torsdag, juni 02, 2016

Flytta statliga myndigheter till Göteborg


Liberalerna Göteborg vill flytta myndigheter från Stockholm till Göteborg. I Göteborg ser vi en utveckling där många välutbildade flyttar från staden efter sina studier eftersom myndighetsjobben för exempelvis ekonomer, statsvetare och jurister saknas. Det vore ett lyft för Göteborg om vi lyckades behålla och attrahera dessa kompetenser i vår stad.

Nuvarande myndigheter i Göteborg är placerade centralt. Kommande myndigheter bör placeras i andra stadsdelar som Angered, Östra Göteborg eller Västra Hisingen. Myndigheterna borde flyttas till områden där det finns stadsliv men saknas arbetsplatser.
Fördelarna med det är att man får mer ”dagsliv” i dessa områden genom att tillföra arbetsplatser, dessutom kan det bli en positiv synlig kraft att man satsar på området och att man kan sänka sina lokalkostnader men bibehålla korta pendlingsavstånd för anställda.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) säger i dag till DN att han lovar att peka ut flera statliga verk som ska flyttas från Stockholm. Det är välkommet. Ett antal av dessa borde lokaliseras till Göteborgs förorter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar