torsdag, juni 16, 2016

Satsa på Göteborgs rektorer

För att lyfta kunskapsresultaten krävs förutom satsningar på lärarna och satsningar på det pedagogiska ledarskapet. Forskning visar att rektorns roll är central. Men i Göteborg jämställs vi rektorer med enhetschefer. Det är en tydlig signal om hur den styrande minoriteten ser på jobbet. Ingen annan grupp är så klämd mellan sitt statliga uppdrag och den kommunala budgeten som rektorerna.

Därför lyfter vi bort alla kommunala mål, vi ger dem makten över budgeten och vi höjer deras löner. Rektors viktiga arbete måste och ska premieras. Det är några av de satsningar som vi gör i årets budget.

Läs mer på GP debatt om vilka satsningar skolan i Göteborg behöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar