fredag, juni 17, 2016

Ann-Sofie Hermansson tömmer nu ladorna

Konjunkturen i svensk och göteborgsk ekonomi är god. Trots det så drivs Göteborgs stad med stora strukturella underskott. Det är en allvarlig utveckling. Vi liberaler menar att den ekonomiska politiken måste läggas om. Göteborg behöver en politik som tar ansvar för ekonomin och för skola och omsorgen.

Socialdemokraterna har fullständigt lämnat walk over i den ekonomiska politiken, slagit sönder spargrisen och nallar nu av pengarna. Se mitt anförande från gruppledardebatten.torsdag, juni 16, 2016

Satsa på Göteborgs rektorer

För att lyfta kunskapsresultaten krävs förutom satsningar på lärarna och satsningar på det pedagogiska ledarskapet. Forskning visar att rektorns roll är central. Men i Göteborg jämställs vi rektorer med enhetschefer. Det är en tydlig signal om hur den styrande minoriteten ser på jobbet. Ingen annan grupp är så klämd mellan sitt statliga uppdrag och den kommunala budgeten som rektorerna.

Därför lyfter vi bort alla kommunala mål, vi ger dem makten över budgeten och vi höjer deras löner. Rektors viktiga arbete måste och ska premieras. Det är några av de satsningar som vi gör i årets budget.

Läs mer på GP debatt om vilka satsningar skolan i Göteborg behöver.

torsdag, juni 02, 2016

Hedra Ingrid Segerstedt-Wiberg med staty i Göteborg


Ingrid, en stridbar göteborgare
Den 21 maj 2010 avled journalisten, debattören och socialliberalen Ingrid Segerstedt-Wiberg.
Hon blev nästan 99 år.

Under alla år var hon engagerad i jämställdhetskampen, i flykting- och fredsfrågor. Hon arbetade mot rasism, intolerans, främlingsfientlighet och för mänskliga rättigheter. Under flera år var hon också en av liberalernas främsta riksdagsledamöter.  

Det finns många ord som passar in i beskrivningen av Ingrid som människa och hennes gärning. Det ord som kanske passar bäst är stridbar. För stridbar, det var hon i hela sitt liv - med en vass penna och uppfordrande röst.

Ikväll kommer jag och Ann Catrine Fogelgren för Liberalerna tillsammans med en rad kvinnor i kommunfullmäktige lämna in initiativet. Att resa en staty över Ingrid Segerstedt-Wiberg och hennes minne i centrala Göteborg lagom till jubileumsåret 2021 blir en tydlig symbol för att arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter aldrig får avstanna!

Flytta statliga myndigheter till Göteborg


Liberalerna Göteborg vill flytta myndigheter från Stockholm till Göteborg. I Göteborg ser vi en utveckling där många välutbildade flyttar från staden efter sina studier eftersom myndighetsjobben för exempelvis ekonomer, statsvetare och jurister saknas. Det vore ett lyft för Göteborg om vi lyckades behålla och attrahera dessa kompetenser i vår stad.

Nuvarande myndigheter i Göteborg är placerade centralt. Kommande myndigheter bör placeras i andra stadsdelar som Angered, Östra Göteborg eller Västra Hisingen. Myndigheterna borde flyttas till områden där det finns stadsliv men saknas arbetsplatser.
Fördelarna med det är att man får mer ”dagsliv” i dessa områden genom att tillföra arbetsplatser, dessutom kan det bli en positiv synlig kraft att man satsar på området och att man kan sänka sina lokalkostnader men bibehålla korta pendlingsavstånd för anställda.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) säger i dag till DN att han lovar att peka ut flera statliga verk som ska flyttas från Stockholm. Det är välkommet. Ett antal av dessa borde lokaliseras till Göteborgs förorter!