tisdag, oktober 19, 2010

Lyft kunskaperna i matematik!

Skolinspektionen har granskat matematikundervisningen på flera gymnasieskolor i landet och konstaterar att elever lär sig utantill utan att förstå. Flera internationella undersökningar visar att svenska elevers kunskaper i matematik kraftigt har försämrats jämfört med andra länder och den trenden måste brytas. Att undervisningen uppenbarligen är bristfällig i flera klassrum är bara att konstatera.

En hög nivå på matematikkunskaperna hos barn och unga är en strategisk fråga för utvecklingen av framtidens teknologi och näringsliv. Folkpartiet gick till val på att erbjuda matematiklärare i Göteborg, genom Lärarlyftet och andra fortbildningsinsatser i nära samarbete med Centrum för matematikutbildning, fördjupad kunskap i ämnet. Redan 2009 inledde regeringen en bred satsning på matematik, naturvetenskap och teknik. Den kommer att fortsätta. Men rektorer, lärare och kommunpolitiker måste också ta sitt ansvar.

Granskningen som Skolinspektionen genomfört omfattar totalt 55 gymnasieskolor, 45 kommunala och 10 fristående, i totalt 49 kommuner. Göteborg är en av dessa kommuner. Inspektionen slår fast att framgångsreceptet är ”hög kompetens hos läraren om kursplanen, bra samarbete med andra lärare samt medvetna satsningar från skolan på kompetensutveckling i matematikdidaktik.”

Eleverna räknar i dag mycket på egen hand i läroboken och gör ofta systematiska fel. Vi måste få mer av problemlösning och kreativitet i klassrummen. Sen finns det goda exempel som måste spridas.

DN, GT,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar