torsdag, november 04, 2010

Öppnar Vägvalet dörren för Sverigedemokraterna?

Vägvalets partiledare Theo Papaioannou öppnar för samarbete med Sverigedemokraterna genom en valteknisk samverkan i Göteborg. Det skulle innebära att SD tar plats i flertalet stadsdelsnämnder tack vare Vägvalet. Ett mandat Vägvalets väljare knappast har gett dem.
Vad betyder det att samverka med andra partier?
Vägvalet antyder nu att andra partier går ihop mot dem och att de "tvingas" samarbeta med SD. Den bilden stämmer inte. Alliansens partier gick till val gemensamt, vi samarbetar och samverkar precis som vi alltid gjort i Göteborg och de rödgröna partierna S, V och MP samverkar också. Den som missat det har nog missat hela valrörelsen.


Vi har i Alliansen samtalat med Vägvalet. Vi erbjöd partiet plats i alla stora och viktiga nämnder där frågan om trängselavgifter kommer upp till behandling, deras enda valfråga. Trafiknämnden, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Miljönämnden. Dessutom erbjöds de plats i Spårvägen och Revisorskollegiet. Det är platser de inte skulle kunna nå ens med samverkan med SD. Men det erbjudandet tackade Vägvalet nej till.

Är Vägvalet missgynnat?
Vägvalet fick 5 mandat i Göteborgs kommunfullmäktige, en person har redan hoppat av partiet men valt att sitta kvar som politisk vilde, det gör att Vägvalet bara har 4 mandat kvar. Det berättigar inte till plats i kommunstyrelsen ens om alla partier avstod helt ifrån att samverka. Att Vägvalet nu försöker framställa det som att de tvingas samarbeta med SD är fel. Det är ett val Vägvalet gör.


I nyhetsflödet: SR, GT, GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar