söndag, november 22, 2009

Tack för förtroendet!


I går blev jag återvald som andre vice partiordförande för folkpartiet liberalerna under vårt Landsmötet i Växjö. Det är med stolthet, värme och spänning som jag nu riktar siktet och mitt arbete mot valet nästa höst. I mitt tal till landsmötet pratade jag bland annat om valfrihet, om vikten att få bestämma själv - att människor både vill och kan själva, både som unga när de ex ska välja gymnasieskola men också när man blir äldre och behöver hjälp hemma.

Jag passade också på att berömma, våra ministrar som genomför ett lysande reformarbete av Sverige, men framför allt alla förtroendevalda folkpartister som runt om i landet gör skillnad på regional och kommunal nivå. Vi behövs alla i arbetet för ett liberalare Sverige!

Landsmötet har varit en stor framgång och vi är nu redo för att möta väljarna i september med många bra förslag som ger svar på hur Sverige i framtiden ska bli ett bättre land att leva och verka i. Ett Sverige efter krisen. Om jag ska lyfta fram 3 frågor blir det: entreprenörskap-, klimat- och jämställdhetsprogrammen som har många skarpa förslag om hur vi kan förbättra företagandet, möta klimathotet och hur vi kan förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor.

Jag älskar Landsmöten, det är bara att konstatera. Att fylla en kongressal med massa liberaler är ett väldigt bra recept för en lyckad helg. Vi har antagit åtta nya program och behandlat nära 600 motioner. Kongresspresidiet bestående av Jonas Andersson, Nina Larsson, Lars Persson och Ulrika Francke gjorde det möjligt med bravur! Tillsammans med sekretariat och all personal blev Landsmötet 2009 en riktig hit!

Nattpasset på lördag höll på till 4.05 (!) och även då höll debatterna en hög nivå. Den längsta debatten som pågick i över två timmar behandlade föräldraförsäkringen och landade i ett mycket tydligt ja till att utöka och förenkla jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen, men nej till ytterligare kvotering. Även förändringar av LAS, skolans huvudmannaskap och gårdsförsäljning debatterades livligt.

Den enda tid vi kan påverka är framtiden. Vi har nu lagt grunde för att Alliansen kommer att bli återvald med ett starkare liberalt folkparti i september 2010.

Fler kvinnor i bolagsstyrelser!

I fredagens nummer av Dagens Industri skriver jag och Carl B. Hamilton en debattartikel om att fler kvinnor i bolagsstyrelser.

Nyligen presenterade Dagens industri (DI) en kartläggning som visade att 17 av börsens största bolag har noll kvinnor i valberedningen och att bara 14 procent av valberedarna är kvinnor. Endast åtta stora börsbolag har jämställda valberedningar, definierat som med minst 40 procent av ett kön. Electrolux är ensamt bland giganterna att ha en valberedning med kvinnor i majoritet. Electrolux visar att det går om man vill.


År 2008 finns det endast en (1) kvinna mer i de 225 börsbolagsstyrelserna i Sverige än året dessförinnan. Mer än 80 procent av styrelsestolarna innehas av män. Granskningen från DI bekräftar tesen att män väljer män.


Jämställdhet handlar om många saker. Det handlar bland annat om synliggörande och makt. Men i grunden handlar jämställdhet om att medvetet arbeta för att likställa kvinnors och mäns rättigheter. För att nå ett jämställt samhälle krävs samverkan och samarbete. Det är dock viktigt att nagla fast som faktum att bristen på jämställdhet idag - liksom genom historien - slår hårdast mot kvinnorna.


Varför går utvecklingen så långsamt? Hur resonerar valberedningarna?

Är ändå inte sanningen att företag sköts bättre av män än kvinnor? Är inte skälet till att det företrädesvis sitter män i styrelser och valberedningar att det är vägen till genomsnittligt högre lönsamhet? Med fler kvinnor på ledande poster i näringslivet skulle lönsamheten sjunka och konkurrenskraften urholkas, eller?

Detta är lackmustestet. Den som svarar "ja!" på dessa tre frågor bör naturligtvis vara emot fler kvinnor i styrelser och valberedningar. Men, hur många är beredda att avge dessa tre "ja!"-svar? Inför sina medarbetare och chefer, sina kunder och sina döttrar? Sannolikt ganska få. I så fall bör den rimliga slutsatsen vara att lägga manken till för att få en förändring till stånd.

Vi är övertygade om att mångfald är en förutsättning för framgång och stabilitet i svenska företag. Den som accepterar komparativa fördelar i företagande och länder emellan bör acceptera att olikheter och mångfald är bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Att ta tillvara hela arbetskraften på bästa sätt är ekonomiskt klokt. De flesta företag har dessutom både kvinnor och män bland sina kunder och samarbetspartners. Att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika förutsättningar i samhället borde vara en självklarhet för företagen.

Argumentet att fler kvinnor i styrelser motverkar grupptänkande ("groupthink") och därmed främjar lönsamhet och stabilitet är naturligtvis ett argument för mångfald även ur andra aspekter än kön, som exempelvis etnisk bakgrund. Det har många företag begripit när de valt att ta in personer med utländsk bakgrund i sina ledningar och styrelser. Kvinnor som kommer in i styrelser och valberedningar bidrar naturligtvis inte till ökad mångfald om de skulle uppträda som vore de klonade på sina manliga kollegor i fråga om attityder, erfarenheter och fördomar. Men det är inte särskilt troligt, särskilt inte om det är fler än en enstaka kvinna på plats.

Inför folkpartiet liberalernas landsmöte har partistyrelsen lagt fram ett förslag om att utforma en tidsbegränsad jämställdhetsrankning av svenska företag. Vi hoppas att en jämställdhetsrankning under, säg 5-10 år, av svenska företag skulle skapa ett tryck på styrelser och företagsledningar att anstränga sig mer, som Electrolux.

Utgångspunkten för en - må vara ofullkomlig - jämställdhetsrankning bör vara uppgifter som är lätt tillgängliga, som andelen kvinnor på ledande poster - både styrelse, ledningsgrupp och mellanchefer. Men även jämställdhetsplaner och lönekartläggningar skulle kunna vara en del i rankningen. Därutöver får företagen själva frivilligt skicka in uppgifter om faktorer som gör företaget till en mer jämställd arbetsgivare - aktiva insatser för jämställdhet, generösa avtal som gör att fler pappor är hemma med barnen och så vidare.


Vi tror på människors förnuft och samvete. Vi tror heller inte att de flesta män svarar "ja" på vårt lackmustest. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut. Därför är det är dags för ett ansvarsfullt ledarskap och låta kompetensen avgöra! Nu är det upp till bevis!


Helene Odenjung, 2:e vice ordförande i folkpartiet, kommunalråd i Göteborg
Carl B Hamilton, riksdagsman och ekonomisk-politisk talesman (FP)

lördag, november 21, 2009

fredag, november 20, 2009

Ja till framtiden!

Temat för Landsmötet är Ja till framtiden! Här introducerar jag ledaren för Sveriges liberala parti: Jan Björklund
Talet kan du läsa här - gör det! Eller luta dig tillbaka - titta och lyssna här


Uppdaterad med bild

torsdag, november 19, 2009

Behåll flexibiliteten - men förenkla jämställdhetsbonusen!

Det skrev jag igår på Newsmill

Ett försvar för jämställdhetsbonusen som en bättre morot att dela föräldraledigheten mer lika än kvotering.

Idag börjar Landsmötet i Växjö!


Följ oss på Landsmötesbloggen eller via SVT24 eller Twitter förstås, hela helgen. Vi börjar idag med utskottsarbeten kl 17 talar Cecilia Malmström och sedan är det allmänpolitisk debatt

10.27

...utanför Bottnaryd hade polisen trafikkontroll.
En långtradare låg före mig, jag missade att hastigheten sänktes men bromsade när jag såg korsningen. Det var givetvis försent och absolut ingen ursäkt men en förklaring. Jag hade körde 13 km/h för fort. 2000:- i böter. Rätt åt mig.

onsdag, november 18, 2009

Kvalitetsmässan - Nu blir kunden blir kung

Deltog i panel på Kvalitetsmässan idag också.
Är ordförande i programberedningen för valfrihetsfrågor på SKL
Vad tycker du? Ska vi ta en LOV runt allt som liknar vårdmarknad eller sjunga marknadens LOV? Nu införs i alla fall Lagen Om Valfrihet, förkortat LOV. Det innebär att kommunerna och landstingen i stället för att upphandla äldreomsorg, assistans och vårdstjänster kan skapa en lokal marknad, där det råder etableringsfrihet (för dem som uppfyller kraven), full konkurrens mellan utförare (dock ej om priset) och valfrihet för kunden (givet information och utbud).
Eva Olofsson, talesperson (V) äldreomsorgspolitik, Helene Odenjung (FP), Karl-Erik Olsson ordf. SPF, Greger Bengtsson, SKL, Anneli Hellander, Kommunal, och Sven Lusensky, Socialstyrelsen.
Moderator: Daniel Forslund, Socialdepartementet.


Anneli Hellander hade förhinder. Men annars var övriga panelen med. Och beskrev och diskuterade glatt och livligt!

tisdag, november 17, 2009

Kvalitetsmässan - panelsamtal med Gudrun & Dilsa

"Frihet från förtryck" var rubriken på panelsamtalet på Kvalitetsmässan

Invandrare och flyktingar riskerar ett dubbelt förtryck. Dels ska de tampas med majoritetskulturens sorteringsmekanismer. Dels ska de – i värsta fall – tolerera fortsatt förtryck under den hederskultur och de religiösa påbud de trodde sig fly från, men inte kom undan. Vad behöver göras för att bryta alla former av förtryck mot de nya svenskarna?
KS-ordf. Anders Lago (S), Södertälje, Gudrun Schyman (FI), Dilsa Demirbag-Sten, författare och journalist, Helena Benauoda, ordförande Sveriges muslimska råd, och Helene Odenjung (FP), Göteborg.
Moderator: Erik Blix.

Tyvärr fick Helena Benauoda förhinder men det blev ändå en spänstig diskussion mellan Gudrun Schymnan, Dilsa Demirbag-Steen, Anders Lago och mig. Lite olika utgångspunkter givetvis men det är ju själva poängen..

GLAD & STOLT!

över att Sveriges nominering till ny EU-kommissionär blir Cecilia Malmström!

söndag, november 15, 2009

Bonusbröst någon?

Flygbolaget Finn(fem-fel)air har infört ett nytt bonusprogram enligt GP.

Deras trognaste kunder ska belönas. Om resenären lyckas med att samla 3,2 miljoner bonuspoäng kan de växlas mot:
en bröstoperation...

Mikko Tuomainen på Finnair förklarar:
"Män har så många andra produkter att välja bland – allt från cyklar till bilar – och man måste ju inte välja att operera sig bara för att det är ett alternativ."

Suck! Piloterna går i strejk i natt. Hade nästan önskat att det var i protest mot bolagets bonussystem!

Andra bloggar om: bröstoperation, finnair, bonussystem

fredag, november 13, 2009

Inspiration, kreativitet och prisutdelning på Kunskap & FramtidPå Kunskap- och Framtidsmässan i dag passade det perfekt. Först en inspirerande föreläsning av Teo Härén vikten av att kombinera kunskap och kreativitet. Han är fantastisk! Inte så konstigt att han fått pris som årets talare.

Sedan var det dags att under högtidliga former dela ut och premiera de skolor som satsat på att utveckla samarbetet och kvalitén i skola-arbetslivskontakter. Bra samverkansformer mellan skola och arbetsliv är en förutsättning för god personalförsörjning vilket stärker regionens konkurrenskraft. Samverkan är också grunden för elevens framtida yrkesval.

Det finns redan idag goda exempel på samverkan men de kan bli många fler. Därför togs Utmärkelsen fram i samverkan mellan: GR Utbildning, Svenskt Näringsliv, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Företagarna, BRG, LO, SACO, TCO och Arbetsförmedlingen. Vi också gemensamt utgjort juryn. Som ordförande i juryn var det mitt privilegium att vara prisutdelare!

Pris till bästa
Grundskola: Torslandaskolan
Gymnasiskola: GTG - Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium och Ester Mosessons gymnasium

Juryns hedersomnämnande gick till:
Almåsskolan, Yrkesförberedande centrum - Frölundagymnasiet & Teknikprogrammet på Nösnäsgymnasiet

torsdag, november 12, 2009

Vellinge utmärker sig - FP visar ryggrad!

Vellinge kommun har länge utmärkt sig genom att vägra ta emot flyktingar överhuvudtaget och sluta avtal med Migrationsverket. Att inte en enda familj skulle kunna få introduktion i Vellinge (på hemsidan står det "Välkommen till Vellinge" - men det gäller uppenbarligen inte alla...) Det är i sig ett märkligt och pinsamt förhållningssätt.

Inte heller de ensamkommande flyktingbarnen vill (M)-kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman hjälpa. Tvärtom vill han nu stoppa Malmö stads upphandlade boende, ett inhumant agerande, dessutom trodde jag faktiskt att (M) var för offentlig upphandling...

Det känns skönt att (FP) i Vellinge tar tydlig ställning för att solidariskt dela ansvaret för ensamkommande flyktingbarn. Tänk om Ljungman!

Dagens lysande liberala stjärna: Camilla J Lindberg i Vellinge - läs hennes debatt i SvD
Andra bloggar om: Vellinge, ensamkommande flyktingbarn

tisdag, november 10, 2009

En minister i världsklass!


Idag hade jag förmånen att representera Göteborg på EU-konferensen "Growing together for a sustainable Europe" i Göteborg. Ett av två seminarier som svenska ordförandeskapet arrangerar för att förbereda kommande strategi att öka tillväxten.
EU-minister Cecila Malmström briljerar. Man blir stolt över att vara liberal, Göteborgare och Europé!

måndag, november 02, 2009

Grattis Hvitfeldtska!

Idag blev det klart att Hvitfeldtska gymnasiet blir den första skolan i Göteborg som får starta spetsutbildning och det i matematik vid NV-programmet. Redan idag har vi spetsutbildningar för idrottare eller estetiskt begåvade elever på flera gymnasier i Göteborg. Folkpartiet har länge varit pådrivande för att även elever med fallenhet för matematik, teknik och naturvetenskap ska få samma chans att utvecklas.

Jag vill att den göteborgska skolan ska präglas av kunskap och vara en skola för alla. En skola för alla betyder att elever ska mötas med nya utmaningar. Utmaningar anpassade för såväl den elev som behöver mer tid på sig som för den som vill gå snabbare fram. Det var därför som jag redan på våren förra året motionerade till kommunfullmäktige om att inrätta Nobelklasser i Göteborg, tyvärr var det något som den styrande majoriteten då avvisade.

Därför är det oerhört glädjande att Skolverket nu förlägger en spetsutbildning till Hvitfeldtska. Spetsutbildningen kommer inte bara stimulera blivande elever utan kommer vara en energikick för hela den kommunala gymnasieskolan. Det är bara att lyfta på hatten och säga grattis Hvitfeldtska och hoppas att fler följer efter!

Läs mer i GP
Andra bloggar om: spetsutbildningar, Nobelklasser