tisdag, september 14, 2010

5 skäl att rösta på Folkpartiet i Göteborg

Framtiden börjar i klassrummet

Om Göteborg ska stå starkt i framtiden måste arbetet med att förbättra skolan fortsätta. En bra skola öppnar möjligheter för alla oavsett familjebakgrund eller ekonomi. En bra skola lägger grunden för framgångsrika företag och en trygg välfärd. Därför är skolan valets viktigaste fråga. Det är där allting börjar.

En röst på Folkpartiet är en röst på kunskap i skolan, fler lärlingsjobb för unga, integration och valfrihet även för de äldre. Människor kan och vill bestämma själva.

Göteborg behöver maktskifte och en nystart. 16 år av socialdemokratiskt styre med V och MP har satt sina spår. Göteborg kan bli bäst i klassen. Rösta för förändring och det kan du göra fram till och med den 19 september.


1. Maxtak på barngrupperna, tidigare betyg och arbetsro.

Vi vill minska förskolans barngrupper och införa maxtak på 14 barn i småbarnsgrupp och max 18 barn för de lite äldre barnen. Göteborg ska ha en skola i världsklass. För det krävs fokus på kunskap, tidigt stöd till svaga elever som halkat efter samt kunniga och engagerade lärare. Folkpartiet vill öronmärka resurserna genom en skolpeng och införa betyg från årskurs 6.

2. Unga ska ha jobb – fler lärlingar.

Ungdomar som inte orkar med gymnasieskolans teoretiska krav och hoppar av i förtid har svårt att få ett jobb. Fler måste få chansen att gå klart gymnasieskolan och lära sig ett yrke som lärling på en arbetsplats. Fler lärlingar – ger jobb åt unga.

3. Jobbkrav för socialbidrag.

Kommunen ska ställa krav på motprestation för arbetsföra personer som får socialbidrag för att bryta utanförskap och passivt bidragsberoende. Att ställa krav är att bry sig.

4. Rätt att bestämma själv. Även för äldre.

Äldres rättigheter måste stärkas. Att få välja vilken mat man vill ha, att få komma ut i friska luften varje dag men också vem som ska komma hem och hjälpa till borde vara självklarheter i äldreomsorgen. Äldre par ska ha rätt att bo tillsammans hela livet – även när den ene behöver mer vård.

5. Inför en stadsarkitekt.

Göteborg ska växa samman de kommande åren och för det arbetet krävs en stadsarkitekt. Vi vill bygga minst 12 000 bostäder under mandatperioden och låta fler göteborgare äga sin bostad. Vi vill bygga en stad som hänger samman och är tillgänglig för alla - men som ständigt förändras.

Fler bloggar om att rösta på FP: Rosie,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar