måndag, oktober 18, 2010

Regeringen inför lärarlegitimation

I dag presenterade Jan Björklund förslaget om att införa en legitimation för förskolelärare och lärare. Från och med 2012 kommer endast legitimerade lärare kunna få fast anställning och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. I dag är nära 20 procent av lärarkåren obehöriga. Betydligt fler lärare ”kvackar” i andra ämnen än vad de har behörighet i. Det är något som vi verkligen behöver göra något åt på Göteborgs stads skolor. Genom att införa lärarlegitimation stärker vi kvalitén och kompetensen. Läraryrkets status förbättras samtidigt genom att återinföra lektorer. Det är bra att fler lärare ska kunna göra karriär. Införandet av legitimation stärker också rättssäkerheten för eleverna. Förslaget kommer att bli kvalitetsstämpel i arbetet för en bättre förskola och skola.

Fler bloggar om lärarlegitimation: Rasmus, Carina, Ann-Marie,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar