måndag, augusti 23, 2010

Högtidlighåll Black Ribbon Day även i Göteborg!

Det är nödvändigt att ha kunskap om det förflutna för att kunna forma framtiden. Avskyvärda brott mot mänskliga fri- och rättigheter får därför aldrig glömmas.

Idag, den 23 augusti, är en internationell minnesdag för att hedra offren för kommunism, nazism och andra totalitära regimer. Att minnesdagen firas den 23 augusti beror på att det var detta datum år 1939 som Molotov-Ribbentrop-pakten, som delade upp de östra delarna av Europa mellan nazister och kommunister, skrevs under. Pakten föranledde anfallet på Polen och utbrottet av andra världskriget, med fruktansvärda konsekvenser.
Runt om i världen hålls manifestationer av såväl politiker som organisationer denna dag. 

Idag tog Alliansens gruppledare i Göteborg initiativ till att högtidlighållandet även ska ske i Göteborg. Vi hoppas givetvis att alla partier ställer sig bakom det. 
Du kan läsa mer om initiativet här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar