onsdag, november 03, 2010

Allianslaget presenterat!

Idag presenterade Alliansen i Göteborg laguppställningen för nästa mandatperiod. Alliansen i Göteborg kommer att ta sex av de tretton ordinarie platserna i Kommunstyrelsen, samt två ersättarplatser. Kandidaterna föreslås fördelas enligt följande:


1. Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande
2. Helene Odenjung (FP), kommunalråd
3. Kristina Tharing (M), kommunalråd
4. Maria Rydén (M), kommunalråd
5. Martin Wannholt (M), kommunalråd
6. David Lega (KD), kommunalråd

Till den första ersättarplatsen föreslås en moderat kandidat som utses den 15 november. Ann Catrine Fogelgren (FP) föreslås omväljas till den andra ersättarplatsen.

- År efter år, på punkt efter punkt, halkar Göteborg efter andra storstadsregioner. Vid nästa val har Socialdemokraterna haft makten i staden i 20 år. För göteborgarnas skull ska vi göra allt för att det inte blir en mandatperiod till. Under tiden kommer vi i Alliansen att driva och tydliggöra vår politik för ett bra företagsklimat, för kvalitet i skolan och välfärden samt för ökad trygghet i hela staden, säger Jonas Ransgård, gruppledare (M).

- Göteborg behöver kraftigt förbättrade resultat i skolan, minskat utanförskap och ökat bostadsbyggande. Det är viktiga framtidsutmaningar för Göteborg. Vi i Alliansen kommer att vara en konstruktiv opposition till det rödgröna styret. Vi behöver ge göteborgarna större inflytande och valfrihet över sin vardag, men också öka tryggheten och skapa framtidstro, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

- Göteborg står inför stora utmaningar. Det handlar om hur fler ungdomar kan gå ur skolan med godkända betyg, om hur vi kan minska ungdomsarbetslösheten och skapa meningsfull fritid. Men det handlar också om att göteborgarna skall kunna känna sig trygga på gator och torg. Utmaningen ligger i att göra Göteborg till en god stad att bo i för alla, säger David Lega, gruppledare (KD).
 
Andra som skriver om:
Göteborg, Alliansen, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, kommunstryrelsen
GP, SR,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar