onsdag, november 17, 2010

Nej till spetsutbildningar på grundskolan

På kommunstyrelsen i dag behandlades Utbildningsdepartementets förslag om att inrätta försöksverksamhet med spetsutbildningar inom grundskolan. Vi i Alliansen välkomnar att det införs en försöksverksamhet och föreslog även att Göteborgs Stad skulle ansöka om att få vara med i försöksverksamheten. Det var något som S, MP och V sade nej till - partierna vill inte ge den möjligheten till våra elever. Det är något som jag beklagar. Vi menar att även studiebegåvade elever inom grundskolan har rätt att utvecklas inom de teoretiska ämnena också i grundskolan. En sådan utbildning kan innehålla särskild fördjupning och breddningen inom exempelvis matematik, där eleverna ges möjlighet att läsa gymnasiekurser och få betyg i dessa kurser. Alla elever, oavsett om eleven valt kommunal eller fristående skola, har rätt att få stimulans och möta nya utmaningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar