tisdag, november 27, 2012

Göteborg borde vara först ut med jobbpakt för unga!


Under decennier har Sverige haft högre ungdomsarbetslöshet än flera jämförbara länder i Europa. Enligt arbetsförmedlingen finns det tusentals ungdomar i Göteborg som är arbetslösa. Det är av största vikt att ungdomar inte stängs ute från arbetsmarknaden och vi politiker har en skyldighet att se till att trösklarna till jobb för unga bli lägre. Därför har Folkpartiet föreslagit att det ska inrättas ungdomsjobb i Göteborgs stad. Förslaget har varit ute på remiss och bordlades i kommunstyrelsen förra veckan. Rödgröna är inte speciellt positiva...

Sedan vi lanserade förslaget har Volvo beslutat att införa ungdomsavtal där man ska anställa och utbilda 1200 arbetslösa ungdomar. Ett förslag som välkomnades brett, även av IF Metall som slutit avtal med Teknikföretagen om yrkesintroduktion. Utmärkt! Offentlig sektor har samma behov som industrin att locka till sig ungdomar för att i framtiden säkra kompetent arbetskraft. Göteborgs stad är en stor arbetsgivare och det innebär också ett stort ansvar.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal har sedan en tid tillbaka förhandlat om att införa särskilda ungdomsavtal också i den kommunala sektorn. Förhoppningsvis är man snart överens och jag hoppas att förslaget påminner om det som Metall redan har slutit. Där erbjuds 75% av lönen + handledning och utbildning på området.
Självklart är det så att ungdomsavtal passar bättre inom vissa yrkeskategorier än andra och en sådan kartläggning behöver göras innan ungdomsjobben kan införas.
Det är bättre att unga arbetslösa får ett arbete med något lägre lön än ingen lön alls. Unga måste få känna sig behövda och samhället behöver deras kompetens. Det är bättre med riktiga jobb – än fler projekt av typen Upp! Göteborg borde vara först ut med att införa ungdomsjobb! Kanske tänker övriga om nu när regeringen och LO enats om liknande förslag och kallar det "jobbpakt".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar