onsdag, oktober 27, 2010

Dialogmöte om området kring Stena Line


I dag på kommunstyrelsen tog jag initiativ till ett brett dialogmöte med berörda parter om området kring Stena Line.

För närvarande pågår ett programarbete för Norra Masthugget som omfattar området som sträcker sig från Rosenlundskanalen i öster till Stigbergsliden i väster. I den östra delen avgränsas området av Järntorget och älven medan det i övrigt omfattar Första Långgatan till Oscarsleden. Visionen där är att Norra Masthugget skall bli en levande del av Centrala Älvstaden med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Även om Danmarksterminalen och hamnområdet bara behandlas översiktligt i det programarbetet behöver frågan lyftas eftersom Stena Lines avtal med Göteborgs stad löper ut 2014.

Folkpartiet har varit pådrivande, inte minst i fullmäktige, om att ta ett samlat grepp om utvecklandet av Centrala Älvstaden. Sjöfarten är och ska förbli en viktig del av vår stad. Därför behövs en öppen och bred dialog kring hur vi ska forma den framtida Älvstaden – där ingår givetvis även placeringen av Stenas terminaler. Men också tankar som överdäckning av trafiken, om fler bostäder och tillgängligheten till vattnet för Göteborgarna.

Vår tanke är att samla de berörda nämnderna (byggnadsnämnd, fastighetsnämnd och trafiknämnd för att nämna några) Stena Line och givetvis även andra som har intresse och tankar kring området för att få en bild av vad som är möjligt att göra.


Glädjande nog tyckte resten av Kommunstyrelsen också att det var en bra idé.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar