måndag, mars 14, 2011

Lyft integrationsfrågorna!

Forskning och internationella erfarenheter visar att arbete, goda språkkunskaper och relevant utbildning är nycklar till en lyckad integration. Sedan Alliansens maktskifte 2006 har fokus flyttats från bidrag till arbete. Mottagandet har förändrats och nyanlända blir inte längre bara ett nummer på socialförvaltningen utan en viktig del av arbetskraften. Omhändertagandementaliteten har gått före eget ansvar. Nu inriktar sig politiken på att se vad människor kan bidra med i stället för vilket bidragssystem man ska hamna i.

Vi menar att det är dags att lyfta upp integrationsfrågorna på den politiska dagordningen och ta fram en offensiv integrationsstrategi för Göteborg och samla arbetet direkt under kommunstyrelsen i en politisk styrgrupp. Detta till skillnad från majoriteten som vill flytta debatten om den segregerade staden till ett råd som ska återkomma med en utvärdering lagom till valet 2014. Det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Hampus Magnusson.

I nyhetsflödet: SR,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar