tisdag, maj 31, 2016

Fokus på skola, äldre, jobb och ökat bostadsbyggande

David Lega, Jonas Ransgård, Helene OdenjungI dag har jag tillsammans med Moderaternas Jonas Ransgård och Kristdemokraternas David Lega presenterat sin gemensamma budget för Göteborgs Stad 2017 på en pressträff.

I budgeten gör vi flera satsningar på skolan. Göteborg behöver en modern skolorganisation som skapar en likvärdig skola där alla elever möts av höga positiva förväntningar och tidiga insatser. Kunskapsresultaten måste vändas. Under 2017 lyfter vi skolan från SDN och inför ett nytt ersättningssystem där skolans pengar öronmärks. Alla skolor ska vara bra skolor. Vi höjer också rektorernas och lärarnas löner. Göteborg behöver ett grundskolelyft.

Vi vill göra plats för fler göteborgare. Göteborg behöver fler studentbostäder, bostäder för unga, trygghetsboenden, hyres- och bostadsrätter och småhus. Under 2017 ska det planeras för minst 5 000 bostäder. I dag tar det åtta år från idé till inflyttningsfest, det är ohållbart. Plan- och byggprocessen måste liberaliseras genom regelförenklingar, flexiblare planer och en breddad planprocess. Genom nyproduktion och flyttkedjor kan Göteborg bli ett hem för fler.

Läs mer om förslaget till budget

Vi vill ta ansvar och ge Göteborg en nystart

De senaste två decennierna har Göteborgs utmaningar blivit fler och värre. Det rödgrönrosa ledarskapet har misslyckats. I dag presenterar vi vår budget för 2017 med en rad reformer och förslag för att ge Göteborg en nystart, det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Jonas Ransgård och David Lega.

fredag, maj 27, 2016

Satsa på utbildning, lärlingar och enkla jobb

Arbetsförmedlingens senaste prognos för åren 2016 och 2017 visar att grupper med en svagare position på arbetsmarknaden får allt svårare att hitta ett arbete. Under 2017 väntas gruppen utgöra omkring tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa. Det kommer också att ske en kraftig ökning av nyanlända som skriver in sig.

Att det blir allt svårare och tuffare för nyanlända att få ett jobb beror i hög uträckning på att andelen enkla jobb, som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan, är mindre i Sverige än i något annat EU-land och att lönespridningen är låg. Det är helt avgörande att fler nya göteborgare lämnar bidragsberoende och kommer i jobb. Det är så vi kan minska utanförskapet och stärka integrationen. Lika viktiga är att fortsätta pressa ned ungdomsarbetslösheten.

Lyckas vi inte med integrationen väntar en tickande social bomb i Göteborg. Göteborgs stad som arbetsgivare måste ta ett betydligt större ansvar för att nyanlända och arbetslösa ungdomar kommer i jobb.

I kommande budgetförslag föreslår Liberalerna en rad insatser för att sänka trösklarna till jobb för nyanlända göteborgare och ungdomar. Vi avsätter resurser till ett uppdrag om att hitta arbetsplatser för Lärlingsplatser, Yrkesintroduktionsanställningar, Nystartsjobb och Instegsjobb inom Göteborgs stad.

Det kan exempelvis handla om anställningar inom kommunala verksamheter som förskola, de kommunala bolagen, i skolkök, omsorg och park/natur. Målet ska vara att hitta 1 000 arbetsplatser till 2017. I uppdraget ingår också att hitta 500 enkla jobb inom kommunen. Därutöver utmanas näringslivet i Göteborg att skjuta till lika många platser, totalt 3 000 nya arbetsplatser för nyanlända och ungdomar. 

Vi föreslår också att antalet platser inom GRVux/Yrkesvux och inom den gymnasiala lärlingsutbildningen byggs ut kraftfullt under de kommande åren. 

Att få nyanlända i jobb är en av vår tids största utmaningar. 

lördag, maj 21, 2016

Skydda ungdomar från påtvingade äktenskap

För ett antal ungdomar i Göteborg kommer sommarlovet 2016 att innebära att de tvingas ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja. Vi som drivs av liberala värderingar har en skyldighet att agera för att skydda de barn och ungdomar som behöver vår akuta hjälp. Det är inte för sent ens på Landvetter Flygplats.

Sverige måste hjälpa flickor fly bortgiftesresor – innan de förts ut ur landet. Det skriver jag tillsammans med Lotta Edholm och Fredrik Sjögren på Aftonbladet debatt i dag.