onsdag, november 17, 2010

Majoriteten blundar för skolket

Att elever inte är närvarande på lektionerna är ett allvarligt problem som måste förebyggas och i Göteborgs stad behövs det göras mer för att komma till rätta med frånvaron. Från perioden 2004 till 2009 ökade den ogiltiga frånvaron med nära 84 procent i Göteborgs grundskolor. Mellan skolåren 05/06 till 08/09 ökade antalet skolkbeslut (studiebidragen dras in) för gymnasielever från 468 stycken till 750 i Göteborg. Så ser verkligheten ut i klassrummen runt om i Göteborg.

Vi menar att en hög närvaro är avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål för där ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Vi menar därför att det är viktigt att skicka en tydlig signal till eleverna att undervisningen är viktig. En av flera åtgärder för att skicka en signal och förebygga frånvaro är att skriva in skolket i betygen. Det är inte första gången de är negativa till Alliansförslag om att följa upp frånvaron. När vi föreslog SMS sa de att det är så dyrt och "lärarna har annat för sig än att skicka SMS till föräldrarna hela dagarna". Nu finns det och webplatser där frånvaron kan registreras. Bra, men mer måste göras eftersom frånvaron trots detta inte minskar. Skolk och hög frånvaro är varningssignaler som måste tas på allvar. Därför välkomnar vi regeringens förslag att också föra in frånvaron i terminsbetygen.

Men även där sade den rödgröna majoriteten nej till förslaget på kommunstyrelsen, eftersom ett sådant förslag skulle flytta ansvaret till eleverna och bidra till en stigmatiserade effekt för elever som redan saknas i klassrummet. Dessutom hävdar de att utfärdandet av betygsdokument medför påfrestningar på miljön. Ska man skratta eller gråta?

Andra om skolk
GP SR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar