskolan både kommuncentralt och runt om i våra tio stadsdelar. Inläggen på vår SDN-bloggen bekräftar också att stora barngrupper inte är något enstaka fenomen, utan finns i flera stadsdelar. Nu lyfter jag frågan till fullmäktige. 

Skolverkets statistik visar att 20 procent av förskoleavdelningarna i Göteborg har fler än 21 barn i barngrupperna. Även småbarnavdelningarna (0 till 3 år) ökar kraftigt och i Göteborg har 24 procent av enheterna fler än 17 barn.

Anneli Hulthén och socialdemokraternas vallöften om "fler sagostunder" var bara tomma ord. Kön till en förskoleplats har nu kompletterats med kö till personalens knä. Utvecklingen är fullständigt oacceptabel och måste stoppas. Det är inte möjligt att bedriva pedagogisk förskoleverksamhet i en sådan miljö.

Från den första 1 juli kommer den nya skollagen att träda i kraft och då kommer en ny läroplan tillämpas i förskolan. Det innebär ett förstärkt uppdrag för förskolan och som det ser ut nu kommer inte Göteborg att lyckas med det.

Tillväxt lyfter Göteborg och bekämpar utanförskap

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer och behöver en politik som aktiverar människor och skapar tillväxt. Vi måste skapa bättre förutsättningar för att höja sysselsättningen och sänka trösklarna in till nya jobb. Där är tillväxt och ett växande lokalt näringsliv med initiativrika småföretagare oerhört viktigt. Tillväxt skulle kunna lyfta hela Göteborg, men det försvårar när Miljöpartiet är tillväxtfientligt och motsätter sig ett växande Göteborg. En växande stad är bra för oss alla och leder till fler invånare och därmed nya idéer men framförallt till fler jobb. Något som de flesta insett, men tyvärr inte Miljöpartiet och något som Socialdemokraterna anpassar sig till. Det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Hampus Magnusson i en slutreplik.

tisdag, mars 29, 2011

Göteborgs elever allt sämre på matematik

På förmiddagen presenterade SKL sin senaste rapport, Öppna jämförelser, som i år har fokus på matematik. Andelen elever som uppnått minst godkänt i matematik i årskurs 9 i Göteborg sjunker - så även stadens ranking. Göteborg hittas nu på 139:e plats långt efter Stockholm. Det är en allvarlig trend som fortsätter åt fel håll och som vi inte kan vara nöjda med. Det behöver sättas in ett flertal insatser för att både lyfta intresset för ämnet men också förbättra undervisningen. Samtidigt visar flera undersökningar att även högpresterande elever blir sämre, vi måste utmana och vi måste stimulera. Vi vill mer.

Nu behövs ett närmare samarbete med Nationellt centrum för matematik i Göteborg och vi behöver säkerställa att lärarna som undervisar i matematik är behöriga, allt för många lärare kvackar i ämnen de inte är behöriga i. Förhoppningsvis kommer insatserna av regeringens läsa-skriva-räkna satsning fått effekt bland våra yngre barn - en första indikation på det får vi när de nationella proven i år tre är klara.

torsdag, mars 24, 2011

Alliansen vill hjälpa Polstjärnan att få säker skolväg

Montessoriskolan Polstjärnan ska få gång- och cykelbanan till skolan färdigställd, därför har jag, Jonas Ransgård (M) och Maria Berntsson (KD) tillsammans lämnat in en motion till Göteborgs Kommunfullmäktige vid dagens sammanträde med en ansökan om 100 000 kronor ur Wilhelm Röhss´ donationsfond till Letsegårdsvägens Oskyddade Trafikanter Ekonomisk Föreningen (LOTEF).

Montessoriskolan Polstjärnan är belägen i Billdal. Till skolan tar man sig längs med Letsegårdsvägen som är en smal liten lokalväg utan vare sig gång- eller cykelbana eller ens en ordentlig vägkant. På den vägen samsas skolans drygt 180 barn med bilarna på väg till och från skolan. LOTEF bildades för att på privat initiativ bygga en separat skyddad gång- och cykelbana (grusväg) längsmed Letsegårdsvägen. Projektet startade i december 2008 med en trafikmätning. Enligt den passeras skolan varje dag av 850 bilar. Mindre än hälften av bilarna höll rekommenderad hastighet om 30 km/h trots inte mindre än sju vägbulor i området.

Gång- och cykelbanan blir en säkrare väg för oskyddade trafikanter, framför allt skolbarnen, längs med Letsegårdsvägen. Den kommer också att bidra till att skapa en bättre infrastruktur i området eftersom den blir ett komplement och en anknytning till den populära Säröbanan, något alla vinner på. Sammanlagt vill man bygga ca 1.3 km gång- och cykelbana. Hittills har föreningen lyckats samla ihop ca 95 000 kronor från privatpersoner och företag. För denna summa har man byggt nära 200 meter av vägen.

tisdag, mars 22, 2011

Demokrati har begärts och ska verkställas

I samband med valet hösten 2010 inkom en mängd rapporter om misstag, feltolkningar av vallagen och tveksamma förfaranden. Det finns ingen anledning att ifrågasätta valsystemets legitimitet, men det finns flera brister som gör att rättssäkerheten inte är tillräckligt god och dessa brister måste rättas till. Det är dags att säkerställa valsystemet och åtgärda bristerna. Det skriver jag tillsammans med Cecilia Wigström (FP) med anledning av omvalet i Västra Götalandsregionen på Newsmill.

Ett historiskt omval till regionfullmäktige närmar sig med stormsteg. Söndagen den 15 maj har närmare en och en halv miljon västsvenskar chansen att lägga sin röst. Vi hoppas att kommunerna i Västsverige tillsammans med Valmyndigheten tar på sig ansvaret att säkerställa valprocesserna så att vi kan få ett rättvist och rättssäkert omval. För om vi inte själva klarar av att genomföra fria och rättvisa val är det dags att öppna gränserna och ta emot internationella valobservatörer. Demokrati har begärts och ska verkställas!

Vill du göra en insats för Folkpartiet i valet? Fyll i formuläret!

fredag, mars 18, 2011

Dags för studentrabatt på kollektivtrafiken!

Nu på morgonen åkte jag med på den spårvagnskampanj som genomförs av Göteborgs förenade studentkårer som har syftet att införa studentrabatt inom kollektivtrafiken. Det är en kampanj som vi från Alliansen stödjer helhjärtat och vi vill införa en studentrabatt. Det är svårt att försvara att nära 10 000 studenter behöver betala mer än sina kurskamrater som är under 26 år. Att studera vidare är något ska uppmuntras oavsett var i livet man befinner sig.

Andra studentstäder runt om i landet har redan inför rabatter och Folkpartiet har sedan flera år drivit frågan. För Göteborg innebär det en konkurrensfördel när blivande studenter ska välja lärosäte samtidigt som det kan bidra till att öka resandet med spårvagnar, bussar och båtar. Dessutom underlättar det i studenternas plånbok.
SSCO bloggar om förslaget.

I nyhetsflödet: SR, GPTV, SR 2,

Hade sällskap ombord tillsammans med Kristina Tharing (M) och Hampus Magnusson (M)

onsdag, mars 16, 2011

Vem ska laga maten?

Jöran Fagerlund (V) föreslår att skolor och förskolor ska erbjuda hämtmat för att ge småbarnsfamiljer mer tid tillsammans. Föräldrar ska i samband med hämtning av sina barn kunna köpa med sig middagsmat hem till ett rimligt pris, ca 30 kr per portion. Fin tanke, det är bara det att det är olagligt!

Kommunens uppgift är primärt att ge offentlig service till invånarna, t.ex. barn- och äldreomsorg, och för dessa ändamål ta ut en kommunalskatt av medborgarna. I kommunens uppdrag ingår inte att se till att medborgarna äter middag. Det är heller inte kommunens uppgift att tillaga Göteborgarnas middagsmåltider för att se till att de äter ekologiskt och näringsriktigt...

I en marknadsekonomi finns företag som erbjuder varor och tjänster, som exempelvis livsmedel och restauranger, i fri konkurrens. Ett kommunalt system för hämtmat till självkostnadspris strider både mot kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. Endast undantagsvis ska en kommun tillhandahålla en vara eller tjänst på den öppna marknaden och dessa undantag regleras i särskilda lagar. Rätten att driva bostadsföretag är ett exempel på ett sådant undantag.

Men visst har Jöran rätt i att det kan vara tufft att få ihop tiden när man är småbarnsförälder. Det var ju delvis därför som alliansregeringen införde RUT-avdraget 2007. Fler och fler väljer att köpa hushållsnära tjänster. Det är framför allt barnfamiljer och pensionärer som köper tjänsterna. Individer i alla olika samhällsgrupper väljer att anlita någon för att utföra t.ex. städning, så att familjen får mer tid att göra annat tillsammans. Branschen har satt tusentals människor i arbete och ökat tryggheten för de som tidigare jobbade svart.

Hemnära service efterfrågas, det är helt sant, några företag har specialicerat sig på hemleverans av matkassar som man kan abbonera på, andra driver pizzeria eller för den delen erbjuder storhandling via nätet med hemtransport. Här finns redan en fungerande marknad, låt den blomstra!

Fler bloggar: Fetsmart, Jöran Fagerlund,

måndag, mars 14, 2011

Lyft integrationsfrågorna!

Forskning och internationella erfarenheter visar att arbete, goda språkkunskaper och relevant utbildning är nycklar till en lyckad integration. Sedan Alliansens maktskifte 2006 har fokus flyttats från bidrag till arbete. Mottagandet har förändrats och nyanlända blir inte längre bara ett nummer på socialförvaltningen utan en viktig del av arbetskraften. Omhändertagandementaliteten har gått före eget ansvar. Nu inriktar sig politiken på att se vad människor kan bidra med i stället för vilket bidragssystem man ska hamna i.

Vi menar att det är dags att lyfta upp integrationsfrågorna på den politiska dagordningen och ta fram en offensiv integrationsstrategi för Göteborg och samla arbetet direkt under kommunstyrelsen i en politisk styrgrupp. Detta till skillnad från majoriteten som vill flytta debatten om den segregerade staden till ett råd som ska återkomma med en utvärdering lagom till valet 2014. Det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Hampus Magnusson.

I nyhetsflödet: SR,

söndag, mars 13, 2011

Säkerställ valprocessen

På onsdag kommer kommunstyrelsen besluta om att ge Valnämnden rätt att använda eget kapital samt skjuta till extra medel för att kunna genomföra omvalet till regionfullmäktige som äger rum den 15 maj. Det är bra att det tillförs mer resurser – men mer måste till för att säkerställa valprocessen. För i samband med valet i höstas slogs det rekord i antal klagomål. Tyvärr kan listan över fel göras väldigt lång.

Röster tappades bort, budröstning manipulerades och vallagens kvalitetskrav tillämpades inte. I vallokalerna var det oordning och familjeröstning upptäcktes och det fanns flera fall av bristande kontroll av legitimationer. En annan allvarlig brist var att förtidsröstningen hade för få utsedda röstmottagare. Tidvis var det endast en person som hade hand om hela valförrättningen i respektive förtidsröstningslokal och vallokaler öppnades för sent.

Att genomföra val är en omfattande och komplicerad process. Utan lämpliga lokaler och mer personal som är ordentligt utbildad, skadas valens demokratiska legitimitet. Vi har lagt ett förslag som ska behandlas samtidigt och som enkelt går ut på att Valnämnden i Göteborg får i uppgift att säkerställa valprocessen.

Daniel Andersson, FP-kandidat till regionfullmäktige, bloggar också om att stärka valprocessen.